Winnie van Galen – Gemeentehuis op Willemsoord is te ver weg: Julianadorpers doen pleidooi voor een eigen gemeentelijk loket

Bewonersbelangen Vereniging Julianadorp (foto debvj.nl)

Gemeentehuis op Willemsoord is te ver weg: Julianadorpers doen pleidooi voor een eigen gemeentelijk loket

Julianadorp – Zorg voor een gemeentelijk loket (rijbewijs en paspoort) in Julianadorp bij de totstandkoming van een nieuw gemeentehuis op Willemsoord.

Dit pleidooi is afkomstig van de Bewonersbelangen Vereniging Julianadorp (BVJ, https://debvj.nl/), die in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders haar standpunten verduidelijkt. “Realisatie van een gemeentehuis op Willemsoord heeft grote nadelige gevolgen voor onze dorpsbewoners, in het bijzonder voor minder mobiele en of digitaal minder bedreven inwoners. Elke noodzakelijke handeling in het gemeentehuis op Willemsoord brengt extra lasten voor de dorpsbewoners met zich mee, denk aan tijd, uitstoot, kosten, enzovoort. De van uit Julianadorp af te leggen afstand om het nieuwe gemeentehuis te bereiken bedraagt heen en terug 16 – 24 kilometer“, aldus voorzitter Rob Schilder van Bewonersbelangen Vereniging Julianadorp.

Daarbij wordt aangevoerd, dat ’het openbaar vervoer naar het gemeentehuis op Willemsoord voor de Julianadorpers geen goede optie gezien de teruglopende frequentie van het aantal busritten, de oplopende kosten per rit en de bereikbaarheid’.

Kwart woont in Julianadorp

Op de argumenten kracht bij de zetten wijst Schilder op de bevolkingscijfers. “Julianadorp telt thans 14.600 inwoners op een totaal inwonersaantal in de gemeente Den Helder van 56.000 inwoners. Kortom het totale aantal inwoners van Julianadorp bedraagt ruim 25 procent van alle inwoners van de gemeente Den Helder. In Julianadorp zijn ongeveer drieduizend inwoners 65 jaar of ouder.”

Mocht de gemeente niet voor een loket in Julianadorp voelen, dan verzoekt Bewonersbelangen Vereniging Julianadorp het college het nieuwe gemeentehuis niet op Willemsoord te realiseren, maar te kiezen voor ’een locatie die wel goed bereikbaar is voor de inwoners van Julianadorp.’

Wellicht zijn op deze manier de geschetste nadelen voor de inwoners van Julianadorp van vestiging van het gemeentehuis op Willemsoord enigszins op te vangen“, aldus Schilder.

Helderse Courant, 29 maart 2021, 06:30

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210328_32786964

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rob+Schilder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bewonersbelangen+Vereniging+Julianadorp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeentehuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Julianadorp