105 Radio Castricum TV – “Wat Kunst is voor Bergen is Historie voor Egmond” + Reacties op de plannen voor het Slotkwartier: dr. drs. Peter J.H. van den Berg + Burton Greene

“Wat Kunst is voor Bergen is Historie voor Egmond”

Egmond a/d Hoef – Met deze stelling opende de gemeentelijke initiatiefgroep de goed bezochte informatieavond over de toekomst van het Slotkwartier, het historische hart van Egmond aan den Hoef.

In Museumhoeve Overslot is een kleine permanente tentoonstelling te zien over de meer dan duizendjarige kunstgeschiedenis van de Egmonden, beginnend met de afbeelding van de overhandiging van het Evangelarium aan de Abdij van Egmond rond het jaar 975 na Chr. waarvan een replica te zien is in Overslot.
Hierop staan de vroegst afgebeelde personen en het vroegst afgebeelde gebouw van Nederland, namelijk de oorspronkelijke Abdijkerk van Egmond en Dirk II met zijn gemalin Hildegarde van Vlaanderen. Bovendien is dit Evangelrium één van de kostbaarste boeken van Nederland.

Vele beroemde Kunstenaars wisten daarna de weg naar Egmond te vinden van Ruysdael tot Rob Scholte, zo ook de Amerikanen George Hitchcock en Gari Melchers, die vele jaren in Egmond woonden en werkten en daar de Egmondse School stichtten. Werk van de schilders van de Egmondse School zijn in Musea over de gehele wereld te bewonderen.
In museumhoeve Overslot is de film over de Egmondse School, die dr. Peter van den Berg maakte met medewerking van Jeroen Krabbé, permanent te zien op groot beeld.

Het unieke concept van Museumhoeve Overslot, met het schelpenmuseum, het rariteitenkabinet met etnografie, Naturalia en antiquiteiten, een kleinkunst podium met een weergaloze akoestiek en topmuzikanten, met hedendaagse kunst aan de eeuwen oude wanden trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers uit de gehele wereld.
Maar wordt op termijn wellicht zelf historie, omdat het volgens de plannen plaats moet maken voor een “Slow Food” Restaurant. Kunst is voedsel voor de ziel! Ook in Egmond.

Museumhoeve Overslot is te vinden aan de Slotweg 42 te Egmond aan den Hoef en is ieder weekend vrij toegankelijk van 14.00 tot 18.00 uur.

105 Radio Castricum TV, 27 oktober 2017, 10:33

http://www.castricum105.nl/2017/10/27/wat-kunst-is-voor-bergen-is-historie-voor-egmond/

Reacties op de plannen voor het Slotkwartier

Aan de leden van de werkgroep uit de gemeenteraad

In de cultuurnota van wethouder Rasch staan de volgende doelstellingen met betrekking tot de gemeente Bergen:
– Het toegankelijk maken van kunst en cultuur
– Versterking en ondersteuning van culturele organisaties
– Versterking van de zichtbaarheid van cultuur en historie op locatie.

Mijn opmerkingen gelden met name uw voorstellen voor Stichting Harfre en Stichting Historisch Egmond, die panden aan het Slotkwartier in gebruik hebben.

Met betrekking tot de plannen voor Hoeve Overslot merk ik op, dat uw argumentatie verre van overtuigend is om de activiteiten van Hafre te verplaatsen en een restaurant op die locatie voor te stellen, omdat de activiteiten van Hafre niet voldoende opbrengst zouden genereren om de aanpassingen aan het pand te bekostigen. Wat blijkt! De gemeente is daar zelf de oorzaak van, omdat ze zonder gegronde argumentatie vergunningen weigert af te geven om de exploitatie van Overslot door Hafre te uitbreiden. Dus een door de gemeente veroorzaakte situatie wordt door diezelfde gemeente als argument gehanteerd om de activiteiten van Hafre te verplaatsen. Een dergelijke gotspe wordt niet vaak vertoond! Daarbij komt dat een restaurant op geen enkele wijze valt binnen de doelstellingen van de Cultuurnota! en de activiteiten van Hafre in Overslot wel!
De bestaande activiteiten van Hafre dienen te worden gefaciliteerd door de gemeente en te worden uitgebreid. Het College moet met het bestuur van Hafre om tafel om te onderzoeken, hoe de activiteiten van Stichting Hafre kunnen worden geoptimaliseerd, om zo een deugdelijk verdienmodel mogelijk te maken. In dat kader dienen ook het verplaatsen van het Schelpen-museum en Rariteitenkabinet te worden bezien. Die kunnen dan gewoon op hun plaats blijven, waarbij de ruimten kunnen worden geoptimaliseerd, zodat ook die binnen de doelstellingen van de cultuurnota optimaal kunnen presteren.
Voor wat de plannen met betrekking tot de gebouwen van Stichting Historische Egmond, ben ik er van overtuigd, dat als die uitgebreid zouden kunnen worden door het achterliggende plein te bebouwen en bij de gebouwen te betrekken, er ruimte voor nieuwe activiteiten ontstaat, die een adequate exploitatie mogelijk maken, binnen de kaders en doelstellingen van de cultuurnota. De oorspronkelijke gevels, die bepalend zijn voor het Slotkwartier, kunnen dan gehandhaafd blijven. De horeca activiteiten voor dagtoerisme die daar zijn gepland kunnen als in de plannen geformuleerd gehandhaafd blijven.

Dr. drs. Peter J.H. van den Berg
lid van het Cultuurplatform van de gemeente Bergen
vertegenwoordiger van de stichtingen en organisaties aan Het Slotkwartier

PDF:
Reactie Dr. Drs. Peter J.H. van den Berg

———————————————————————————————————

From: Burton Greene <burtgreene@gmail.com>
To: plannenslotkwartier@debuch.nl <plannenslotkwartier@debuch.nl>
Cc: v/d Berg, Hans <hoeveoverslot@quicknet.nl>
Sent: Saturday, October 21, 2017 12:50 AM
Subject: Spiritual Food versus slow physical food

Hello,

My friend Hans v/d Berg advises me that your committee is intending to stop the concerts and the wonderful art museum at Hoeve Overslot… that you plan to put yet another food restaurant in it’s place. For some years Museum Hoeve Overslot has been a bastion for the Bergen Art community and for so many others that love Art, Music, and Culture. I’m composer/pianist Burton Greene (international professional musician since 1962), and I’ve had enormous pleasure over the past years bringing my music to the good people, who attend the concerts at Hoeve Overslot. This place is very special and rare… contemporary art and music under one roof! It’s food for the Soul, not just the usual food just for the mouth and belly, which you are proposing. For me so much of Western Civilization is dying, because of the onslaught and gluttony of materialistic excess and obsession! Without the kind of Spiritual sustenance that Hoeve Overslot is offering, not only will the Bergen art community suffer, but so many others from even far away, who come there gladly to hear good music and appreciate the art works. Compared to say 25 years ago contemporary art and music venues have almost disappeared. On the other hand there are literally hundreds, if not thousands of places, that offer physical food and occasional achtergrond entertainment music of no discernable value.

Please, please consider or re-consider what you plan to do!

Sincerely,
Burton Greene