Wikipedia – Zeven Slapers van Efeze

De Zeven Gemeenten, Open Baring 2:1 – 8 (foto home.nl)

De Zeven Gemeenten (foto bijbelseplaatsen.nl)

Zeven Slapers Dag (foto All Events in Bodrum)

Zeven Slapers Dag (foto Weer Plaza)

De Zeven Slapers van Efeze (foto DBNL)

Zeven Slapers van Efeze

De Zeve Slapers van Efeze zijn Martelaars uit een Christelijke Legende en worden Even Eens in de Koran Genoemd. Binnen de Islam staan zij Bekend als de Met Gezellen van de Grot. Hun Namen waren volgens de Legenda Aurea van Jacobus de Voragine Maximianus, Malchus, Martinianus, Dionysius, Johannes, Serapion en Constantinus. Andere Christelijke Tradities noemen Maximilianus, Jamblicus, Martinianus, Dionysius, Johannes, Exacustodianus en Antoninus, en er zijn Nog Meer Varianten.

De Zeven Slapers. Schilderij, Zuid Duitsland, 19e eeuw (foto Wikipedia)

De Legende is Vermoedelijk rond 500 na Christus Ontstaan als Literaire Legende. Verhalen met Één Zelfde Motief zijn Zeer Wijd Verbreid en men Vermoedt een Voor Christelijke Oorsprong.

Christendom

De Zeven werden in 251 van Wege hun Geloof op Bevel van de Romeinse Keizer Decius in een Grot bij Efeze, Turkije, In Gemetseld.[1] 196 Jaar Later, in 447, werd de Grot Toe Vallig Geopend en Men trof de Gebroeders Fris en Vrolijk aan, maar Nu Voor Zien van een Aureool, als of ze Gestorven waren. Ze dachten Zelf, maar een Nacht te hebben Geslapen. Het Gebied was in Middels Gekerstend en Dus liet Men ze Vrij en verklaarde ze tot Martelaar.

Een Variant van de Legende is. dat de Slapers Zich Verborgen in de Grot. Ze werden Ontdekt en de Grot werd Af Gesloten. Daar vielen ze in Slaap. Twee Honderd Jaar Later ontdekte een Herder bij Toe Val de Grot en door het Binnen Vallende Licht Ontwaakten de Zeven. Een van Hen werd Er Op Uit Gestuurd om Eten te Gaan Kopen. Tot zijn Verbazing zag hij over Al in de Stad Kruis Beelden en werd de Naam van Christus Gewoon in het Openbaar Gezegd. Toen hij bij de Bakker wilde Betalen met een Munt uit de Tijd van Keizer Decius werd hij Op Gepakt en Beschuldigd van het voor Zich Zelf Houden van een Verborgen Schat. Hij leidde de Beschuldigers Echter naar de Grot, waar de Anderen, Om Ringd door een Aureool, Nog Steeds zaten. De Keizer, Theodosius II, hoorde Hier Van. Hij haastte zich naar de Grot en hoorde van de Zeven Slapers, dat God dit Wonder had Bewerk Stelligd. Hier Na vielen de Zeven Slapers Weer in Slaap.

Islam

18e Eeuwse Turkse Kalligrafie, De Scheeps Romp bestaat uit de Namen van de Zeven Slapers (foto Wikipedia)

Volgens de Koran, Soera De Spelonk, Vers 9 – 26 vroegen de Jongelingen God om Hulp. Zij wilden Geen Andere God Aan Roepen dan Hem. Ze namen hun Toe Vlucht tot een Grot, waar na zij in een Toe Stand Vergelijkbaar met Slaap Ter Recht Kwamen. De Slapers hadden Geen Idee. dat zij Jaren Lang Sliepen en ze dachten, dat ze Slechts een Dag of een Deel van een Dag hadden Geslapen. Toen Één van de Jongelingen naar de Stad ging om Voedsel te Kopen, werden ze Ontdekt. En Zo Wisten de Mensen, dat God Zich aan zijn Woord Houdt en dat er Geen Twijfel Bestaat aan de Dag des Oordeels. De Koran geeft aan dat ze 309 jaren in een Vorm van Slaap waren, maar geeft Verder Geen Uit Sluitsel over het Aan Tal Jongelingen, die Sliepen. [2]

Volgens de Islamitische Overleveringen (Hadith) werd Mohammed Uit Gedaagd door een Tegen Stander, die Niet in zijn Profeetschap Geloofde. Hij was naar de Joden Gegaan om van hen Vragen te Verkrijgen, waar op Mohammed het Antwoord Niet kon Weten. Éen van de Vragen ging over de Jongelingen. Toen hij de Vragen Publiekelijk aan Mohammed Voor Legde, beloofde deze de Antwoorden de Volgende Dag te zullen Geven. Om dat hij Vergat ‘Als God Het Wil‘ daar aan Toe te Voegen, liet God hem Enkele Dagen op de Open Baring Wachten. Dit bracht zijn Reputatie Schade toe, die Pas Weer Verdween Toen hij de Antwoorden op de Vragen had Gegeven. [3]

 Grot en Feest Dag

Grot van de Zeven Slapers in Efeze, Turkije (foto Wikipdedia)

De Grot van de Zevens Sapers is te Bezichtigen in de Ruïnes van Efeze. Bij de Grot is een Basiliek Gebouwd.

De Gedenk Dag van de Zeven Slapers, Zeven Slapers Dag, is in Frankrijk en Duitsland op 27 juni, Elders op 27 juli. Zeven Slapers Dag moet Niet Verward worden met Zeven Broeders Dag, de op 10 juli Vallende Feest Dag van de Zeven Zonen van Felicitas. Naar Aan Leiding van het Tweede Vaticaans Concilie zijn de Zeven Slapers in 1969 met een Groot Aan Tal Andere Heiligen uit de Heiligen Kalender gehaald, om dat ze als Te Weinig Historisch werden Beoordeeld.

Weer Spreuk

Als het Regent op de Heilige Zeven Slaper
 Regent het tot Zeven Dagen Later.

Bronnen, Noten en of Referenties

  1. In Turkije worden Behalve het Bijbelse Efeze, Efes, worden ook Afşin, Vroegere Naam Efesus en Tarsus, Geboorte Plaats van Paulus als Mogelijke Locaties van de Grot Genoemd
  2. De Spelonk, Nederlandse vertaling op http:www.altafsir.com
  3. Hermann Kandler, Die Bedeutung der Sieben Schläfer, Ashab Al Kahf,im Islam. Untersuchungen zu Legenden und Kult in Schrifttum, Religion und VolksGlauben unter Besonderer Berück Sichtigung der Sieben Schläfer Wall Fahrt. Bochum, 1994, Pagina 50.

Categorieën

Deze Pagina is voor het Laatst Bewerkt op 3 jul 2021 om 22:27

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zevenslapers_van_Efeze

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wikipedia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeven+Slapers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeven+Slapers+Grot
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Spelonk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aureool
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bijbel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Open+Baring+2:1++8
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hadith
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koran
https://robscholtemuseum.nl/?s=Soera+Verse+9+-+26
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tweede+Vaticaans+Concilie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Keizer+Decius
https://robscholtemuseum.nl/?s=Keizer+Theodosius+II
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paulus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tarsus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Johannes
https://robscholtemuseum.nl/?s=Patmos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efes
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efese
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efeze
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efesus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ephesus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Turkije
https://robscholtemuseum.nl/?s=Insjallah
https://robscholtemuseum.nl/?s=Als+God+Het+Wil
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dag+des+Oordeels