Wil Thijsse – Nieuw Bewijs in Zaak Arnhemse Villamoord: ‘Agent pleegde Meineed en Valsheid in Geschrifte’

In haar Arnhemse Villa werd in 1998 de 63 jarige Geke van ’t Leven de Goed Vermoord (foto Volkskrant)

Nieuw Bewijs in Zaak Arnhemse Villamoord: ‘Agent pleegde Meineed en Valsheid in Geschrifte

De OmstredenVillamoord Zaak uit 1998, waarbij Negen Mannen werden Veroordeeld, berust op Onwettig Politie Onderzoek. De Politieleider pleegde destijds onder meer Meineed en Valsheid in Geschrifte.

Dit blijkt uit de Documentaire Serie De Villamoord, waarvan het Tweede Seizoen maandag begint.

Eerste Seizoen
KRO | Joost van Wijk – De Villamoord

https://robscholtemuseum.nl/2doc-kro-ncrv-joost-van-wijk-de-villamoord-(1)-tm-(3)-esther-aerts-in-gesprek-met-de-maker-joost-van-wijk-verhoormethodes-hoe-ver-kan-je-gaan-de-lange-weg-naar-eerherstel/

Met de Bevindingen van de Documentaire Makers dient Advocaat Paul Acda, namens Zes Veroordeelden, die strijden voor Eerherstel, een Nieuw Herzieningsverzoek in om de Zaak heropend te krijgen. Een eerder Herzieningsverzoek werd in april afgewezen.

De Arnhemse Villamoord is volgens de Advies Commissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) (een Adviescommissie van de Hoge Raad) mogelijk de Grootste Gerechtelijke Dwaling in de Nederlandse Geschiedenis. Negen Mannen werden Veroordeeld voor de Roofmoord op een Vrouw in haar Villa. Volgens een Aanwezige Vriendin, die een Schampschot overleefde, ging het slechts om één Inbreker. De Negen (Ontkennende) Veroordeelden hebben Straffen van vijf tot 12 Jaar Uitgezeten. Eén van hen pleegde Zelfmoord in zijn Cel. In deze Zaak ontbreekt elk Technisch en Forensisch Bewijs. De Veroordelingen berusten louter op (naar later bleek Afgedwongen) Verklaringen van één Verdachte.

Tot dusver was altijd onduidelijk hoe de Politie bij deze Groep Verdachten was uitgekomen. Uit de Documentaire Serie blijkt nu, dat de Leider van het Politie Team voor het Gerechtshof Onder Ede heeft Gelogen, dat zijn Team Per Toeval op de GroepStuitte’. In Werkelijkheid berust het Onderzoek op Inlichtingen, kort na de Moord, van een Drugs Agent, die zijn – Drugs Verslaafde Informanten betaalde in Ruil voor Informatie.

Dat blijkt uit een Vertrouwelijk Document, waarover de Documentaire Makers beschikken, en uit Gesprekken met Getuigen, onder wie Politie Mensen, die destijds het Onderzoek naar de Villamoord verrichtten, en de Bewuste Drugs Agent. Deze Drugs Agent zegt dat een Cruciaal Proces Verbaal, dat de Onderzoeksleider op Basis van zijn Informatie heeft Opgesteld, Niet Conform de Waarheid is. Hij heeft het ook Nooit Ondertekend. Een Rechercheur van het Onderzoeksteam noemt het Proces Verbaal Valsheid in Geschrifte.

Verklaringen van een Criminele Burger Infiltrant, die Bewijs tegen de Groep Verdachten moest verzamelen, bleken niet te kloppen. Dat staat beschreven in het Vertrouwelijk Document, een Verslag van Twee Wetenschappers, die destijds met het Villamoord Onderzoek meeliepen In Opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC), dat op dat moment Recherche Processen in kaart bracht.

Het Hele Traject van Betaalde Informanten en de Burger Infiltrant werd voor de Rechter Commissaris Verzwegen. De Betaalde Drugs informanten zijn in Processen Verbaal omschreven als Objectieve Getuigen.

