Wikipedia – Frits Korthals Altes

His Master S Voice (gif Tumblr)

His Master S Voice (foto Twitter)

His Master S Voice, A Service of Victor Talking Machine ompany (foto victorrecords.com)

His Master’s Voice (foto Nipper)
Frits Korthals Altes – Zeven Politieke Levens

Frits Korthals Altes

Frits Korthals Altes in 2001
AlgemeneOnformatie
Volledige Naam Frederik Korthals Altes
Geboren 15 mei 1931
Geboorte Plaats Amsterdam (Noord Holland)
Functie Minister van Staat
Sinds 26 oktober 2001
Partij VVD (vanaf 1956)
Titulatuur Mr
Politieke Functies
1975 – 1981 Partijvoorzitter van de VVD
1981 – 1982
1991 – 2001
Lid Eerste Kamer
1982 – 989 Minister van Justitie
1986
1987
Minister van Binnenlandse Zaken
1989 – 1991 Lid Tweede Kamer
1995 – 1997 Fractievoorzitter Eerste Kamer
1997 – 2001 Voorzitter van de Eerste Kamer
Biografie op Parlement.com

Portaal
  Portaalicoon
Portaal  Portaalicoon Politiek Nederland

Frederik (Frits) Korthals Altes, Amsterdam, 15 mei 1931, is een voormalig Nederlands politicus van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en Jurist en Minister van Staat sinds 2001. Korthals Altes was Partij Voorzitter van de VVD van 1975 tot 1981 en Minister van Justitie in de Kabinetten Lubbers I en II van 1982 tot 1989. Hij was later Lid van de Eerste Kamer van 1991 tot 2001 en Fractie Voorzitter in de Eerste Kamer van 1995 tot 1997 en Voorzitter van de Eerste Kamer van 1997 tot 2001. Loop

Korthals Altes volgde Lager Onderwijs aan de Open Lucht School te Amsterdam, van september 1937 tot juli 1943. Na het behalen van het diploma Gymnasium A, deels aan het Barlaeus Gymnasium te Amsterdam, deels aan het Murmellius Gymnasium te Alkmaar, studeerde hij Rechten aan de Rijks Universiteit Leiden. Op 2 april 1950 werd hij Remonstrants. Hij behaalde zijn Doctoraal Examen Nederlands Recht in 1957 waarna hij als Advocaat werkzaam was in Rotterdam. Van 1975 tot 1981 was hij Voorzitter van de VVD en van 1981 tot 1982 lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal.

Van 4 november 1982 tot 7 november 1989 was hij Minister van Justitie in het Eerste en Tweede Kabinet Lubbers. In 1985 stelde hij als Minister voor Seks met Jongeren van af Twaalf Jaar te Legaliseren. [1] Tevens vervulde hij in 1986 na het overlijden van Minister Koos Rietkerk enige weken de Functie van Minister van Binnenlandse Zaken.

Van 1989 tot 1991 was hij Lid van de Tweede Kamer en aansluitend Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, sinds 1997 als Voorzitter. Tussen 1990 tot 1996 was hij weder om actief als Advocaat in Rotterdam. Mr F Korthals Altes werd na zijn afscheid als Lid en Voorzitter van de Eerste Kamer op 26 oktober 2001 benoemd tot minister van staat. Hij bekleedde en bekleedt tal van Bestuurs Functies en Commissariaten.

Op 15 april 2003 werd hij door de Koningin benoemd tot Informateur, samen met Rein Jan Hoekstra. Hun Opdracht was de Mogelijkheden te onderzoeken van een Meerderheids Kabinet bestaande uit CDA, VVD en één of meer andere Partijen. Ze slaagden er in om D66 over te halen aan deze Coalitie deel te nemen, de eerste keer, dat D66 deel nam aan een Centrum Rechts Kabinet.

Persoonlijk

Korthals Altes stamt uit het in het Nederland S Patriciaat opgenomen geslacht Altes, waar van de oudst bekende voor vader, Hans Jögen Altes in 1673 in Löllbach, (Rijnland Palts) werd begraven. Een afstammeling van hem in de zesde generatie, Johann Philipp Altes (1790 – 1875) trouwde in 1825 de Amsterdamse Anthonia Korthals (1795 – 1882) en zij werden de stam ouders van de familietak Korthals Altes. [2]

Hij is de zoon van Mr Everhard Korthals Altes (18981981), Raads Heer in de Hoge Raad der Nederlanden, en Mary S Jacob (1903 – 2007), oud Lid van het Hoofd Bestuur van de Vereniging Tesselschade Arbeid Adelt te Amsterdam en telg uit het geslacht S Jacob. Uit dit huwelijk werden drie zonen geboren.

Korthals Altes trouwde in 1965 met Titia Kist (1938) van wie hij in 1985 scheidde; uit dit huwelijk werden drie zonen geboren. Hij hertrouwde in 1985 met Hendrika Matthijssen (1944).

Bronnen, Noten en of Referenties

  1. Parlement.com
  2. Willem Pekelder, ‘Hoe Den Haag de Pedo S vertroetelde[dode link], in De Groene Amsterdammer, 20 oktober 2006.
  3. Nederland’s Patriciaat 87, 2006, pagina 147.

Voorganger
HV (Haya van Someren) Partij Voorzitter van de VVD
1975 – 1981

Haya van Someren (foto De Telegraaf(

Opvolger
J (Jan) Kamminga

Voorganger
J (Job) de Ruiter

Minister van Justitie
1982 – 1989

Opvolger
EMH (Ernst) Hirsch Ballin

Voorgange:
JG (Koos) Rietkerk
CP (Kees) van Dijk

Minister van Binnenlandse Zaken
1986
1987

Opvolger
RW (Rudolf) de Korte
J (Jan) de Koning

Voorganger
HD (Herman) Tjeenk Willink Voorzitter van de Eerste Kamer
1997 – 2001

Opvolger
GJM (Gerrit) Braks