Wim Dankbaar – Verzoek om Bijdrage

Wim Dankbaar, hier nog in Haarlem, de gemeente, waar hij woonde voor Leiderdorp  (foto Martin Vrijland)

Verzoek om Bijdrage

Aan de degenen, die willen, dat ik mijn strijd kan voorzetten, zodat dan wel de waarheid inzake de ongekende corruptie van Justitie op tafel komt vraag ik: als je wat kan missen ben ik u Dankbaar voor een financiële bijdrage. Ik moet onder meer een voorschotnota aan een advocaat voldoen, die helaas niet Op Toevoeging werkt.  Het gaat om een zeer noodzakelijke Procedure. De rekening is NL31 RABO 0179 9863 92  ten name van

Overigens heb ik een groot probleem om mijn Bijstandsuitkering herstart te krijgen. Wat ik bij deze gemeente meemaak lijkt erg op de Toeslagen Affaire van Pieter Omtzigt. Nu kan ik het niet bewijzen, maar ik acht het zeer wel mogelijk, dat deze onwil ook van hoger hand wordt opgelegd. De Staat is een zeer taaie tegenstander. Veel corrupter, dan ik ooit had kunnen voorzien.

College van Burgemeester en Wethouders Leiderdorp
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp

11 april 2021

Geacht College,

Bij deze maak ik bezwaar tegen het besluit om mijn Aanvraag voor een Bijstandsuitkering voor de tweede keer Buiten Behandeling te stellen. Zie bijgaande brief van 22 november 2020. Eerder heb al bezwaar gemaakt op de eerste Buiten Behandeling Stelling, welk Bezwaarschrift u ongegrond heeft verklaard. Ik zal hier Beroep tegen aantekenen. Mijn tweede Bezwaarschrift over de Afwijzing van mijn tweede Aanvraag van 28 januari 2021 is in feite niet veel anders dan het eerste Bezwaarschrift. Met dien verstande, dat ik deze keer nóg duidelijker heb gevraagd welke gegevens nog zouden ontbreken. Wederom geen antwoord. Er is duidelijk sprake van kwade onwil. Daarom volsta ik verder met de tekst zoals in mijn eerste Bezwaarschrift.

Ik heb op 25 oktober een Uitkering aangevraagd en heb gaandeweg steeds meer de indruk gekregen, dat men bij de gemeente Leiden er alles aan doet om mij een Bijstandsuitkering te ontzeggen. Mijn contactpersoon Dhr xxxx heeft zich niet erg communicatief en welwillend getoond. Het wekt de schijn, dat hij zo veel mogelijk blokkades, barrières en vertragingen opwerpt, niet terugbelt of mailt als ik daarom vraag, evenmin mijn vragen beantwoordt. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat er sprake is van Moedwillige Tegenwerking.

Dit wringt des te meer, omdat ik in mijn vorige gemeente Bloemendaal (Zijlweg 14a te Overveen) een Bijstandsuitkering kreeg. Ik kon daar de huur niet meer betalen, dus ben ik noodgedwongen verhuisd naar Florijn 1, Leiderdorp, het adres van mijn tweelingzus, die zo lief is geweest mij voorlopig onderdak te geven tegen een betaalbare huur. De verhuizing is door mijn zus geregeld, terwijl ik drie maanden in Detentie zat van 15 juni tot 11 september. Ik was namelijk tot en met de Hoge Raad veroordeeld voor Smaadschrift, welk veroordeling ik steeds heb aangevochten, totdat het niet meer kon, omdat de Hoge Raad het Arrest in Hoger Beroep zonder uitleg en motivatie bekrachtigde op 2 juni van dit jaar. Mijn advocaat heeft Beroep aangetekend bij het Europese Hof, maar dit heeft geen Opschortende Werking. In afwachting van een brief van het Openbaar Ministerie om mij te te zijner tijd te melden bij een Penitentiaire Inrichting, werd ik geheel onverwachts thuis op 15 juni gearresteerd en naar de Penitentiaire Inrichting Zeist overgebracht. Dientengevolge  kon ik de voorgenomen verhuizing en alles wat daarbij komt kijken (opzeggen huur, gas, water, licht enzovoort) niet zelf regelen en heeft mijn zus dat voor me gedaan.

