Winnie van Galen – Onderzoek: groeikansen voor haven Den Helder door windenergie op zee + Ronald Boutkan – Den Helder ideale uitvalsbasis voor onderhoud windparken

Onderzoek toont aan: groeikansen voor haven van Den Helder door windenergie op zee

Den Helder – De haven van Den Helder kan garen spinnen bij de toenemende betekenis van windenergie op zee. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door ECN en TNO, die gisteren is gepresenteerd.

De centrale ligging van de haven van Den Helder en een goede infrastructuur met de nabijheid van een helikopterhaven spelen hierbij een belangrijke rol. De onderzoekers wijzen tevens op de aanwezigheid van ’state of the art’ bedrijven op het gebied van logistiek en bevoorrading. Deze ondernemingen zijn momenteel nog gericht op de olie en gasindustrie, maar zijn hoogwaardig genoeg om hun diensten uit te breiden richting de windmolenparken op zee.

Kansen liggen er ook gezien de aanwezigheid van drie belangrijke gaspijpleidingen, die in een later stadium te gebruiken zijn voor de productie van waterstof op zee. Als laatste wijzen de onderzoekers op de mogelijkheid in de nabijheid van de Helderse haven opslagstations te realiseren voor biomassa producten, zoals algen en zeewier.

In het onderzoek is tevens geïnventariseerd wat de haven van Den Helder nodig heeft op het gebied van kades, opslag en logistiek om daarmee te kunnen inspelen op de toenemende activiteiten van windenergie op de Noordzee. Daarnaast is onderzocht wat er aan ontwikkeling in de haven nodig is voor de productie van waterstof en de teelt van biomassaproducten zoals zeewier.

De onderzoekers waarschuwen, dat hoewel er de komende tientallen jaren veel voordeel te behalen valt uit windenergie op zee, succes voor de haven van Den Helder niet is gegarandeerd.

Andere havens (IJmuiden, Eemshaven, Vlissingen) aan de Nederlandse kust zijn eveneens goed gefaciliteerd en hebben een reputatie met de bouw van windmolenparken. Daarmee zijn ze een geduchte concurrent voor de Helderse haven, aldus de onderzoekers.

Strategie

Kees Turnhout, adjunct directeur van Port of Den Helder, laat weten blij te zijn met de uitkomsten van het onderzoek. Het ’bevestigt de strategie, die in de Routekaart van Port of Den Helder is uitgezet en moet leiden tot meer bloei en werkgelegenheid voor de haven van Den Helder’.

Het rapport is een goede onderligger voor de ontwikkelingen van de haven. Het laat onder meer zien wat er nodig is om de markt te pakken en wat je ervoor terugkrijgt. Daarbij zijn investeringen nodig in de ontwikkelingen binnen de haven om de benodigde ruimte en havenfaciliteiten voor de windmarkt beschikbaar te hebben.”

Wat de concurrentie van andere havens betreft, zegt Turnhout: “Windenergie is zo’n grote taak, een enkele haven kan die niet aan. Het zal eerder het verdelen van werk zijn dan een concurrentiestrijd. Duidelijk is in ieder geval, dat als je als haven niet in de wind stapt, je je positie kwijt raakt. We draaien nu nog op de olie en gasmarkt, maar over een aantal decennia is die voorbij.

Helderse Courant, 9 oktober 2019, 16:45

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191009_13158386/onderzoek-toont-aan-groeikansen-voor-haven-van-den-helder-door-windenergie-op-zee

Den Helder ideale uitvalsbasis voor onderhoud windparken

Den Helder – Het komend decennium zijn drie grote windparken in het noordwestelijke deel van de Noordzee gepland. Vanwege deze verwachte ontwikkelingen heeft Port of Den Helder samen met acht stakeholders aan ECN, part of TNO, gevraagd onderzoek te doen naar de kansen, die dit biedt voor de haven van Den Helder en de omliggende regio. Uit het onderzoek blijkt, dat de voorziene groei van offshore wind op de Noordzee veel kansen biedt aan de haven van Den Helder.

In het rapport worden de geografische ligging van de haven, de goede infrastructuur en de nabijheid van een vliegveld genoemd als belangrijke elementen, die Den Helder tot een ideale locatie maken voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Gelegen tussen de andere havens Amsterdam (IJmuiden) en Eemshaven heeft Den Helder goede papieren. Den Helder kan hierdoor een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de geplande windparken.