De Onderzoeksleider over wie het gaat, wil Geen Commentaar geven. Hij was ook de Onderzoeksleider van de Puttense Moordzaak, waarbij Twee Mannen Ten Onrechte Jaren Lang Vast Zaten, nadat ze onder Grote Druk van de Politie Verhoorders (onder wie de Onderzoeksleider) Valse Bekentenissen hadden afgelegd.

Van de Villamoord Zaak werd al eerder bekend, dat Verklaringen Hardhandig werden Afgedwongen. Uit Bewaard Gebleven Verhoor Opnamen blijkt, dat de Verhoorders, onder wie diezelfde Politieleider, de Verdachten Onder Druk Zetten met Leugens, Dreiging en het Voorzeggen van Dader Wetenschap.

Op 20 april oordeelde de Hoge Raad dat het Herzieningsverzoek, dat Advocaat Paul Acda vorig jaar namens Zes Veroordeelden had ingediend, Ontoereikend was. De Raad noemde het Intrekken van de Verklaringen van de Veroordeelden en de Verhoor Opnamen Onvoldoende voor Heropening van de Zaak, omdat hier geen sprake zou zijn van een ‘Novum’ – een Feit, waardoor de Rechters Destijds tot een Ander Oordeel zouden zijn gekomen. De Rechters en Advocaten hadden destijds, die Verhoor Opnamen in principe ook kunnen bekijken.

De ACAS had de Hoge Raad Heropening van de Zaak geadviseerd. Ze noemde het Eindoordeel van de Raad in het Nederlands Juristen BladJuridische Fijnslijperij’ en vergeleek het met het Overheid Falen in de Toeslagen Affaire.

De Politie heeft Doelbewust de Feiten Verdraaid en Ontlastende Informatie Achtergehouden‘, zegt advocaat Paul Acda. ‘Dat is Heel Kwalijk, omdat we er op moeten vertrouwen, dat Politie en Openbaar Ministerie het Strafdossier Eerlijk Samenstellen. Ik hoop en verwacht, dat de Hoge Raad deze Zaak nu wel gaat Herzien.’

De Volkskrant, 26 augustus 2021, 05:00

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nieuw-bewijs-in-zaak-arnhemse-villamoord-agent-pleegde-meineed-en-valsheid-in-geschrifte~b6ac881a/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+van+Wijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geke+van+’t+Leven+de+Goed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Villamoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Roofmoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Puttense+Moordzaak
https://robscholtemuseum.nl/?s=ACAS
https://robscholtemuseum.nl/?s=Advies+Commissie+Afgesloten+Strafzaken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoge+Raad
https://robscholtemuseum.nl/?s=WODC
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wetenschappelijk+Onderzoek+en+Documentatie+Centrum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Herzieningsverzoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtelijke+Dwaling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Technisch+Bewijs
https://robscholtemuseum.nl/?s=Forensisch+Bewijs
https://robscholtemuseum.nl/?s=Meineed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onder+Ede+Gelogen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Niet+Conform+Waarheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Valsheid+in+Geschrifte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Valse+Bekentenis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Drugs+Agent
https://robscholtemuseum.nl/?s=Drugs+Informant
https://robscholtemuseum.nl/?s=Betaalde+Informant
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burger+Infiltrant
https://robscholtemuseum.nl/?s=Criminele+Burger+Infiltrant
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dader+Wetenschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Afgedwongen+Verklaringen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verdachten+Bedreigen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verhoor+Opname
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechter+Commissaris
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbaar+Ministerie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Overheid+Falen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Toeslagen+Affaire
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ontlastende+Informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Feiten+Verdraaid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Arnhem

1 Comment

  1. Als dit ten ondergaande land nog een vage kans wil maken, dan is het allereerste dat er dient te gebeuren het uitmesten van de Hoge Raad.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.