Winnie van Galen & Suzanne Rijnja – Klaar voor Brexit? + Willem den Heijer – Organisaties kunnen visserij niet met rust laten + WvG – Kraak voorzitter EMK + HC – Voor 74 miljoen EUro vissers uitkopen

De garnalenkotters IJM18 en de IJM22 afgemeerd in de Scheveningse haven (foto NHD)

Noord Kop klaar voor Brexit?

Onzekerheid visserij en agrariërs

Den Helder Hoe bereiden bedrijven in de Kop van Noord Holland zich voor op de gevolgen van de Brexit, als komend jaar pas duidelijk wordt wat er daadwerkelijk gaat gebeuren?

De Britten zijn dan wel officieel uit de EUropese Unie gestapt, de onderhandelingen over onder andere handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de rest van EUropa moeten dit jaar nog plaatsvinden.

Voor de visserij betekent dat even afwachten. Nieuwe afspraken moeten een einde maken aan een tijd van onzekerheid. Speerpunten binnen de visserij zijn de toegang tot Brits water en verdeling van de visquota, aldus Pim Visser, directeur van Visned.

Agrariërs zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de export naar het Verenigd Koninkrijk. Toch lijken groente, fruit en bollen telers in de Kop van Noord Holland zich niet zo druk te maken over de mogelijke gevolgen: voorbereiding op de Brexit ligt vooral bij de exporteurs, vertellen fruitteler Siem Entius uit Nieuwe Niedorp en bollenteler Piet Warmerdam uit Julianadorp. Voor exporteurs kan Brexit flinke gevolgen hebben. Mocht er tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk geen vrije handel meer mogelijk zijn, dan lopen de administratie en douane kosten per vrachtwagen gauw op. Desondanks blijft het vooralsnog rustig: uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk is voor veel bedrijven in de Kop van Noord Holland slechts een klein deel van de inkomsten en bovendien zijn ze zich er ook van bewust, dat Engeland erg afhankelijk is van import.

Alle scenario S

Leo Kapiteijn van het Breezandse bollenexportbedrijf Kapiteyn Group “Eigenlijk zijn we overal op voorbereid. We hebben alle scenario S doorgenomen en denken, dat we aan alle scenario S voldoen. Wel hopen we en daar gaan we nog steeds vanuit, dat de Britten en de EU op een nette manier uit elkaar gaan.”

Nadat er voor het eerst sprake was van een Brexit, werden sommige klanten wat banger en hebben grote sleutelfiguren een tijdje op safe gespeeld, vertelt Kapiteijn. “Sinds afgelopen jaar pakken zij weer kansen en is die onzekerheid er niet zo zeer meer. Het is het rustiger en lijkt het business as usual.”

Helderse Courant, 1 februari 2020

https://www.NoordHollandsDagblad.nl/cnt/dmf20200131_13607075/de-Brexit-is-een-feit-nu-nog-onderhandelen-hoe-bereiden-bedrijven-in-de-Noordkop-zich-voor-als-ze-niet-weten-wat-er-precies-gaat-gebeuren

Natuur organisaties kunnen de visserij niet met rust laten, nu zijn het weer de garnalenvissers, die onder vuur liggen, ten onrechte, stelt visserij deskundige

Garnalenvissers hebben meer gevist in beschermde natuurgebieden, dan mocht, zo werd onlangs in de Media bericht. Willem den Heijer weerlegt de kritiek.

Natuurorganisaties kunnen de Noordzee en de visserij niet met rust laten. De Niet Gouvernementele Organisaties (NGO S) richten continu hun vizier op de visserij, omdat het volgens hen niet goed genoeg gaat met sommige bestanden. Nu weer zijn het de garnalenvissers, die onder vuur liggen.

Zij worden beticht van het overschrijden van het aantal uren, dat gevist mag worden in Natura 2000 gebieden, gebieden met bepaalde natuurlijke waarden. Volgens de visserij organisaties is er met betrekking tot het aantal geviste uren in die gebieden nauwelijks, of helemaal geen duidelijkheid over. Ondertussen hebben de NGO S weer hun persmoment en halen zij alles uit de kast om de garnalenvissers in diskrediet te brengen.

Illegale visserij

Woordvoerder Wouter van der Heij van de Waddenvereniging had het onlangs tijdens een nieuwsuitzending op de televisie zelfs over illegale visserij.

Dat de Waddenvereniging de garnalenvissers van illegale visserij beticht, is echt absurd. Een overschrijding van het aantal toegestane uren betekent niet, dat de vissers illegaal hebben gevist. Ze zijn immers traceerbaar op http://www.MarineTraffic.com en hun vaartuigen voldoen aan de benodigde technische eisen. De schepen staan allemaal ingeschreven in een register van het Ministerie van LNV. Ondertussen is het leed geschied en weten burger niet beter of Nederlandse garnalenvissers hebben illegaal gevist.

Beperkingen

Met geen woord rept de landelijke pers, inclusief het NOS journaal, over de inzet beperkingen, die de garnalenvissers in 2018 en 2019 zichzelf opgelegd hebben. Burgers beginnen zich daardoor af te vragen wat er allemaal aan de hand is op de Noordzee.

Niet voor niks schreef een Britse visserij voorman recentelijk in het vakblad Visserijnieuws dat hij vindt, dat de NGO S een steeds meer vijandige houding gaan aannemen. De woordvoerder van de Waddenvereniging had het in de nieuwsuitzending ook over de schade aan de bodem. Als er een visserij is, waarbij het vistuig in al die eeuwen nauwelijks is veranderd, dan is dat de garnalenvisserij.

