ZEESTAD – Brief aan alle omwonenden van de Stationslocatie, 16 november 2016

ZEESTAD
Willemsoord 30
1781 AS Den Helder
Postbus 174
1780 AD Den Helder
T 0223 67 87 10
F 0223 67 87 25
info@zeestad.nl
http://www.zeestad.nl
rabo amro 61.39.46.545
kvk 367134524

Aan alle omwonenden va de Stationslocatie

Project: Stationslocatie
Contactpersoon: C. L. van den Bogert-Noorlandt
Telefoonnummer: 0223-678723
Datum: November 2016
Kenmerk: ZSU16.0132
Onderwerp: Informatieavond – start herinrichting Stationslocatie

Geachte mevrouw/mijnheer,

Het duurt niet lang meer of Zeestad start met herinrichting van het stationsgebied. Op 7 januari start de uitvoering om voor Sail 2017 klaar te zijn. In april hebben wij u de plannen gepresenteerd. Sindsdien hebben wij de uitwerking verfijnd, getoetst op haalbaarheid en zijn de vergunningen aangevraagd, Ook zijn de tekeningen technisch uitgewerkt in een bestek en daarmee hebben wij een aanbesteding uitgeschreven.

Ooms Construction bv uit Scharwoude heeft de aanbesteding gewonnen. In de aanbesteding is onder andere meegegeven dat de stationslocatie gedurende de uitvoering bereikbaar moet zijn voor alle verkeer (auto, bus, taxi, voetganger, fietsers), de verwachting is dat er tussen 7.00 uur ’s morgens en 18.00 uur ’s gewerkt gaat worden, en dat de voordeuren van omliggende panden bereikbaar moeten blijven. De komende vier weken werkt de aannemer deze voorwaarden verder uit in een Bereikbaarheids-, Leefbaarheids-, Veiligheids- en Communicatieplan (BLVC-plan). Ook start hij met het bestellen van materialen en het aanscherpen van de planning. De resultaten willen wij graag met u delen. Dat weet u precies wat u kunt verwachten van de werkzaamheid in de maanden januari tot en met juni.

Daarom nodig ik u uit voor een bijeenkomst op 14 december 2016 in de bibliotheek Den Helder School 7. Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). De aannemer presenteert dan het BLVC-plan en de planning.

Om u nog even iets mooi in het vooruitzicht te stellen; op de achterkant ziet u hoe de openbare ruimte er na de herinrichting uit gaan zien. Een echt Helders welkom aan de bezoeker!

Hoogachtend,
Namens Zeestad CV

Ir. F. Vreugdenhil
directeur bestuurder

Zeestad CV/BV is ingesteld door de Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing, een samenwerkingsverband van de gemeente Den Helder, de provincie Noord-Holland en de ministeries van VROM en Defensie. Zeestad CV/BV voert projecten uit in drie stedelijke vernieuwingsgebieden in Den Helder en gaat overeenkomsten aan met marktpartijen.