Wim Wegman – ‘Falende apparatuur vertraagt afvoer nucleair afval Petten’

Petten – Falende apparatuur is er de oorzaak van dat het vervoer van het nucleair afval uit Petten naar de Covra in Zeeland vertraging heeft opgelopen.

Dat bevestigt de inspectiedienst voor nucleaire veiligheid ANVS naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant.

Die krant baseert zich op een klokkenluider die werkzaam is bij NRG – de exploitant van de reactor in Petten – die een vertrouwelijke melding heeft gedaan bij de ANVS. Dat het vervoer van het afval is vertraagd, was al langer bekend. Ook deze krant heeft hier meermaals over bericht.

Volgens de klokkenluider is er ondanks het investeren van vele miljoenen euro’s nauwelijks voortgang geboekt in de afvoer van historisch afval. Een door NRG zelf ontworpen installatie die in 2013 werd geïnstalleerd, zou nooit goed hebben gewerkt. Deze installatie inspecteert afvalvaten van buitenaf op de hoeveelheid hoog radioactief afval.

Volgens ANVS hebben de meetresultaten nog niet de gewenste nauwkeurigheid en ook NRG laat in een reactie weten dat de apparatuur inderdaad ‘nog niet naar behoren’ werkt. ‘Er zijn echter meer oorzaken die leiden tot vertraging.’

Het bedrijf ontkent echter dat het afval zich ophoopt. Volgens NRG wordt het operationele afval regelmatig afgevoerd naar de Covra en rest alleen nog de 1647 vaten historisch afval die uiterlijk 2022 van het terrein moeten zijn.

De klokkenluider stelt dat er een ‘angstcultuur’ heerst bij NRG. Intern rapporteren van problemen bij het bedrijf zou vrijwel onmogelijk zijn. ‘Diverse medewerkers die hun mond open durfden te doen, zijn overgeplaatst naar uitzichtloze posities’, citeert de Volkskrant.

De ANVS zegt na onderzoek geen concrete aanwijzingen te hebben gevonden voor een angstcultuur. Ook NRG herkent zich niet in het beeld. ‘Veiligheid staat bij NRG voorop’, laat het bedrijf in een reactie weten. ‘NRG heeft in 2013 besloten tot een drastische cultuurverandering, die ertoe heeft geleid dat wij hoge eisen stellen aan ons bedrijf en aan al onze mensen, inclusief het management. Maximale alertheid, ook op kleine incidenten en zwakke signalen, staat hierin centraal. Een ‘angstcultuur zou in dat opzicht juist contraproductief werken.’

Het bedrijf heeft naar eigen zeggen een klokkenluidersregeling. ‘Het is bijzonder dat deze persoon hier geen gebruik van heeft gemaakt. Wij nemen dit signaal zeer serieus en het is voor ons aanleiding om hierover met onze mensen in gesprek te gaan.

NHD, 4-6-2016, 11:30 (Update 4-6-2016, 11:32)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/schagen/article28159510.ece/Falende-apparatuur-vertraagt-afvoer-nucleair-afval-Petten?lref=r_regionaal