Ik had gehoopt, dat ik bij de gemeente Leiden niet weer de gehele ambtelijke molen hoefde te  doorlopen, die ik heb ervaren om een Bijstandsuitkering te krijgen in mijn vorige gemeente. Mijn casemanager in de gevangenis sprak na contact met de gemeente Bloemendaal van een “warme overdracht” naar de gemeente Leiderdorp. Dit bleek in de praktijk echter niet. De gemeente Leiden vroeg mij alle bewijsstukken opnieuw in te leveren, die ik bij mijn vorige gemeente ook heb moeten aanleveren. Op zich was dit echter geen onoverkomelijk probleem en dit heb ik dan ook braaf gedaan naar aanleiding van hun brief op 5 november (zie bijlage). Tussentijdse vragen (zie mails in de bijlagen) over de status van mijn Aanvraag leverden geen respons op. Op 18 november kreeg ik weer een brief met hetzelfde verzoek om bewijsstukken aan te leveren, zonder daarin te vermelden welke stukken er nog ontbraken. Een Terugbel Verzoek voor Dhr xxxx leverde dan eindelijk een gesprek met hem op. Uit dit gesprek bleek duidelijk, dat hij de opgestuurde stukken nog niet goed had doorgenomen. Hij gaf wel aan, dat de scan van mijn Paspoort niet duidelijk genoeg was. Dit was onzin, maar ik heb toch een nieuwe kopie gemaakt en opgestuurd. Dit maal zowel per email als per Antwoord envelop bij de brief van 18 november. Tevens heb ik opnieuw alle gevraagde stukken in deze envelop bijgevoegd. Het ging daarbij om een flink pak papier, waarin naar mijn oordeel al het gevraagde zat. Ik heb hem ook uitgelegd, dat ik bepaalde stukken eenvoudig niet kon leveren, zoals Inschrijvingsbewijs van mijn Eenmanszaak, omdat ik die vorig jaar heb laten opheffen en uitschrijven, iets wat ik mijn vorige gemeente ook al had toegestuurd. Hetzelfde geldt voor de opheffing van een Beleggersrekening van de RABObank, die ik al 10 jaar niet meer gebruikte. Ook heb ik de stukken nogmaals per email gestuurd met de vraag, of er aangegeven kon worden, of er nog iets ontbrak (zie mails). Op deze vraag heb ik ook nooit antwoord gekregen.

Op 30 november kwam dus geheel onverwachts de brief met de mededeling, dat mijn Aanvraag Buiten Behandeling is gesteld, ook weer zonder aan te geven welke stukken dan nog nodig zouden zijn. Het behoeft geen betoog, dat ik deze gang van zaken beneden peil vind. Te meer, omdat ik mijn Recht op Uitkering in mijn vorige gemeente al had bewezen én ik nogmaals alle stukken heb aangeleverd, tevens mij nooit is aangegeven welke stukken nog zouden missen. Als ik niet noodgedwongen had hoeven verhuizen, was er niets aan de hand geweest en was mijn Uitkering in Bloemendaal gewoon doorgelopen. Ik lijk dus het slachtoffer te worden van tegenwerkende ambtenarij in Leiden, omdat ik stappen heb moeten maken om mijn kosten te matigen. Ik verzoek u dan ook mijn Bezwaar te honoreren en de gemeente Leiden te vragen om mijn Aanvraag met spoed in behandeling te nemen, ditmaal op een manier die meer medewerking en empathie toont. Ook met dien verstande, dat er een andere contactpersoon dan Dhr xxxx wordt aangewezen.

Hoogachtend,

WJ Dankbaar 

Recht is Krom,

https://rechtiskrom.wordpress.com/2021/04/12/verzoek-om-bijdrage/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wim+Dankbaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corruptie+Justitie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marianne+Vaatstra
https://robscholtemuseum.nl/?s=Advocaat+Op+Toevoeging
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bijstandsuitkering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Toeslagen+Affaire
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Omtzigt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leiderdorp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leiden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ambtenarij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Buiten+Behandeling+Stelling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bezwaarschrift
https://robscholtemuseum.nl/?s=Detentie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoge+Raad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Smaadschrift
https://robscholtemuseum.nl/?s=Europese+Hof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Opschortende+Werking
https://robscholtemuseum.nl/?s=Penitentiaire+Inrichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Penitentiaire+Inrichting+Zeist
https://robscholtemuseum.nl/?s=Casemanager
https://robscholtemuseum.nl/?s=Terugbel+Verzoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eenmanszaak
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aanvraag+Buiten+Behandeling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Recht+op+Uitkering

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image