Winnie van Galen – Visafslag in Den Helder verdwijnt naar Den Oever, na april duidelijkheid + Willem den Heijer – Kottervloot gaat onzekere tijd tegemoet: ’Vissen op een postzegel’

Visafslag Den Helder (foto Visafslag DH)

Vissers voor een gezonde zee (foto Job Schot)

Vissers voor een gezonde zee (foto Job Schot)

Visafslag in Den Helder verdwijnt mogelijk naar Den Oever, na een verkenning van de alternatieven in april meer duidelijkheid

Den Helder – Het voortbestaan van de visafslag in Den Helder staat door een dalende omzet onder druk. Een van de opties is, dat hij onder dak komt bij de visafslag in Den Oever.

Krimpende omzetten, vissers, die geen opvolging hebben, windparken op de Noordzee, aanland plicht, de gevolgen van de Brexit en het verbod op pulsvissen in 2021. Al deze ontwikkelingen zorgen voor onzekere tijden. Onder het motto ’regeren is vooruitzien’ worden tal van scenario’s tegen het licht gehouden. Variërend van de visafslag verhuren, er een punt achter zetten of de boel integreren met de visafslag in Den Oever dan wel de vis aan land brengen in IJmuiden of Urk. In april worden de uitkomsten van de verkenningen gepresenteerd, vertelt Pim Visser, directeur van de visafslag Hollands Noorden, waar de visafslagen in Den Helder en Den Oever onder vallen.

Visser: “We gaan alles op een rijtje zetten, zoals we in 2007 ook hebben gedaan. De uitkomst was toen, dat we de helft van het gebouw zijn gaan verhuren.” Die huurder is inmiddels weer vertrokken.

Het gebrek aan opvolgers speelt over de volle breedte in de visserij, met uitzondering van Urk, daar is het in geringe mate aan de orde. In deze regio geldt de problematiek voor iets minder dan een kwart van de vissers, becijfert Visser. Op Texel zijn het drie tot vijf kottereigenaren, die hiermee te maken hebben. Voor vissers in Den Helder komt die ontwikkeling er ook aan, zij het op de iets langere termijn. In Den Oever speelt dit probleem nauwelijks, legt Pim Visser uit. De garnalenvissers in Den Oever mochten vorig jaar beperkt de zee op omdat de pakhuizen met garnalen stijf vol lagen vanwege de enorme vangst van garnalen in 2018. Daardoor raakte de visafslag van Den Oever in 2019 de helft van zijn omzet kwijt.

Die situatie is volgens Pim Visser inmiddels ten goede gekeerd. De pakhuizen zijn nu aanmerkelijk leger en de garnalenvissers mogen inmiddels weer maximaal (108 uur) per week de zee op tegen 48 uur vorig jaar.

Helders Courant, 16 januari 2020, 20:24

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200115_6488591/visafslag-in-den-helder-verdwijnt-mogelijk-naar-den-oever-na-een-verkenning-van-de-alternatieven-in-april-meer-duidelijkheid

De kottervloot gaat een onzekere tijd tegemoet: ’Het wordt vissen op een postzegel

Viskotter (foto NHD)

Viskotter (foto NHD)

Den Oever – In 2018 werd door de Nederlandse kottervloot nog een winst behaald van € 54 miljoen. In 2019 is dat fiks gedaald, omdat halverwege het jaar 42 kotters moesten stoppen met de innovatieve puls methode. Op 1 januari 2020 heeft wederom een groot aantal kotters de puls licentie in moeten leveren. De kottervloot gaat een onzekere tijd tegemoet.

Behalve het feit dat inmiddels driekwart van de vloot, waaronder de kotters van rederij Bais, geen vergunning meer heeft om met de puls te mogen vissen, neemt de bouw van windmolen parken vrijwel alle ruimte op zee in beslag. Vorig jaar waarschuwden visserij economen tijdens een presentatie van cijfers in de kantine van de Scheveningse visafslag al voor de bedreigingen, die op de vloot afkomen. Het intrekken van de puls vergunning en gebrek aan ruimte om te vissen zijn naast de aanland plicht en de Brexit items die tot kopzorgen leiden. En om het nog moeilijker te maken schreeuwen Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s), dat het slecht gaat met de visbestanden in de Noordzee.

Rotonde

Omdat er te veel beweging is op de Noordzee, is het vrijwel onmogelijk om vooruit te kunnen kijken. We zitten op een rotonde maar we weten nog niet welke afslag we gaan nemen’, aldus visserij econoom Arie Mol van Wageningen Economic Research (WER).

Mol suggereerde dat de aanland plicht, waar veel tegen geageerd is maar waar uitzonderingen de maatregel enigszins werkbaar hebben gemaakt, wellicht het minste pijn zal veroorzaken. De overige onderwerpen zullen zeker hun stempel drukken op het financiële resultaat van de kottersector.

In 2018 bedroeg de opbrengst € 308 miljoen (voorlopig raming) en hielden de visserijbedrijven na aftrek van de kosten € 54 miljoen aan winst over. De kosten waren in 2018 gestegen en voor de gasolie moest ook meer betaald worden. De vloot bestond uit 290 schepen, waaronder 185 garnalenkotters (de grootste groep), gevolgd door 75 grote puls kotters en zestien kotters die met de boomkor of sumwing vissen. Er waren aanvankelijk 84 puls vergunningen. In 2020 zijn dat er nog maar achttien. Vanaf 1 juli 2021 zal deze groep ook de puls vergunning kwijtraken, met uitzondering van een kleine groep die doorgaat in het kader van onderzoek.

Visserij-econoom Geert Hoekstra van WER haakte tijdens de presentatie in op het ruimtegebruik van de Noordzee en gaf aan dat de kottervloot weleens klem zou kunnen komen te zitten.

De vissers hebben al te maken met beschermde natuurgebieden, scheepvaartroutes, gas- en olievelden, defensiegebieden en daar komen de windmolen parken nog eens bovenop.’

Vissen op een postzegel zal dan spoedig werkelijkheid worden.

Willem den Heijer is visserij deskundige en publiceert veel op dit gebied.

Helderse Courant, 25 januari 14:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200124_48310947/volgens-gastschrijver-willem-den-heijer-gaat-kottervloot-onzekere-tijd-tegemoet-het-wordt-vissen-op-een-postzegel

Meer informatie
http://www.visafslag-denhelder
https://robscholtemuseum.nl/?s=visafslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=windparken+Noordzee
https://robscholtemuseum.nl/?s=aanland+plicht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Brexit
https://robscholtemuseum.nl/?s=verbod+pulsvissen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Oever
https://robscholtemuseum.nl/?s=IJmuiden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Urk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Scheveningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wageningen+Economic+Research
https://robscholtemuseum.nl/?s=Noordzee
https://robscholtemuseum.nl/?s=kotter