Inmiddels hebben we de stormen Ciara en Dennis achter de rug en zijn grote delen van de zeebodem in zowel de Noordzee als de Waddenzee overhoop gehaald. Dat heeft voor een flinke verstoring van het leefgebied van organismen gezorgd. Daar kunnen de lichte vistuigen van de Nederlandse garnalenkotters niet tegen op.’

Willem Ment den Heijer is visserij specialist en publicist.

Helderse Courant, 6 maart 2020, 11:00

https://www.NoordHollandsDagblad.nl/cnt/dmf20200306_40018539/natuurorganisaties-kunnen-de-visserij-nietmetrustlatennu-zijn-het-weer-de-garnalenvissers-die-ondervuur-liggen-tenonrechte-stelt-visserij

Dirk Kraak tijdelijk voorzitter actiegroep Eendracht Maakt Kracht

Dirk Kraak, de nieuwe voorzitter (waarnemend) van de actiegroep Eendracht Maakt Kracht (foto Mediahuis)

Dirk Kraak, de nieuwe voorzitter (waarnemend) van de actiegroep Eendracht Maakt Kracht (foto Mediahuis)

Den Helder – Beroepsvisser Dirk Kraak uit Den Helder is de nieuwe (tijdelijk) voorzitter van Eendracht Maakt Kracht (EMK), de actiegroep van Noordzee vissers, die in 2016 is opgericht.

Kraak volgt de Zeeuwse visser Job Schot op, die heeft aangegeven meer tijd aan zijn bedrijf en het gezin te willen besteden. Daarnaast is er onzekerheid over zijn toekomst vanwege de afhankelijkheid van toegang tot de Britse kustzone.”Wij vissen tussen de zes en twaalf mijl uit de Britse kust. Ik voorzie, dat het daarmee eind dit jaar is afgelopen“, aldus de onder een Belgische vlag vissende Schot in het Reformatorisch Dagblad.

Kraak (54), die vanaf zijn zestiende op zee zit, stond in 2016 aan de wieg van de stichting Eendracht Maakt Kracht voor ‘een vrije en gezonde zeeom daarmee een vuist te maken tegen de aanland plicht, windparken op zee en de sluiting van visgebieden voor zeereservaten. Dit laatste als compensatie voor windparken.

Helderse Courant, 10 maart 2020, 20:00

https://www.NoordHollandsDagblad.nl/cnt/dmf20200310_75124438/DirkKraak-tijdelijk-voorzitter-actiegroepEendrachtMaaktKracht

Staat gaat voor 74 miljoen EUro vissers uitkopen

Den Haag – Het kabinet trekt 74 miljoen EUro uit om vissers uit te kopen, die willen stoppen met vissen. Dat is nodig om ruimte te creëren op de drukke Noordzee en de druk op visgronden iets te verlichten, schrijft landbouwminister Carola Schouten.

Het verbod op puls vissen, de Brexit onderhandelingen en het Corona Virus maken het toekomstperspectief van de vloot onzeker“, zegt Schouten.

Ze presenteert daarom vrijdag haar visie op de kottervisserij. De vloot wordt kleiner en moet economisch gezond zijn, stelt de bewindsvrouw. Ze ziet een sector voor zich, “die een voorloper blijft qua kennis en innovatie en vist met respect voor natuur en milieu“.

Het kabinet maakt 45 miljoen EUro vrij voor innovaties, die het vissen schoner en lucratiever moeten maken. Dat geld zal voor een deel gaan naar nieuw tuig, dat de puls kor kan vervangen.

Die kunnen vissers niet meer gebruiken wegens het verbod op puls kor visserij, waarbij de vis (schol en tong) wordt opgeschrikt van de bodem met kleine elektrische schokjes. Het EUropese Parlement stemde vorig jaar in met het verbod.

Het geld, dat opzij wordt gezet voor het uitkopen van vissers en innovaties werd al op tafel gelegd bij de onderhandelingen van het Noordzee Akkoord. Dit Akkoord moet de drukke Noordzee beter verdelen en werd vrijdag ondertekend door de meeste onderhandelaars, hoewel de handtekening van vissersorganisaties ontbreekt.

Nadat in februari een onderhandelaars akkoord werd gepresenteerd, liet de Vissersbond weten het akkoord niet te steunen. Zeven van de belangrijkste negen vissersorganisaties wilden wél tekenen, maar die vertegenwoordigen samen nog niet de helft van de Nederlandse vissers.

Wegens “de verdeeldheid in de achterban tekenen de overgebleven zeven organisaties niet, meldt verantwoordelijk minister Van Nieuwenhuizen. “Ontwikkelingen op de Noordzee gaan echter door, belangen van de visserij worden direct geraakt”, aldus de bewindsvrouw.

Het kabinet wil dan ook een verkenner aanwijzen, die de grote verschillen tussen vissers gaat onderzoeken. Deze persoon moet er ook voor zorgen, dat de vissers toch zo veel mogelijk kunnen meepraten over de verdeling van de Noordzee.

Helderse Courant, 21 juni 2020, 11:52

https://www.NoordHollandsDagblad.nl/cnt/dmf20200621_93037114/Staatgaatvoor74miljoenEUro-vissersuitkopen

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Brexit
https://robscholtemuseum.nl/?s=EUropese+Unie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pim+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Visned
https://robscholtemuseum.nl/?s=visquota
https://robscholtemuseum.nl/?s=visserij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willem+den+Heijer
https://robscholtemuseum.nl/?s=NGO
https://robscholtemuseum.nl/?s=Natura+2000
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waddenvereniging
https://robscholtemuseum.nl/?s=Noordzee
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waddenzee
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dirk+Kraak
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eendracht+Maakt+Kracht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image