Onderhoud optimaliseren

Voor het onderzoek maakte TNO gebruik van modellen voor Operations & Maintenance (O&M) van windparken, die in eerdere projecten zijn ontwikkeld. Hierin is alles vastgelegd, dat voor onderhoud van de windturbines en windpark infrastructuur van belang is. Daarnaast zijn locatie van toekomstige windparken en hun afstand tot de haven van Den Helder van belang. Het onderzoek wijst uit, dat Den Helder de ideale uitvalsbasis is voor toekomstig onderhoud van de offshore windparken op de Noordzee.

Omdat de offshore windparken in de toekomst, na 2030, tijdelijk meer energie kunnen produceren dan het Nederlands elektriciteitsnetwerk nodig heeft, is ook onderzocht of de Port of Den Helder in de oplossing daarvan een rol kan spelen. Bijvoorbeeld door de productie van groene waterstof. Groene waterstof wordt geproduceerd door elektrolyse van water met de elektriciteit opgewekt door de offshore windparken. Den Helder heeft ook hier een goede uitgangspositie, gezien de aanwezige infrastructuur, zoals drie belangrijke gaspijpleidingen voor het transport van, nu nog aardgas vanaf de Noordzee. Deze pijpleidingen zijn, met aanpassingen, ook te gebruiken voor transport van waterstof.

Waterstof

Daarnaast wordt de haalbaarheid onderzocht om een fabriek te bouwen voor de productie van blauwe waterstof uit aardgas, waarbij de CO2 wordt afgevangen en via dezelfde leidingen is terug te pompen naar lege gasvelden. Om actief deel te nemen aan de energietransitie heeft Den Helder de ambitie om een waterstof tanksysteem aan te leggen in de haven, zodat schepen die de haven van Den Helder aandoen, waterstof kunnen tanken in plaats van olie. Zowel de Nederlandse Kustwacht als de Koninklijke Marine hebben aangegeven voor een deel van hun vloot waterstof als brandstof te willen gaan gebruiken.

Een sterk voordeel voor de Port of Den Helder is de aanwezigheid van Den Helder Airport. Dat geeft de mogelijkheid om onderhoudspersoneel snel naar windparken te brengen ook onder weer condities, die met schepen niet mogelijk zijn.

Toenemende activiteiten

Het is voorzien, dat de activiteiten in de Port of Den Helder substantieel zullen toenemen, omdat de windenergie activiteiten sneller opstarten dan dat de olie en gas activiteiten zullen afnemen. In het rapport is op basis van de optimale O&M strategie een schatting gemaakt van de toename van de te verwachten werkgelegenheid, tot 2030 betreft dat circa 145 FTE en tot 2050 gaat het om circa 500 à 600 FTE. Het rapport onderschrijft dan ook de voorbereidingen, die de Port of Den Helder wil gaan treffen om te voorzien in de faciliteiten, die nodig zijn voor de verdere ontwikkelingen op zee. Uitbreiding van de infrastructuur is essentieel om goed en tijdig voorbereid te zijn en de sterke positie te behouden en versterken.

Den Helder Actueel, 9 oktober 2019

Reacties:

Rasjutter
9 oktober 2019 at 17:02
Zorg dan eerst maar eens dat je van het Texel verkeer afkomt Den Helder, niet alleen verstopt Willemsoord maar ook de toevoer haven. Kleinigheidje zeker.

RB
9 oktober 2019 at 17:26
daar hebben we die verschrikkelijk handige Kooyhaven toch voor….
oh nee daar was de diepgang niet toereikend en kunnen de schepen de zee straks niet op omdat de sluis een paar jaar in onderhoud gaat…..
en die honderden FTE’s moet ik ook eerst nog maar eens zien of DH daar vruchten van plukt, worden vast weer Oost Europeanen zoals in veel maritieme sector nu ook al

Maris
9 oktober 2019 at 17:41
En daar is weer een luchtballon voor het dekken van de miljoenen die Port off DH elk jaar te kort komt

Sjaak
9 oktober 2019 at 18:09
Die Fata morgana van de VVD horen we nu al 20 jaar en nooit is er bij dat schip van bijleg werkgelegenheid naar onze gemeente gekomen
Wie trapt er nu nog in?

juttertje 51
9 oktober 2019 at 21:16
vroeger altijd geleerd dat je van de wind niet kunt leven

