Zeestad – Stadhuis Wethouder Michiel Wouters: We houden Geen Geld over als het Stadhuis er Niet Komt

Michiel Wouters in het Toekomstige Stadhuis op Willemsoord (foto Zeestad)

We houden Geen Geld over als het Stadhuis er Niet komt

Als Adelborst liep hij met een Zware Plunjezak vanaf het Koninklijk Instituut Marine over het Schuine Pad op Willemsoord richting de Spoorstraat. ‏‏‏‏De kortste route. Lag hij met Schepen in Onderhoud in Dok 2 op de Rijkswerf, dan overnachtte hij er Aan Boord. Ook als hij iets moest regelen in een van de Werkplaatsen voor het Onderhoud, zwierf hij rond over het Terrein. Stadhuis Wethouder Michiel Wouters is kortom een Oude Bekende van Willemsoord.
Als je hem vraagt hoe hij het vindt, dat het Nieuwe Stadhuis Pas in 2023 In Gebruik wordt genomen, zegt hij het In Eerste Instantie Nuchter,

Dat is jam‏‏mer. Maar ik ga er vast nog wel Een Keer Kijken.”

In 2022 zijn er Verkiezin‏‏gen, en dan is er Altijd een Kans, dat Wouters niet terugkeert als Wethou‏‏der.

Ook de Leeftijd gaat Tellen.”

Maar stel, dat Zijn Partij Weer Meedoet en dan Geen Geschikte Opvolger heeft, wil hij nog Best Ren Ronde Overwe‏‏gen.

Als de Gezondheid Meewerkt.”

Want ja, Stiekem lijkt het hem Wel Mooi om te Werken op die Nieuwe Locatie.

Uiteraard ben ik Jaloers op een Nieuw College. Ik zou daar Nu Al Graag Willen Zitten. Het lijkt me een Geweldig Fantastische en Inspirerende Omgeving.”

 Kunt u nou Nog Eens Ren Keer Uitleggen Waarom het Stadhuis op Willemsoord Komt?

We hebben Een Heleboel Locaties Be‏‏keken en uiteindelijk hebben we hier‏‏voor gekozen. De belangrijkste reden is, dat Willemsoord Past bij het Nieuwe Imago van Den Helder: Stoer en Ma‏‏ritiem. Dat komt allemaal samen op Willemsoord. De Harmonie met de Be‏‏staande Nautische en Maritieme Acti‏‏viteiten lijkt me straks ook Mooi om Te Zien. Sommige mensen zijn Bang, Dat Die Verdwijnen, maar Dat Willen Wij He‏‏lemaal Niet. Het zou namelijk een Aan‏‏slag Zijn op dat Stoere en Maritieme Imago. We willen dat Juist Laten Voort‏‏duren. Men is Bang, dat er ook maar een Harde Slijptol Aan Hoeft te Staan, en dat Ambtenaren gaan Klagen. Ui‏‏teraard zorgen we er ook voor, dat we er Weinig Last van hebben en gaan de Gebouwen Goed Isoleren. We zien de Museumhaven Juist als Onderdeel van het Geheel.

 Zijn er Nog Andere Redenen voor deze Plek?

Ja, er waren Twee Gebouwen Beschik‏‏baar, die uitstekend gebruikt konden worden. Ook konden we op deze ma‏‏nier Bijdragen aan de eEploitatie van Willemsoord. Daarbij komt, dat door de Toenemende Digitale Dienstverlening, onze inwoners steeds Minder Vaak op het Stadhuis hoeven te komen. Hier‏‏door hoeft het Stadhuis Minder Cen‏‏traal in de gemeente te liggen en is het Centrum van de Stad een Goede Plek. Je kunt daarbij zeggen, dat Alle Activiteiten, Die Op Willemsoord Ko‏‏men, van een Hotel tot een Stadhuis van belang zijn. Je zorgt er op die ma‏‏nier voor, dat er Reuring Komt Op het Terrein, ook Op Regenachtige Dagen.”

In hoeverre speelde de slechte staat van de gebouwen mee om naar Willemsoord te verhuizen?

