VANDAAG 25 APRIL 2017 IS HET PRECIES 868 DAGEN NA DE OVEREENKOMST MET B & W DEN HELDER OVER DE UITBREIDING VAN HET ROB SCHOLTE MUSEUM

Op 9 december 2014 sprak wethouder Pieter Kos namens het College van Burgemeester en Wethouders van Den Helder af, dat het Rob Scholte Museum mocht uitbreiden.
Maar liefst 2000 m2 nieuwe ruimte werd aan het Rob Scholte Museum toegewezen, namelijk de gehele begane grond, evenals de kelder, van het pand Middenweg 172-174.
Een persbericht met deze strekking werd gezamenlijk door wethouder Kos en Rob Scholte opgesteld en via de officiële en sociale media verspreid.
Alle grote kranten, weekbladen en kunsttijdschriften publiceerden het heugelijke nieuws.
Het regende felicitaties bij zowel museum als Gemeente.

In de Raadscommissievergadering voor Stadsontwikkeling en -Beheer, die gehouden werd op 2 februari 2015, sprak wethouder Kos nog lovende woorden over de voortgang van de werkzaamheden, die in het museum plaats vonden ten bate van de nieuwe tentoonstellingsruimte.
Het schoot toen al aardig op, meende hij.

Echter dan volgt de teleurstelling.
De Gemeenteraad van Den Helder behandelt op 3 maart 2015 een motie van wantrouwen tegen deze wethouder Kos, omdat hij verzuimd heeft de Gemeenteraad in te lichten over de met het museum gemaakte afspraak tot uitbreiding.
Wethouder Kos zijn handtekening staat namens het College van B & W onder de schriftelijke overeenkomst, die op 9 december 2014 werd gesloten naast de handtekeningen van de twee aanwezige getuigen.
Met een krappe stemverhouding van 16-15 mocht Kos uiteindelijk als wethouder aanblijven. Een raadslid ontving voor zijn rol als getuige een motie van afkeuring in dezelfde stemverhouding.

Deze smet op het blazoen en ego van wethouder Kos had tot direct gevolg, dat alle eerder met het Rob Scholte Museum gemaakte afspraken over de uitbreiding van het museum door hem eenzijdig en zonder overleg werden verbroken.

De in september overleden schrijver Joost Zwagerman, nogmaals dank, Joost, God hebbe je ziel, en Bulkboek-uitgever Theo Knippenberg tekenden samen voor het initiatief van de BN-handtekeningen-actie, de Open Brief aan het College van B & W, om het Rob Scholte Museum voor Den Helder te behouden.

Op 9 december 2014 bleef hun Open Brief gesloten, doordat wethouder Kos alle door het museum aan de Gemeente gestelde eisen inwilligde.
Maar nu wethouder Kos en in zijn voetspoor de Gemeente de afspraak met het museum over de uitbreiding weigerde na te komen, werd door Zwagerman en Knippenberg besloten de Open Brief over het Rob Scholte Museum alsnog te publiceren. Deze werd op 15 april 2015 alsnog geopend en als persbericht aan de media verstuurd.
De Open Brief wordt gesteund door minstens 20 museumdirecteuren en 80 coryfeeën uit de wereld van kunst, literatuur en media in binnen- en buitenland.
De Open Brief roept de Gemeente op de afspraak tot uitbreiding met het Rob Scholte Museum na te komen.

Op 18 april 2015 meldt wethouder Kos: “We hebben de brief ontvangen en gaan ernaar kijken”.
Dat kijken duurt tot vandaag voort, want enige reactie van Gemeente Den Helder hebben de Open Briefschrijvers tot dusver niet mogen ontvangen.
Dat is, zoals Knippenberg verwoordde, “erg onbeleefd”.

Nogmaals tot aan vandaag, precies één jaar na de bewuste datum van ondertekening door Wethouder Kos op 9 december 2014, hebben de initiatiefnemers van de Open Brief geen enkele reactie van het College van B & W van Den Helder ontvangen.
Voor Zwagerman en enkele andere ondertekenaars komt deze reactie sowieso te laat. Ze zijn inmiddels overleden.

Het Rob Scholte Museum is ondertussen zwaar gedupeerd.
De voortgang is geblokt.
Geplande tentoonstellingen moesten worden afgezegd.
Veel werk voor niets.
De reputatieschade aan het museum is enorm.
De museumwinkel met een miljoen speciaal aangeschafte kunstkaarten is nog steeds niet operationeel, waardoor verwachte inkomsten uitblijven.
Voor Scholte gaat de lol er af.
Tenslotte is het zijn doel mooie tentoonstellingen te maken met eigen werk en dat van anderen. In plaats daarvan is hij tot stilstand gedwongen en verspilt zijn kostbare tijd en energie aan bureaucratisch onzin.

