Y.J. Gautam – Lezers… oftewel reaguurders + Henkoo – Cittaslow Nederland

Lezers… oftewel reaguurders

Als 25 jarige bewoner van Bergen, hier opgegroeid en naar school gegaan, zou ik u willen verzoeken om dit bijzondere dorp heel te houden en niet te ontkrachten door in te stemmen met een ‘dit dorp’ onwaardig plan.

Bergen is net zo uniek in eigenheid en historie als haar buurdorpen Egmond en Schoorl.

Ook ‘zij’ heeft haar eigen aantrekkingskracht op bewoners en toeristen o.a. die van kunst, cultuur, historie, kleinschaligheid en gezelligheid!

Zowel bewoners als toeristen maken een keus om in dit dorp te wonen of te komen om de kwaliteiten van dit dorp, en NIET voor een supermarkt ALDI in het centrum met een dusdanige verkeers aantrekkende werking dat om de bulk aankopen te kunnen vervoeren er een grote parkeergarage gebouwd moet worden en er in het geheel voorbij gegaan wordt aan al de NADELEN voor zowel bewoners als voor toeristen !

>>>> Geen van beiden zitten te wachten op meer verkeer, uitlaatgassen, fijnstof, roet, Co2, geluidshinder, trillingen en verkeersonveilige situaties in een dorpscentrum!

By the way; ik vind het heel frappant dat anno 2016 een college met alle huidige beschikbare informatie, onderzoeken en aanbevelingen voor zo’n plan kiest.

Raadslieden maak er alstublieft MINDER motorvoertuigen van en MEER voetgangers en fietsers binnen een veilige en prettige -leef en -woon omgeving.

Hoop dat mijn reactie bijdraagt tot een verstandige en waardige besluitvorming uwerzijds.

Hoogachtend,

dhr. Y.J. Gautam

Flessenpost uit Bergen, 25 november 2015

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3698

Cittaslow Nederland

Waar heeft hij het nu weer over, vraagt u zich af. Wat heeft dat bijvoorbeeld met Mooi, of Mooier Bergen te maken? Nou, heel veel.

Cittaslow (langzame stad) is het internationale keurmerk van gemeenten die zich op het gebied van leefomgeving, landschap, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren.

Door zich aan te sluiten bij het Nederlandse Cittaslow netwerk, kunnen gemeenten samenwerken om de kwaliteit van leven te verbeteren door het authentieke te koesteren en nieuwe technieken in te zetten die vooruitgang mogelijk maken.

Wat een streven. Als onze Odile niet was overgelopen naar D66 en meteen het MooiBergen plan had omarmd had zij zich net zo enthousiast ingezet om Bergen aan dit keurmerk te helpen. Als een echte GroenLinkse.

Dan had het behoud van onze leefomgeving en identiteit bij haar voorop gestaan. En wat te denken van gastvrijheid. Als toerist door het dorp te kunnen dwalen in plaats van door een winkelcircuit (een koopgoot) te worden gedwongen.

Dan had een cultuurhistoricus niet hoeven te beweren dat de Bakemaflat een historisch gebleken vergissing was en het 7Dorpelingenplan absoluut niet.

En de mogelijkheid dat jeugdige dorpsgenoten zich wel eens zouden kunnen gaan ophouden aan de rand van een pleintje, zou dan pleiten vóór het InHarmonieplan in plaats van een gevaar voor de leefomgeving.

Om bekend en geroemd te blijven als kunstenaarsDORP hebben we geen Aldi en ook geen ondergrondse parkeergarage nodig maar een uitnodigend centrum waar het prettig toeven is.

Het centrum waar dit College nu voor gekozen heeft is dat zeker niet!

Flessenpost uit Bergen, 25 november 2015

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3611