Rasjutter
9 oktober 2019 at 23:34
Staat onderaan de pagina, over 77 dagen komt de kerstman weer 😉

Pietjepuk
10 oktober 2019 at 08:22
Kansen, regel dat en haal die worst eens binnen. Of hebben we aandelen in luchtkastelen

Ferry
10 oktober 2019 at 11:57
Dit hele stukje nieuws is een herhaling van rapport Deetman/Mans over de geweldige energie transitie en de kansen voor Den Helder hiervoor.
In de jaren 90 vorige eeuw zonder enige inzage voor de inwoners van Den helder gepresenteerd.
Hierop is de hele stoelendans van gebouwen gerealiseerd, het ontstaan van Zeestad in de huidige constructie, mevr de TETTERAAR van het havenbedrijf geïnstalleerd, duizenden banen zou het gaan opleveren.
Dat is in dit stukje al aardig bijgesteld naar beneden.
Waterstof productie zou dan ook op bescheiden schaal toepasbaar worden.
Inwoner aantal zal dan weer toenemen, denk hierbij aan HBO en Universitair niveau.
Zelfs het verplaatsen van de havenmond wordt er in overwogen incl. de kosten hiervan.
Slechts een ding zijn ze vergeten de geplande windmolen parken zijn van zelfstandig opererende bedrijven, indien deze gerealiseerd worden, bepalen deze bedrijven waar en hoe het onderhoud plaats vind.
Nieuw erbij is gekomen transport van waterstof in bestaand buizensysteem.
De enige die er financiële baat van hebben zijn de grootaandeelhouders o.a. de Kopwerkt, en talloze ambtenaren.
van deze Jules Verne-achtige taferelen.
Inmiddels al honderden miljoenen weggegooid belasting geld heeft het gekost.
Met als resultaat praktisch nul.

Ad
10 oktober 2019 at 22:26
gaan we weer. de zoveelste luchtballon die al geknapt is voor hij de lucht in gaat.
slap kulverhaal om alle ellende weg te “poetsen” met weer een mooi leeg verhaal.
er zou ook zo’n “project” op die Kooyhaven losbarsten.
de enige “beweging” op dat gat van bijleggen is een verdwaalde hondenbezitter die z’n viervoeter in alle vrijheid en RUST op ieder punt ongestoord kan laten kakken.
dat hele “havenzootje” is een grote muppetshow met zoveel leugens en onzin dat ze zichzelf zowat gaan geloven.
wat een armoe………

Roel Prins
10 oktober 2019 at 22:48
Teneinde H2 in voldoende hoeveelheid aan boord van een schip op te slaan is een druk van zo’n 700 bar benodigd. Lijkt mij interessant wanneer betrokken oorlogsschip getroffen wordt. H2 moet de redding van de tot mislukken gedoemde energietransitie worden. Ik vermoed dat de presentatie voor de raadscommissie aan de eigenschappen van H2 en de energiebalans om H2 te produceren is voorbij gegaan. Dat natuurlijk om het economisch drama van H2 productie met windmolens niet bekend te maken.

Roel Prins
10 oktober 2019 at 22:49
Ik adviseer u om de werken van Cees LePair en Fred Udo m.b.t. de energietransitie te lezen. Verhelderend.

https://denhelderactueel.nl/2019/10/den-helder-ideale-uitvalsbasis-voor-onderhoud-windparken

Reactie op Facebook Rob Scholte Museum

Jaap Holtzapffel
Sorry, u woont niet meer in Den Helder… Post liever over uw nieuwe toekomst!

Facebook, 17 oktober 2019

https://www.facebook.com/robscholtemuseum

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=haven+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=haven+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=haven+IJmuiden
https://robscholtemuseum.nl/?s=haven+Eemshaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=haven+Vlissingen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Noordzee
https://robscholtemuseum.nl/?s=offshore
https://robscholtemuseum.nl/?s=gasindustrie
https://robscholtemuseum.nl/?s=windenergie
https://robscholtemuseum.nl/?s=CO2
https://robscholtemuseum.nl/?s=waterstof
https://robscholtemuseum.nl/?s=groene+waterstof
https://robscholtemuseum.nl/?s=blauwe+waterstof
https://robscholtemuseum.nl/?s=algen
https://robscholtemuseum.nl/?s=zeewier
https://robscholtemuseum.nl/?s=energietransitie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Turnhout
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlandse+Kustwacht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Marine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Helder+Airport