Arie Booy – 700.000 mensen per jaar naar Willemsoord Den Helder en dat groeit richting miljoen + Vraagtekens van betrokkenen bij onderzoek Willemsoord: ’Miljoen naar de werf? Echt?’

Er komen nu al 700.000 mensen per jaar naar Willemsoord in Den Helder en dat groeit door richting het miljoen

Den Helder – Willemsoord trekt bijna 700.000 bezoekers per jaar, maar dat aantal kan komend decennium groeien tot een miljoen bezoekers. Dat stelt directeur Hans Broekmeulen naar aanleiding van een economisch rapport, dat hij heeft laten opstellen.

Wat is de economische en maatschappelijke betekenis van Willemsoord voor Den Helder en de regio? Om hier een beeld van te krijgen is aan onderzoeksbureau Decisio gevraagd om de economische impact te onderzoeken.

Werk

Uit de studie blijkt, dat er in totaal zo’n negentig bedrijven (waarvan circa twintig stichtingen) op Willemsoord zijn gevestigd, die aan 370 mensen werk bieden. Samen boeken zij een omzet van ruim 24 miljoen euro. De bedrijven op Willemsoord zorgen voor nog eens 110 werkzame personen en 15 miljoen euro omzet bij toeleverende bedrijven.

Directeur Broekmeulen is blij met het rapport: “Dit geeft aan, dat we op de goede weg zijn. Het is eens prestatie van een ieder, die op Willemsoord werkzaam is. De gemeente is ook tevreden met het resultaat, zoals dat in dit rapport is geboekstaafd. Ik verwacht, dat de komende jaren een nog betere bezetting van de Oude Rijkswerf te zien zal zijn. De komst van het gemeentehuis zal daar ook een positieve bijdrage aan leveren, verwacht ik.”

Willemsoord trekt op jaarbasis zo’n 600.000 vaste bezoekers waarvan de meesten komen voor theater De Kampanje, Kinepolis, de twee musea en de horeca gelegenheden. De diverse evenementen trekken ruim 80.000 incidentele bezoekers.

Al die bezoekers geven jaarlijks circa 10,5 miljoen uit, wat een gemiddelde betekent van zestien euro per bezoeker. Naast de betaalde banen werken er bijna 500 mensen als vrijwilliger bij de bedrijven op Willemsoord en zijn er diverse sociale werkplekken.

Helderse Courant, 21 november 2019, 13:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191121_99207257/er-komen-nu-al-700-000-mensen-per-jaar-naar-willemsoord-in-den-helder-en-dat-groeit-door-richting-het-miljoen

Vraagtekens van betrokkenen bij onderzoek naar bezoekers aan Willemsoord; ’Miljoen naar de werf? Echt?’

Den Helder – Het is nog maar zeer de vraag of Willemsoord ooit de één miljoen bezoekers haalt. Die kritiek leveren deskundigen op het economisch rapport. dat werfdirecteur Broekmeulen heeft laten opstellen over het terrein.

In het deze week bekend geworden rapport van Decisio staat, dat er nu jaarlijks een kleine 700.000 bezoekers naar de Oude Rijkswerf komen. Hans Broekmeulen verwacht, dat komend decennium de mijlpaal van een miljoen gasten overschreden wordt.

Dat kan niet kloppen“, zegt Henny Ottervanger, die decennia op Willemsoord gewerkt heeft. “In het rapport wordt ervan uitgegaan, dat het gehele terrein onder Willemsoord BV valt; althans er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het gemeentelijk terrein en het deel, dat de marine in gebruik heeft. Als je het Marinemuseum buiten beschouwing laat, vallen er direct 150.000 bezoekers per jaar weg met als gevolg, dat er duidelijk minder geld voor Willemsoord BV binnenkomt.

Onderzoeksbureau Decisio becijfert, dat er negentig bedrijven (waarvan circa twintig stichtingen) op Willemsoord zijn gevestigd, die aan 370 mensen werk bieden. Samen boeken zij een omzet van ruim € 24 miljoen. Vanaf gebouw 28, de oude verbandkamer, loopt echter een hek over het terrein. Daar achter begint het Marinemuseum. Het camper veld is wel eigendom van Willemsoord BV, maar het exercitieterrein met de brugopbouw van het GW fregat en de achterliggende gebouwen en loodsen zijn van Defensie.

Stadhuis

Ottervanger is betrokken bij de Erfgoed stichting, die knokt tegen vestiging van het stadhuis op Willemsoord. Volgens deze stichting komt het aantal bezoekers verder onder druk te staan als de gemeente arriveert. Ottervanger: “Door vestiging van het gemeentehuis in de gebouwen 66 en 72 zullen de bezoekersaantallen teruglopen, omdat veel evenementen zoals de Traditionele Schepenbeurs niet meer georganiseerd kunnen worden. Jammer, dat dit niet is meegenomen in het onderzoek, maar ja wiens brood men eet…

Paul Schaap, vrijwilliger van het eerste uur in de Museumhaven, voorziet ook een afname van het aantal bezoekers als een cruciaal expositiegebouw, zoals Gebouw 66 onttrokken wordt aan de verhuur, omdat daar in de toekomst ambtenaren, bestuurders en publieksdiensten gevestigd worden.

Er is onder de bevolking weerstand tegen verhuizing van het stadhuis. Zo bleek uit een recente peiling onder leden van de Helderse Historische Vereniging, dat 99 procent van de geraadpleegde leden het plan niet ziet zitten. Binnen de Helderse politiek is er echter wel draagvlak voor en gaat de voorbereiding van de verhuizing gestaag door.

Eten

Directeur Broekmeulen verwacht juist een positieve bijdrage van de komst van het stadhuis naar de Oude Rijkswerf: “We kunnen evenementen ook in andere gebouwen onderbrengen”, stelt hij. “Bezoekers van het stadhuis zijn eveneens mensen, die op Willemsoord komen en daar vervolgens iets kunnen bezoeken of gebruiken.” Tevens ligt het voor de hand, dat het gemeentebestuur nog meer dan tot nu toe het geval is, gebruik zal maken van de horeca op het terrein als er iets te eten of vieren valt.

Voorzitter Michel Tegelberg van de stichting Museumhaven is blij met de uitkomsten van het onderzoek. Hij ziet de resultaten van de groeiende bezetting van de gebouwen en het toenemende aantal bezoekers als bevestiging van de juiste koers en als een beloning van de inzet, die alle betrokkenen bij de Oude Rijkswerf sinds jaren tonen.

Helderse Courant, 22 november 2019, 17:12

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191122_3320673/vraagtekens-van-betrokkenen-bij-onderzoek-naar-bezoekers-aan-willemsoord-miljoen-naar-de-werf-echt

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Broekmeulen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oude+Rijkswerf
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Kampanje
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kinepolis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henny+Ottervanger
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michel+Tegelberg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marinemuseum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Erfgoedstichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Museumhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+66
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helderse+Historische+Vereniging

1 Comment

  1. Welk sprookjesboek heeft de heer Broekmeulen gelezen ?

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.