Winnie van Galen – Overeenkomst Hollands Kroon en firma Luyt ‘belangrijk’ + Mike Deutekom – Gemeente verwacht claims + Wethouder Hollands Kroon: ’Deal over dok Luyt is bijna rond’

Overeenkomst Hollands Kroon en firma Luyt ‘belangrijk voor behoud van werkgelegenheid in Den Oever’

Den Oever – De gemeente Hollands Kroon en Machinefabriek Luyt hebben een akkoord bereikt over de verplaatsing van Luyt in de haven van Den Oever.

Daarmee breekt voor Luyt een belangrijk moment aan: de bouw van een nieuw doklift ter vervanging van het huidige dok, dat al geruime tijd op zijn tandvlees loopt. De buizen voor de aanleg van een nieuw doklift liggen inmiddels een tijdje in de haven van Den Oever wachtend op wat komen gaat.

De verplaatsing van Luyt kwam in 2013 voor het eerst aan de orde vanwege economische en toeristische ontwikkelingen in Den Oever, vervat in het document Waddenpoort. Luyt zat op dat moment pal achter de dijk in een hoekje van de Noorderhaven en schoof daarna vele tientallen meters in oostelijke richting op.

Havendijk

Vervolgens gebeurde er van alles. De versterking van de 900 meter lange Havendijk in Den Oever fietste door de plannen heen, een klus, die eind 2017 begon en recentelijk is afgerond. Nieuwe eisen op het gebied van milieu en veiligheid speelden eveneens een rol, aldus burgemeester Rian van Dam tijdens een uitleg over het bereikte akkoord.

Daarnaast was er nog een financieel verhaal: door de vertragingen verspeelde Luyt een deels Europese subsidie van drie ton voor de bouw van het nieuwe dok. Daarvoor in de plaats kwam een gemeentelijke en provinciale subsidie van in totaal 125.000 euro mits er voor 2020 duidelijkheid zou komen over de bouw van het nieuwe dok.

In de tussentijd steggelden de gemeente en Luyt over het afhandelen van de verplaatsing. Zolang daar geen duidelijkheid over kwam, stelde Luyt de bouw van het nieuwe dok (kosten twee miljoen euro) uit. De onderneming wilde geen onnodige risico’s lopen.

Duidelijkheid is er inmiddels wel. De gemeente investeert 3,5 ton in het geschikt maken van 80 meter (voldoende voor drie schepen) havenkade, waar Luyt schepen repareert en onderhoudt. Een groot deel van die 3,5 ton gaat op aan het aanleggen van een vloeistofdichte vloer en riolering. Verder is afgesproken, dat Luyt die werkkade als alleen gebruiker huurt voor de duur van 25 jaar met een automatische verlenging van vijf jaar, zodat de onderneming ’weet waar ze aan toe is’, aldus de burgemeester, die het bereikte akkoord belangrijk noemt ’voor het behoud van werkgelegenheid in Den Oever.’

Voor het huren van de werkkade betaalt Luyt jaarlijks ruim veertien mille. Dat is inclusief een korting van vijf procent. Bij de verhoging van de kade is de deksloof (de afwerking van de kade) 3,5 centimeter lager geplaatst dan in de oude situatie.

Ingroeitermijn

De consequentie voor Luyt is, dat het eerste deel van de kade bij hoog water minder gemakkelijk te gebruiken is. Die veertien mille aan huur wordt stapsgewijs opgebouwd. Pas over drie jaar betaalt Luyt het volledige bedrag. Luyt wilde een ingroei termijn van tien jaar, maar daarmee stemde het College van B & W niet in. Directeur Jacoline Luijt van Luyt laat weten pas op een later moment te willen reageren zonder daar inhoudelijk op te willen ingaan.

Helderse Courant, 11 september 2019, 20:46

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190911_16809263/overeenkomst-hollands-kroon-en-firma-luyt-belangrijk-voor-behoud-van-werkgelegenheid-in-den-oever

Gemeente Hollands Kroon verwacht claims van scheepsbouwer Luyt

Anna Paulowna – Scheepsbouwer Luyt in Den Oever gaat claims neerleggen bij de gemeente Hollands Kroon. Dat verwacht wethouder Theo Meskers.

Het bedrijf stelt de gemeente onder meer aansprakelijk voor de schade die Luyt heeft opgelopen door de vertraging bij de dijkverhoging in Den Oever. Daar zijn wij het niet mee eens, maar dat er daarover een procedure gestart gaat worden lijkt me zeer waarschijnlijk“, aldus Meskers.

De dijkverhoging – uitgevoerd in opdracht van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – liep circa een jaar vertraging op en is onlangs afgerond.

Helderse Courant, 27 september 2019, 11:15

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190927_75568334/gemeente-hollands-kroon-verwacht-claims-van-scheepsbouwer-luyt

Wethouder Hollands Kroon: ’Deal over dok Luyt is bijna rond’

Anna Paulowna – Het is voor 95 procent rond, de overeenkomst tussen machinefabriek van scheepsbouwer Luyt en de gemeente Hollands Kroon. De deal, die de bedrijfsverplaatsing van het bedrijf in de haven van Den Oever moet afronden, hangt op een paar details, zegt wethouder Theo Meskers (VVD).

Meskers heeft van de gemeenteraad van Hollands Kroon 350.000 euro gekregen om de laatste puntjes te kunnen oplossen. Al ging dat niet bij alle fracties van harte. “We hebben het gevoel ’gegijzeld te worden door de patstelling’”, aldus raadslid Sylvia Buczynski (PvdA). “Dit voorstel is geen overeenkomst, maar meer een soort eindbod van de gemeente aan Luyt“, concludeerde GroenLinks fractievoorzitter Lilian Peters. “Dit komt een beetje houtje touwtje over. Hiermee ben ik er niet gerust op dat het dossier over de bedrijfsverplaatsing van Luyt nu eindelijk gesloten wordt“, aldus fractievoorzitter Johan Paul de Groot van de ChristenUnie. “De gemeente moet zich niet in allerlei bochten gaan wringen om Luyt te behagen, want het blijft in onze ogen een gemeentelijke kade“, opperde Liesbeth Vlietstra (D66). En ’dit project is niet duidelijk geregisseerd waardoor het een hoofdpijndossier is geworden. Dit verdient geen schoonheidsprijs’, deed Hans van Tongerlo (CDA) een duit in het zakje.

Maar volgens Meskers komt het college er met de scheepsbouwer wel uit en willen beide partijen, dat er een einde komt aan zes jaar gesteggel. In 2013 werd Luyt door de gemeente gevraagd, of het haar scheepsdok wilde verplaatsen van de dorpskant van de vissershaven naar de overzijde. Dat wilde Luyt wel op voorwaarde, dat het de firma geen geld zou kosten. Mede door de vertraagde dijkversterking duurde het project veel langer dan gedacht.

Helders Courant, 28 september 2019, 08:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190927_21890420/wethouder-hollands-kroon-deal-over-dok-luyt-is-bijna-rond

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Oever
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Luyt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers