Winnie van Galen – Ingelaste raadsvergadering Hollands Kroon slecht te volgen door storingen, veroorzaakt door grote belangstelling datacenter kwestie + Donderdag verder

Het datacenter van Microsoft in Middenmeer (foto NHD)

Ingelaste raadsvergadering Hollands Kroon slecht te volgen door tal van storingen, vermoedelijk veroorzaakt door grote belangstelling datacenter kwestie

Anna Paulowna – Wie een interessante bijeenkomst over datacenters verwachtte, kwam bedrogen uit. De digitale ingelaste raadsvergadering over datacenters werd geplaagd door storingen.

De extra raadsvergadering was aangevraagd door de oppositie om meer duidelijkheid te krijgen over datacenters in de Wieringermeer. Het afgelopen half jaar is het nieuws in Hollands Kroon gedomineerd door datacenters. Zowel lokaal als landelijk met als meest spraakmakende een uitzending van het satirische programma Zondag met Lubach. De berichtgeving had als strekking dat tech reuzen en handige jongens in de polder de politiek het nakijken gaven en de Wieringermeer ongebreideld werd volgezet met energie slurpende hyper scale datacenters, die hun restwarmte over het IJsselmeer uitbraakten, terwijl de belofte was, dat het zou worden benut voor het verwarmen van kassen. Toen er vervolgens grondwerkzaamheden werden verricht voor het tweede datacenter van Microsoft op bedrijventerrein Venster West met als suggestie, dat het illegaal zou zijn, was de maat voor de oppositie vol.

Energiebehoefte

Dit alles opgeteld bij het verzet van burgers (de actiegroepen Red de Wieringermeer en Data non Grata met een petitie om de bouw van datacenters onmiddellijk te stoppen), onbegrip bij buurgemeente Medemblik en niet in de laatste plaats een stevig antwoord van de Provincie Noord Holland. Die dreigt met juridische stappen als Hollands Kroon wat betreft het ontwerpbestemmingsplan (uitbreiding Agriport, Venster West) de zaken niet op orde zou hebben. Daarbij gaat het om de verkeersafwikkeling, huisvesting van werknemers en niet in de laatste plaats de energiebehoefte van datacenters en de betekenis voor het elektriciteitsnetwerk.

De extra raadsvergadering was een initiatief van D66. Raadslid Maarten Versluis van die partij mocht de bijeenkomst om die reden beginnen. Hij zei het ’lastig te vinden een goed overzicht te houden over de ontwikkelingen op Agriport’. “De berichtgeving over datacenters heeft een eenzijdig karakter, het is niet gemakkelijk om een objectief beeld te krijgen. Voert het College wel uit wat er door de raad is besloten?

Noord Oost Groningen

Daarna volgde een presentatie van wethouder Theo Groot, portefeuillehouder ruimtelijke ordening, over de ontstaansgeschiedenis van Agriport. Tot die ontwikkeling is besloten om te voorkomen, dat het gebied tussen Hoorn en Den Helder zou verworden tot de economische situatie in Noord Oost Groningen. Aanvankelijk zou Agriport worden benut voor de glastuinbouw. In 2014 – 2015 werd dat omgezet in datacenters.

Een tweede presentatie was van wethouder Theo Meskers. Hij confronteerde sceptische raadsleden met de opmerking, dat er tot voor kort bij de raad ’geen enkel sentiment leefde om het datacenter beleid over een andere boeg te gooien.’ Verder liet hij weten, dat het College niet doof is voor klachten van burgers over datacenters. “Ook het College ziet die worsteling. Wij willen de discussie voeren, maar dan moet het wel op basis van feiten. Als het anders moet, is het aan de raad daar in te voorzien.”

Helderse Courant, 2 december 23:21

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201201_49752388

Ingelaste raadsvergadering over datacenters in Hollands Kroon gaat donderdag verder

Het datacenter van Microsoft in Middenmeer (foto Marc Moussault)

Anna Paulowna – De ingelaste raadsvergadering in Hollands Kroon over de datacenters krijgt een vervolg: donderdag 3 december om 20 uur.

Geplaagd door storingen in de digitale uitgifte van de raadsvergadering slaagde de gemeenteraad er niet in alles wat aan de orde moest komen af te handelen. Zo doende werd dinsdagavond rond 23.30 besloten de vergadering donderdag om 20 uur een vervolg te geven.

De oppositie in de gemeenteraad, met D66 als aanjager, had om de ingelaste raadsvergadering gevraagd. “We realiseren ons dat het een zwaar middel is, maar de beeldvorming rondom Agriport rechtvaardigt het spoeddebat“, motiveerde Maarten Versluis, raadslid van D66, de stap die was gezet.

Het spoeddebat ging wat D66 betreft om de actuele situatie met datacenters. “Het is ook belangrijk om te weten welke kant we in de toekomst opgaan met Agriport en datacenters, maar die discussie vergt geen spoed,” zei hij.

Helderse Courant, 2 december 2020, 12:45

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201202_40684243

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Arjen+Lubach
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Groot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Agriport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Datacenter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wieringermeer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Microsoft