Wikipedia – Koen Schuiling + Delano Weltevreden – Burgemeester Schuiling niet vervolgd

Koen Schuiling

Koen Schuiling
Plaats uw zelfgemaakte foto hier

Algemene informatie

Volledige naam Koen Frank Schuiling
Geboren 1 februari 1959
Functie burgemeester van Den Helder
Sinds 1 januari 2010
Partij VVD
Titulatuur mr.
Politieke functies
1998-2006 wethouder van Groningen
2010-heden burgemeester van Den Helder

Koen Frank Schuiling (Rotterdam, https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam, 1 februari, https://nl.wikipedia.org/wiki/1_februari, 1959, https://nl.wikipedia.org/wiki/1959) is een Nederlands (https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland) politicus van de VVD (https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkspartij_voor_Vrijheid_en_Democratie).

In de periode van 1978 tot 1984 studeerde hij rechten en kandidaats bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksuniversiteit_Groningen). Vervolgens werd hij daar wetenschappelijk medewerker/universitair docent bij de vakgroep bestuursrecht (https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuursrecht) en bestuurskunde (https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuurskunde). Verder is hij VVD fractievoorzitter (https://nl.wikipedia.org/wiki/Fractievoorzitter)geweest in de gemeenteraad (https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenteraad) van Groningen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(stad)). Hij speelde een sleutelfunctie in het opzeggen van het vertrouwen in burgemeester Hans Ouwerkerk (https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Ouwerkerk) door de Groningse gemeenteraad, waarop Ouwerkerk zijn mandaat ter beschikking stelde. Aanleiding hiervan waren falend overheidsoptreden tijdens de rellen in de Oosterparkwijk in de nacht van 31 december 1997 op 1 januari 1998.[1]

Van 1998 tot 2006 was Schuiling in die gemeente wethouder (https://nl.wikipedia.org/wiki/Wethouder) van onder andere economische zaken. Hierna was hij tot 2009 directeur Special Projects bij TCN Groningen/Utrecht en daarna werkte hij als associé bij Boer&Croon/Intermaat.

Op 1 januari 2010 volgde zijn benoeming tot burgemeester (https://nl.wikipedia.org/wiki/Burgemeester) van Den Helder (https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Helder).[2] In die functie kwam hij herhaalde malen in het landelijke nieuws door een langlopend conflict rond het museum van de kunstenaar Rob Scholte (https://nl.wikipedia.org/wiki/Rob_Scholte#Museum), culminerend in een ontruiming van het gebouw in april 2018.

Per 1 januari 2017 is Schuiling voorzitter (https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorzitter) van de Raad van Toezicht (https://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_toezicht) van de Hanzehogeschool Groningen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Hanzehogeschool_Groningen).[3]

Bronnen, noten en/of referenties

[1] https://www.digibron.nl/search/detail/2bb2b28cb1a83283ee0d1e2afa3c3670/de-nacht-van-vvder-schuiling
[2] Benoeming burgemeester Den Helder Rijksoverheid, 27 november 2009
https://web.archive.org/web/20180330143435/https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2009/11/27/benoeming-burgemeester-den-helder
[3] Nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden Raad van Toezicht Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool, 30 november 2016
https://www.hanze.nl/nld/organisatie/overzichten/nieuws/nieuwe-voorzitter-twee-nieuwe-leden-raad-toezicht-hanzehogeschool-groningen?s=0

Burgemeester van Den Helder
Voorganger:
C.J. Vriesman (wnd)
2010 – heden
Opvolger: –

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koen_Schuiling

Burgemeester Schuiling niet vervolgd

Het Gerechtshof Amsterdam draagt het openbaar ministerie niet op om burgemeester Koen Schuiling en een topambtenaar te vervolgen wegens de veelbesproken parafenkwestie.

Kunstenaar en oud gemeenteraadslid Dirk Gorter had dat verzoek bij het gerechtshof ingediend, nadat het OM had geoordeeld dat er van een strafbaar feit geen sprake is.

De kwestie draait om de parafen van de inmiddels oud wethouders Dirk Pastoor en Geurt Visser op een collegestuk over het opleggen van een last onder dwangsom aan Gorter. Dat was in verband met het onderhoud van zijn pand aan de Molenstraat, de voormalige muziekschool. Beide wethouders hebben ontkend. dat zij de parafen hebben geplaatst. Op het stadhuis is het wel mogelijk om parafen digitaal te plaatsen. Wie dat heeft gedaan, blijft een raadsel.

Bespreking

Volgens het OM en het gerechtshof is het besluit niet genomen op basis van de parafen, maar na bespreking in het college. Van een strafbaar feit is dus geen sprake, zeggen zij.

Gorter laat het er echter niet bij zitten. “Ik heb inzage gehad in het proces verbaal van het onderzoek. Niemand weet hoe dat stuk met de parafen van de wethouders tot stand is gekomen. Maar het is wel naar mij gestuurd, nadat ik een beroep heb gedaan op de wet openbaarheid van bestuur. Een van de ambtenaren zegt ook, dat op het stadhuis is voorgesteld om Hoffmann Bedrijfsrecherche onderzoek te laten doen naar dat stuk met die vier parafen, maar dat de burgemeester dat geen goed idee vond. Het zou politiek gevoelig liggen en voor te veel reuring zorgen. Ik wacht de samenstelling van het nieuwe college af. Natuurlijk moet onderzocht worden hoe het mogelijk is, dat documenten worden vervalst. Ik ga brandbrieven sturen naar de minister van Binnenlandse Zaken, die van Justitie en de Tweede Kamer.”

Waarom Hoffmann Bedrijfsrecherche niet is ingeschakeld? Gemeentelijk woordvoerster Joyce in ’t Veld: “Het was geen onderzoek waardig. Het openbaar ministerie heeft vastgesteld, dat er niets mis was met de besluitvorming in het college. Dat is bevestigd door de uitspraak van het gerechtshof, dat het beklag van de heer Gorter heeft afgewezen. In een reeks van beschuldigingen richting gemeente, college en burgemeester is weer een uitspraak door een rechtbank gedaan. Het is heel eenvoudig beschuldigingen te uiten en die krijgen veel aandacht. Na onderzoek komt echter steeds dezelfde uitkomst: er is niets geks aan de hand. De negatieve aandacht straalt vooral af op onze stad en haar inwoners. Het college betreurt het zeer, dat dit voortdurend nadelige publiciteit oplevert en het imago van Den Helder schaadt.”

Noordhollands Dagblad, 21 juni 2018, 21:31

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/burgemeester-schuiling-niet-vervolgd

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=aangifte+tegen+Schuiling