Winnie van Galen – Vissersvloot in de Noordkop moet over op waterstof: Met dieselmotoren mogen ze straks niet meer in beschermde natuurgebieden van de EU komen

Noordzee (foto tenor.com)

Een kotter in de haven van Den Oever met een traditionele dieselmotor aan boord (foto NHD)

Natura 2000 Noordzee (foto Sportvisserij Nederland)
Natura 2000 (foto Green Home)Natura 2000 gebieden in Nederland (foto milieuzaken.org)

Vissersvloot in de Noordkop moet over op waterstof: Met dieselmotoren mogen ze straks niet meer in beschermde natuurgebieden van de EU komen

Den Oever – De vissersvloot in de Noordkop moet vanwege milieuregels overschakelen op waterstof in plaats van diesel als brandstof.

Volgens nieuwe richtlijnen, die per januari 2023 ingaan, mogen vissersschepen met hun dieselmotoren niet meer in de beschermde natuurgebieden van de Europese Unie komen. Dit vanwege regels voor stikstof uitstoot. De maatregel treft met name de vissers, die in die gebieden op garnalen vissen, aldus wethouder Theo Meskers van de gemeente Hollands Kroon. Over de kwestie heeft hij overleg gehad met Pim Visser, directeur van VisNed, die ’de alarmbel’ heeft geluid.

Visser stipte daarbij aan, dat hij de kans klein acht dat vissers met de huidige dieselmotoren straks nog entree hebben in de zo geheten Natura 2000 gebieden. Op basis van de Natuurbeschermingswet is een vergunning in zijn ogen uitgesloten. Varen op waterstof zou het enige antwoord zijn om de problematiek het hoofd te bieden.

Anderhalf jaar

In de havens van Den Oever, Den Helder en Oudeschild (Texel) is geen infrastructuur voor waterstof aanwezig. De aanleg hiervoor vergt tijd, evenals het ombouwen van de schepen van diesel naar waterstof. Zodoende zal bij de Rijksoverheid worden aangeklopt met als inzet meer tijd te krijgen. “De anderhalf jaar die we nog hebben, in die tijd gaat het niet lukken,” aldus Meskers.

VisNed, havenbedrijven, de Raad van Advies Waddenzeehavens en de New Energy Coalition trekken gezamenlijk op voor het opzetten van een netwerk van tussen de tien tot vijftien waterstof tankstations. Hoeveel tijd er voor de aanleg van die tankstations nodig is, moet onderzoek uitwijzen, aldus Meskers.

Garnalenvangst

De vissersvloot in de Noordkop bestaat uit zo’n vijftig tot zestig schepen, waarvan een groot deel afhankelijk is van de garnalenvangst. Dat geldt vrijwel in zijn geheel voor de vloot in Den Oever.

Theo MeskersDe visserij is voor Den Oever een belangrijke economische sector, het is de kurk waarop de haven drijft.”

In 2019 deed het zeiljacht de Ecolution Nederlandse havens aan. Met deze waterstof aangedreven boot bepleitte Wubbo Ockels het gebruik van schone brandstoffen. Daarnaast zouden partijen in Lauwersoog met een waterstofkotter bezig zijn, aldus de wethouder.

Volgens Bart Bakker van het in Den Oever gevestigde bedrijf Sandfirden zijn er nog geen waterstofmotoren voor vissersschepen. “Ik ken ze niet. Wat ik me kan voorstellen is, dat er schepen gaan varen met een brandstofcel aan boord, waarbij waterstof als brandstof dient. Via elektrolyse ontstaat elektriciteit, die je dan kunt koppelen aan een elektromotor. Maar de techniek voor brandstofcellen is nog niet wijdverbreid. Ik denk, dat het zeker nog vijf, tien, vijftien jaar gaat duren, voordat er er geschikte waterstofmotoren zijn.’’

Veerboten

Bakker ziet vooralsnog meer heil in schepen, die op vloeibaar aardgas (LNG) varen of een nieuwe generatie dieselmotoren met een lage uitstoot. Aan Rederij Doeksen met veerboten tussen het vaste land en de Waddeneilanden leverde Sandfirden aardgasmotoren voor de twee nieuwste schepen. Sandfirden is leverancier van verbrandingsmotoren voor de scheepvaart en de industrie.

Bart BakkerEr zijn veel woeste plannen met waterstof. Op papier is het allemaal simpel, maar om het in de praktijk brengen, dat is bepaald niet eenvoudig.”

Helderse Courant, 30 maart 2021, 17:37

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210330_22109740

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Visserij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pim+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bart+Bakker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wubbo+Ockels
https://robscholtemuseum.nl/?s=VisNed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raad+van+Advies+Waddenzeehavens
https://robscholtemuseum.nl/?s=New+Energy+Coalition
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sandfirden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rederij+Doeksen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Natura+2000
https://robscholtemuseum.nl/?s=Natuurbeschermingswet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ecolution
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waterstof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diesel
https://robscholtemuseum.nl/?s=LNG
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Oever
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oudeschild
https://robscholtemuseum.nl/?s=Texel