Willem Frederik Karel Loge 41 Den Helder – ANBI

ANBI pagina – Toelichting

Als vrijmetselaarsloge heeft ook onze Vereniging van de Belastingdienst de zogenoemde ‘ANBI-status’ (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen. Als één van de vereisten voor deze ANBI-status is gesteld dat op de website hierover de nodige gegevens worden vermeld.

Naam:

Loge Willem Frederik Karel

KvK nr. 40634413

Contactgegevens:

Loge Willem Frederik Karel, Molengracht 5, 1781 NA Den Helder

Tel: 06-12597737

secretaris.loge041@quicknet.nl

Bestuurssamenstelling

– Voorzitter

– Secretaris

– Penningmeester (‘Thesaurier’)

– Vicevoorzitter ( ‘Gedeputeerd Meester’) – gewoon bestuurslid

– ‘Redenaar’ – gewoon bestuurslid

– ‘1e Opziener’ – gewoon bestuurslid

– ‘2e Opziener’ – gewoon bestuurslid

Het beloningsbeleid:

– er zijn geen bezoldigde functies

Het beleidsplan:

Diverse meerjarenplannen zijn beschikbaar, waarvan de belangrijkste een meerjaren-onderhoudsplan. De reguliere arbeid, de wekelijkse bijeenkomsten die zijn gericht op het werken aan jezelf om daarmee te werken aan een betere samenleving, staat centraal in alle plannen.

De doelstelling:

Artikel 2 van de statuten: “De Loge stelt zich ten doel de regelmatige beoefening van de Vrijmetselarij met inachtneming van de regels en gebruiken als omschreven in de Statuten van de Orde, gevestigd te ‘s-Gravenhage.”

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten 2014:

Aantal vergaderingen

Zes Open Loges t.w.

Opening werkjaar, 1e Gr\;
1x Zomer St-Jan;
1x Hoger Loon, 2e Gr\;
1x Meesterverheffing, 3e Gr\;

27 comparities, 1e Gr\;

2 Meester-vergaderingen;

Sylvester-avond;

1 avond met de Zzr\;

1 Nieuwjaarsreceptie;

1 Jaarvergadering;

2 bijeenkomsten (1 in juni en 1 in juli)

Open monumentendag op 13 september.

Op 31 December 2014 bestond onze loge uit 23 Bbr\ met een leeftijd gelegen tussen 33 en 85.

Een financiële verantwoording.
Inkomsten.
Contributie € 7.700.
Schenkingen: € 650
Huur woonhuis: € 5.900
Diversen: € 1.000
————–
€ 15.250

Uitgaven.
Gebouw: € 7.000
Energie: € 4.400
Maç. Kosten: € 2.850
Diversen € 500
————–
€ 14.750.

http://www.logewfk.nl/?page_id=28

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image