Arie Booy – Haven nog lang niet op koers + Museumhaven zoekt naar kade

Haven nog lang niet op koers

Olie en gas offshore is nog steeds core business van de Port.

Het gaat niet goed met Port of Den Helder. Door de teruglopende activiteiten in de olie en gasindustrie is het laatste boekjaar met een verlies van 3,26 ton afgesloten. Zwarte cijfers zijn nog niet in zicht.

Den Helder – De directie van het havenbedrijf heeft een beleidsplan gemaakt om de onderneming de goede kant op te krijgen. Het plan is geheim. Raadsleden mochten het de afgelopen maanden alleen inzien op basis van vertrouwelijkheid.

Die geheimhouding heeft te maken met het feit, dat Port of Den Helder zaken moet doen met bedrijven. Toch valt er in de wel openbare stukken over Port of Den Helder genoeg informatie te vinden betreffende de koers, die de directie wil varen. De historie van het havenbedrijf sinds de verzelfstandiging in 2013 kennende, is die koers niet verrassend.

In tegenstelling tot commercieel gerunde ondernemingen kan het semi overheidsbedrijf regelmatig een beroep doen op de diepe zakken van de lokale overheid. Ook in de visie op de komende vijf jaar klinkt dat gegeven door.

Een voorbeeld uit de meest recente rapportage van de Port aan de gemeenteraad: ’Met het raadsbesluit van 17 december 2018 is de gemeente Den Helder overgegaan tot de aankoop van een aantal hectares op Westoever en Spoorweghaven (€ 4,2 miljoen). Ook is een financiële bijdrage beschikbaar gesteld voor de renovatie van diverse kunstwerken in de openbare ruimte van Den Helder (€ 2,8 miljoen).’ De Port heeft die zeven miljoen euro ontvangen om achterstallig kade onderhoud te verrichten. Critici vragen zich af waarom daar nooit geld voor gereserveerd is. Het havenbedrijf moet het antwoord schuldig blijven.

Helderse Courant, 3 april 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Museumhaven zoekt naar kade

Den Helder – De stichting Museumhaven is naarstig op zoek naar kaderuimte voor het werk aan klassieke (zeil)schepen.

De provincie Noord-Holland heeft aangekondigd, dat over niet al te lange tijd geen schepen meer mogen afmeren in het Boerenverdriet. Dit omdat de vaarweg vrijgehouden moet worden voor de scheepvaart. Vrijwilligers van de Museumhaven Paul Schaap: “Dit is een serieuze bedreiging voor het werk van onze haven. Aan de kade in het Boerenverdriet liggen vaak schepen als de Tres Hombres of De Morgenster, wanneer ze na een lange reis weer in thuishaven Den Helder zijn.

Serieus

Ook liggen er schepen, die serieus onderhoud nodig hebben. Achter ’t Schipperscafé zijn diverse werkplaatsen; het domein van technici, die schepen repareren. Vrijwilligers hebben de taken verdeeld. Het ’zwarte koor’ reviseert motoren, anderen werken met hout of zeil. Schaap: “Het is nu nog heel makkelijk. Er zit een paar meter tussen de kademuur en de werkplaats. Maar als het Boerenverdriet straks alleen nog maar gebruikt mag worden voor varende schepen, dan is die synergie van de baan.

Overleg

Voorzitter Michiel Tegelberg van de stichting Museumhaven hoopt, dat het niet zover komt.

Tegelberg: “We zijn volop in overleg met de gemeente en de Provincie. Als stichtingsbestuur hebben we aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd, of ze ons willen helpen om kadefaciliteit te behouden. We hopen, dat zij de Provincie tot een andere opstelling kunnen bewegen. En mocht dat niet lukken, dan streven we naar een goed alternatief“, stelt Tegelberg.

Het beste alternatief is het naastgelegen Buitenveld. Schaap: “Dan kunnen onze mensen met een vorkheftruck over de brug materiaal naar de kade daar rijden.” Defensie heeft echter aangekondigd Buitenveld weer in gebruik te gaan nemen. Tegelberg heeft begrepen, dat het vooral om het noordelijk deel rondom de oude kazerne zou gaan.

Claim

Niet uitgesloten wordt, dat de krijgsmacht zelfs alle gronden en kades weer claimt. En als dat niet het geval is, dan is er nog Port of Den Helder.

Tegelberg: ,”Stel dat onze plannen sneven, dan willen we met de gemeente in gesprek over een afbouw kade in de buurt van de plek, waar nu het Lichtschip ligt.” De voorzitter is niet bang, dat de aangekondigde pontjesbrug roet in het eten gooit: “Die komt bij ’t Reddingmuseum.

Helderse Courant, 10 mei 2019, 15:44

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190509_35049814/museumhaven-zoekt-naar-kade

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=haven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Museumhaven

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image