De Open Brief wordt nog steeds elke ochtend, precies zoals Scholte aan burgemeester Koen Schuiling in het Post Mortem van 1 augustus 2015 heeft voorgespiegeld, opnieuw gepubliceerd en is inmiddels door meer dan 1000 supporters van het museum ondertekend. Dagelijks komen daar nieuwe ondertekenaars bij.

De schade aan het museum neemt nog steeds in omvang toe.
Het museum is zes dagen per week geopend van 12 tot 17 uur.

Het tentoongestelde is sinds 9 december 2015 onveranderd gebleven.
Scholte en medewerkers kunnen de huidige tentoonstelling niet wisselen zonder wegens ruimtegebrek te sluiten, zo lang zij het gerenoveerde nieuwe deel niet in gebruik kunnen nemen.

Hoeveel keer gaat u dezelfde tentoonstelling bekijken?
Juist, niet dus, maar nog steeds is er bezoek, maar natuurlijk onvergelijkbaar minder dan het geval was geweest als het Rob Scholte Museum afgelopen april 2015 in volle glorie inclusief uitbreiding had kunnen openen.
Bijna alles is in gereedheid gebracht. De tentoonstelling kan worden ingericht. Alleen de verbindende ruimte tussen het huidige en nieuwe gedeelte van het museum is nog steeds niet opgeleverd door de Gemeente.

Hoe nu verder?
De Gemeente heeft de steun van de Gemeenteraad om het gebouw aan Rob Scholte verkopen, maar wil daartoe pas definitief besluiten als de hoogte van de door Rob Scholte en het museum opgelopen schade is bepaald.
Een schade, die doorloopt, terwijl u dit leest.

Rob Scholte en het museum stellen zich op het volgende standpunt, dat het beste uit te leggen is aan de hand van navolgende vergelijking.
Stel u heeft een kapotte waterkraan, die is niet meer af te sluiten en blijft maar doorlekken.
Een enorme waterschade is het gevolg.
De huisbaas wil best met u praten over de hoogte van het schadebedrag, maar vertikt het om de waterschade te doen stoppen.
Hij weigert namelijk de oorzaak van de schade weg te nemen door de waterkraan te repareren.
Het water blijft stromen en de schade blijft dus toenemen, waardoor de hoogte van de schade niet te calculeren valt.
Zo is het gesteld met Gemeente Den Helder.

Wethouder Kos brak zijn woord en weigerde de beloofde uitbreiding toe te staan.
Aangezien de oorzaak van de schade niet wordt weggenomen, blijft het museum een niet te becijferen vervolgschade ondervinden.

Hoe becijfer je de vaart, die eruit is, en de lol, die verdwijnt?
Welke financiële waarde kan je daaraan toekennen?

Eigenlijk had het Rob Scholte Museum vandaag de deuren voor het publiek willen sluiten, zodat het museum nog slechts te bezoeken zou zijn op afspraak met een groep.
Maar we blijven open!
Zes dagen per week op de aangegeven tijden!

We gaan burgemeester Schuiling, wethouder Kos en Gemeente Den Helder niet datgene geven, waar ze op de achtergrond mogelijk al de hele tijd op uit zijn, namelijk de definitieve sluiting van het Rob Scholte Museum.

Het Rob Scholte Museum blijft open voor alle bezoekers!
Voor Den Helder!
Voor iedereen in heel Nederland en daarbuiten!
Kom dat zien!

3 Comments

  1. Ik schaam me hier als inwoner van Den Helder kapot voor. Het is allemaal het gevolg van de mega politieke bagger beerput die hier is ontstaan. Als een schriftelijke overeenkomst met de gemeente Den Helder niets meer waard is, waar blijf je dan??

    Het allerergste vind ik nog, dat mannen als Reenders het RS Museum een wespennest durven te noemen. Daarmee zet hij de zaken volkomen op zijn kop!

  2. Het Rob Scholtemuseum is verworden tot een beschamende expositie van op rancune gebaseerd monumentaal gemeentelijk wanbeleid. Gemeentelijke beleidselementen daarbij: pesten, smaad, contractbreuk, hopen dat Scholte overlijdt, sabotage, gebouw laten instorten enz.enz.

  3. Het is onbegrijpelijk dat het wethouder en college niets meer van zich laten horen. En waar is de gemeenteraad? Een prachtig initiatief in Den Helder. Is er anno 2016 nog steeds geen verandering?

Leave a comment

Your email address will not be published.

*