Wouter de Winther – Kabinet kiest voor gerichte aanpak + Advies college Stikstofproblematiek – Niet alles kan | Eerste advies: Aanbevelingen voor korte termijn, 25 september 2019 (PDF)

Kabinet kiest voor gerichte aanpak

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan stikstof: ’Nieuwe bouwvergunningen snel verleend

Den Haag – De coalitie heeft de afgelopen avond meer stappen gezet om de stikstofcrisis aan te pakken, dan aanvankelijk werd verwacht. Hoewel onder meer de juridische uitwerking van maatregelen nog maanden in beslag neemt, moeten er eind volgende week al weer nieuwe bouwvergunningen worden verstrekt.
Binnenkort kan de bouw weer volop aan de slag, zo is de verwachting.

Dat melden Haagse bronnen aan De Telegraaf. Vandaag boog het kabinet zich over de voorstellen, waar de coalitie gisteravond over sprak.

Daarin staat, dat er een versnelde compensatie voor de natuur wordt verkend. Ook wordt er een drempelwaarde geïntroduceerd voor stikstof uitstoot. In de najaarsnota moet minister Hoekstra (Financiën) enkele honderden miljoenen euro’s gaan reserveren op de begroting om de stikstofcrisis aan te pakken. Dit komt bovenop het budget, dat in het klimaatakkoord, regeerakkoord en met Prinsjesdag al was afgesproken.

Met dat geld moet een ’gebiedsgerichte aanpak’ vorm krijgen, waar de compensatie van de natuur uit moet worden betaald, alsmede compensatie voor boeren, die kunnen worden uitgekocht.

Er komt op bepaalde rijkswegen en provinciale wegen een aanpassing van de maximumsnelheid. Volgens ingewijden is die beperkt, maar in de brief die minister Schouten vandaag over de stikstofcrisis wil sturen staat niet vermeld om welke wegen het gaat. Dat wordt later nog ingevuld.

Ook hierbij spelen de provincies een grote rol. Om grip te houden op de aanpak wil de coalitie in contact blijven met de commissarissen van de Koning in hun functie als ’rijksheren’. Zij functioneren in die hoedanigheid als vertegenwoordigers van de regering in de provincie, om een oogje in het zeil te houden bij de gedeputeerden, die per provincie de aanpak vormgeven.

Naar verluidt moet het vanaf 8 oktober al mogelijk worden om tot uitkopen van boeren over te gaan, die vrijwillig willen stoppen met hun werk. Op 11 oktober moeten er nieuwe bouwvergunningen worden verstrekt, werd volgens bronnen gisteravond afgesproken door de top van de coalitie.

Oud-minister Remkes komt voor de kerst nog met een advies over beweiden en bemesten, het zogenaamde Remkes II rapport. In het voorjaar moet ook een beschouwing van de gevolgen van de luchtvaart op de stikstofuitstoot het licht zien. Dat is in Den Haag alvast het rapport Remkes III gedoopt.

Bekijk ook:
‘Bouwprojecten liggen uit angst onnodig stil’
https://www.telegraaf.nl/financieel/1165461554/bouwprojecten-liggen-uit-angst-onnodig-stil
Dit is de man die ons land ’op slot’ kreeg
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1663450904/dit-is-de-man-die-ons-land-op-slot-kreeg
Kwart woningbouw valt weg door stikstof
https://www.telegraaf.nl/financieel/1306572217/kwart-woningbouw-valt-weg-door-stikstof
Remkes: veel bouwprojecten onnodig op slot
https://www.telegraaf.nl/nieuws/85618108/remkes-veel-bouwprojecten-onnodig-op-slot

De Telegraaf, 4 oktober 2019, 15.24, updated 16.15

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1629452097/achter-de-schermen-wordt-hard-gewerkt-aan-stikstof-nieuwe-bouwvergunningen-snel-verleend

Niet alles kan | Eerste advies: Aanbevelingen voor korte termijn, 25 september 2019 (PDF)

PDF:
Adviescollege Stikstofproblematiek – Niet alles kan | Eerste advies: Aanbevelingen voor korte termijn, 25 september 2019