Wim Dankbaar – Email aan Rick (2)

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: woensdag 22 maart 2017 23:26
Aan: r.reyneveld
CC: Thijs Stapel; HansMauritz
Onderwerp: Re: inzake Hebben/ Dankbaar

Geachte heer Reyneveld,

In herinnering breng ik u deze email van de heer Mauritz:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/03/07/email-aan-rick/

Ik constateer dat u daar niet op hebt geantwoord. U weet voorts dat ik zowel tegen de civiele zaak als de strafzaak hoger beroep heb aangetekend. Ik blijf onverkort van mening dat uw cliënt betrokken en getuige was bij de moord op Marianne Vaatstra. En tevens dat hij haar heeft gedumpt in het weiland waar haar stoffelijk overschot werd gevonden. U weet dat mijn stelling (onder meer) is gebaseerd op de getekende verklaring van [..X ..], alsmede zijn verklaring dat hij zijn getuigenis onder ede gestand zal doen, ingeval hij wordt opgeroepen als getuige. Dat de rechtbanken, zowel in de civiele zaak als de strafzaak, hem niet als getuige wilden oproepen, spreekt wat mij betreft boekdelen. Het gaat er immers om dat ook Justitie vanaf dag 1 wist wat de werkelijke toedracht van deze lustmoord was. Justitie heeft immers de werkelijk toedracht op de ochtend van de moord uit de mond van [..X..] zelf vernomen. Nog meer spreekt het dat u en uw cliënt zich nu verzetten tegen dit getuigenverhoor, waar uw cliënt aanvankelijk hoog van de toren blies dat hij een smaadzaak aanhangig wilde maken tegen de verklaarders, waarvan hij en u inmiddels weten dat het [..X..] betreft, alsmede [..Y..] die ook zo dapper was om te verklaren dat hij Ali Hassan na de moord een lift heeft gegeven naar Leeuwarden.

Ik stel u voor dat ik beide vonnissen naast mij neerleg. Ik ben bereid om de schadevergoedingen aan uw cliënt Wolfgang Hebben te betalen, zodra u mij een sommatie geeft op welke rekening ik dit moet overmaken. Verder ben ik bereid om ook de dwangsommen te betalen tot het gestelde maximum van 20.000 euro. U dient deze dan in te vorderen zodra u constateert dat ik mij niet aan het vonnis houd. Ik eis echter als voorwaarde dat u deze bedragen op uw derden gelden rekening houdt tot het moment dat er een uitspraak komt in hoger beroep. Ingeval ik het hoger beroep win, dient u terstond de door mij overgemaakte gelden terug te storten, inclusief de wettelijke rente en proceskosten waartoe uw cliënt door een goede Justitie gehouden zou worden. Over de schadevergoeding die ik van uw cliënt zal eisen wegens het doen van valse aangiftes, heb ik het dan nog niet. Graag verneem ik of u met dit voorstel akkoord kunt gaan. Ingeval u hier niet mee akkoord kunt gaan, zie ik mij genoodzaakt een executiegeschil te starten, aangezien ik anders het (restitutie)risico loop dat uw cliënt het geld opmaakt of weg sluist.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Maarten Luther: Hier sta ik, Ik kan niet anders.

Volgens de overlevering zou Luther dit hebben gezegd op de Rijksdag in Worms van 1521 (https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksdag_van_Worms_(1521)), in werkelijkheid zei hij echter: “Es mögen die Concilien irren und haben geirrt, das liegt am Tag und wills beweisen. Gott kumm mir zu Hilf. Amen! Da bin ich!”

Tijdens deze Rijksdag werden verschillende onderwerpen behandeld, maar de Rijksdag staat het meest bekend om de discussie over de stellingen van Maarten Luther (https://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_Luther), die ze ter plekke verdedigde. De woorden “Hier sta ik, ik kan niet anders”, zijn niet historisch. Luther was toen al in de kerkelijke ban (https://nl.wikipedia.org/wiki/Excommunicatie#Rooms-katholieke_Kerk) gedaan.