De Insteek was wel, dat we een Goe‏‏de, Duurzame Bestemming voor de Gebouwen wilden hebben. Maar Van Tevoren was Niet Bekend Hoe Slecht de Gebouwen Er Aan Toe Waren. Pas later zijn we er achter gekomen, dat het Gebruik, Zoals Het Was, de In ‏‏Standhouding van Gebouw 66 Niet ten Goede Kwamen. Die In Standhou‏‏ding wordt voor ons dus ook een Steeds Belangrijker Onderdeel Om Voor deze Gebouwen te Gaan. Ge‏‏bouw 66 is een Rijksmonument, wij zijn Als Gemeente Verplicht Om het in een Goede Staat te Houden. Als we dat Gebouw nu Separaat Nog Eens zouden Moeten Opknappen, Zónder dat het Stadhuis er in zou Komen, dan zou het Nog Miljoenen  Méér gaan Kosten. Bovendien wordt deze Keuze ook Ondersteund door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed; dit is precies wat ze bedoelen met Behoud door Ontwikkeling.

Maar het is toch Hartstikke Duur zo’n Nieuw Stadhuis? Kunnen we Dat Geld Niet Beter Besteden?

Ik heb een Krediet Bedrag van 25 Mil‏‏ljoen voor het Stadhuis Meegekregen. Maar daarbij ook, dat het Maximale Ex‏‏ploitatie Bedrag 1,63 miljoen euro Per Jaar is. Daarmee moet de Investering In 40 Jaar zeg maar Afgelost worden. Dat Kost het Stadhuis straks Op Wil‏‏lemsoord, maar dat kost nu ook de ‘TijdelijkeHuisvesting in de Gebouwen aan de Kerkgracht en de Verkeersto‏‏renweg Per Jaar. We Houden Geen Geld Over als we het Nieuwe Stadhuis Niet Bouwen. Er ontstaat dan dus Geen Potje van 25 miljoen euo, dat we bij‏‏voorbeeld In het Sociale Domein kun‏‏nen Steken. Je verdient Nogmaals dus Niks en de Kosten blijven Hetzelfde.”

 Hoe Belangrijk is een Goed Stadhuis nou eigenlijk?

Het is de Basis van een Goed Democratisch Proces. De Raad overlegt en vergadert er. Daarbij is het de Werkplek van Ambtenaren, Van Wie een Groot Deel dat Democratisch Proces ondersteunt. Je kunt ook Echt Niet Geen Stadhuis hebben, dat Werkt Niet. Het is een Visitekaartje Voor Je Stad; om Inwoners teOondersteunen bij al Hun ‘OfficiëleHandelingen, maar ook als er Bezoekers Van Buiten komen, moet je Iets Hebben. Het liefst ziet ,dat er Representatief uit, zoals op Willemsoord.”

 Maar moet het Allemaal Zo Groot zijn?

Het valt eigenlijk wel mee, hoe groot het wordt. We gaan Niet Heel Ruim zit‏‏ten. In de Nieuwe Situatie gaan we uit van Flex Werkplekken, waarbij we een Bezetting hebben van 0,69 Procent. Dat wil zeggen, dat Niet Iedereen Een Plek heeft om te werken, Als elke Me‏‏dewerker naar het Stadhuis komt.

 Hoe zit het eigenlijk met Parkeren en Bereikbaarheid?

Goed! We zijn Bezig met het On‏‏derzoek naar Parkeren. Uit de Eerste Resultaten van een Onafhankelijk On‏‏derzoek blijkt, dat het Binnen de Be‏‏staande Parkeercapaciteit te Regelen valt. Dat betekent, dat er bijvoorbeeld Niet op Buitenveld Geparkeerd hoeft te worden. Je moet het zo zien dat deze Ontwikkeling een Lopend Proces is, en dat we er voor moeten en kun‏‏nen zorgen, dat het allemaal past. We willen bovendien een Bemoedi‏‏gingsbeleid Invoeren, dat mensenOp de Fiets en Met het Openbaar Vervoer Naar het Stad‏‏huis komen. De Bereikbaarheid van Willemsoord is daarnaast Onderdeel van een Bredere Discussie over de Bereikbaarheid van Den Helder. De Drukte daar komt natuurlijk Niet Alleen door de Komst van het Stadhuis.”

Zeestad, 9 februari 2021

https://zeestad.nl/nieuws/we-houden-geen-geld-als-stadhuis-er-komt

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdinand+Vreugdenhil
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image