Omdat hij zijn stellingen niet introk, vaardigde Karel V direct na de Rijksdag het Edict van Worms (https://nl.wikipedia.org/wiki/Edict_van_Worms) uit, waarmee Luther in de rijksban (https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksban) werd gedaan en vogelvrij (https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelvrij) werd verklaard. Ook werd er bevolen zijn boeken en geschriften te verbranden. Luther was tevoren echter al in veiligheid gebracht door keurvorst Frederik III van Saksen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_III_van_Saksen), waardoor de rijksban niet nageleefd kon worden. Ook waren Luthers geschriften al zo wijdverbreid, dat het onmogelijk bleek zijn gedachtegoed uit te bannen.

De rest is geschiedenis: uit het gelijk van één mens van vlees en bloed ontstond het hedendaagse protestantisme. Luther klaagde de zwendel van de rooms-katholieke kerk aan: het vagevuur waar nabestaanden de overledene vrij konden kopen voor een stoeltje in de hemel om langs de weg de kas van Rome te spekken. Vandaag stijgt het kerk ledental bij de protestanten, de RK kerken stromen leeg….

Wim Dankbaar (https://www.facebook.com/wdankbaar?rc=p) Beste Ils Je, Ik kan uit tactische overwegingen niet alles publiceren op dit moment. Zou het kunnen dat wat je in de krant leest niet altijd waar is? Zou het kunnen dat Maaike net als ik ook meent dat Jasper S niet de moordenaar van haar dochter is? Zou het kunnen dat Maaike het juist fijn vindt dat haar dagboek op het Internet te raadplegen is? Zou het kunnen dat de initiatiefnemers van de rechtszaak tegen mij, haar ex-man en kinderen zijn? Zou het kunnen dat zij twee ton van mij willen stelen? De journalist die dit verhaal heeft geschreven noemt mij een psychopaat. Kun je daar nog iets objectiefs van verwachten? Het is precies zijn bedoeling dat meisjes zoals jij mij een gebrek aan empathisch vermogen toedichten. Welnu, mensen die mij kennen weten dat daar niets aan mankeert. Integendeel. Begin hier:

https://rechtiskrom.wordpress.com/…/twee-gesprekken…/

Het campingverslag maakt je ook wat wijzer:

http://www.hetverbodendagboek.nl/de-zaak/campingverslag/

En als je helemaal de diepte in wilt:

https://rechtiskrom.wordpress.com/…/repliek-op-de…/

Tot slot:

Met uw welnemen wil ik u wat vragen. Het heeft te maken met de moord op Marianne Vaatstra. U zult weten dat die is opgelost met de aanhouding en veroordeling van Jasper Steringa. Stel nu dat een ex-asielzoeker u vertelt: Daar klopt niets van. Ik was ongewild getuige van die moord en dat heb ik meteen die ochtend aan de politie verteld toen ze me kwamen ophalen voor verhoor. Ik heb ook verteld wie de moord gepleegd heeft en wie er nog meer bij waren.

De getuige heeft u een schriftelijke verklaring gegeven met zijn handtekening eronder. Tevens zegt hij bereid te zijn het verhaal onder ede te bevestigen indien hij dat voor de rechter zou moeten doen.

Wat zou u doen met zulke kennis? Anders gezegd, wat zou u mij aanraden?

Bent u het met mij eens dat als het waar is wat deze getuige stelt, we te maken hebben met een schandaal van onvoorstelbare proporties, waarin Justitie de ware toedracht van deze moord in de doofpot heeft gestopt, uiteindelijk ook nog ten koste van een kneedbare maar onschuldige veeboer? Bent u het met mij eens dat de Teeven deal hierbij verbleekt? Bent u het met mij eens dat een parlementaire enquete wel het minste zou moeten zijn om de onderste steen boven te krijgen?

Ik ben ook maar een gewone boerenlul die niet wil dat onze Justitie moordenaars en verkrachters een vrijgeleide geeft en tegen ons liegt.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Wim

Recht is krom, Misstanden in de rechterlijke en bestuurlijke macht, 23 maart 2017

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/03/23/8555/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image