Wikipedia – Fred Spijkers

Fred Spijkers

Algemene Informatie

Volledige Naam Jacob Joseph Spijkers
Geboren 17 juni 1946
Nationaliteit  Vlag van Nederland  Nederland
Beroep Maatschappelijk Werker

Fred Spijkers, 17 juni 1946, is een Nederlands Maatschappelijk Werker en Klokken Luider.

Spijkers werkte van af juli 1984 als Bedrijf Maatschappelijk Werker voor de Afdeling Personeel Zaken van de Koninklijke Marine van het Ministerie van Defensie. Omdat hij als Klokken Luider op trad over een Affaire om Ondeugdelijke Land Mijnen kwam hij in een Juridisch Conflict met zijn Werk Gever dat tot 2010 heeft Geduurd. [1]

Aan Leiding: Land Mijnen Affaire

Op 14 september 1984 kwam tijdens een Oefening Mijn Expert Rob Ovaa om het Leven bij een Ongeluk met een Mijn. Spijkers, Net in Functie, kreeg de Op Dracht de Vrouw van Ovaa te Vertellen, dat haar Man door Eigen Na Latigheid was Om Gekomen. Tijdens het Gesprek met de Weduwe op 14 september 1984 maakte Spijkers Duidelijk, dat hij was Gestuurd, maar Niet achter zijn Boodschap stond. Spijkers had het Vermoeden, dat Mijnen van het Des Betreffende Type AP 23 van het Voor Malige Nederlandse Staat Bedrijf Euro Metaal Ondeugdelijk waren. Een Jaar Eerder had Ook een Dodelijk Ongeluk Plaats Gevonden. Hier bij waren Zes Dienst Plichtigen Om Gekomen. Spijkers begon een Onder Zoek en Ontdekte, dat de Ondeugdelijkheid van dit Type Mijnen Al sinds 1970 Intern Bekend was. [2]

Klokken Luiders Zaak Spijkers

In 1987 werd Spijkers Psychiatrisch Onder Zocht. Hij werd als Paranoïde en Schizofreen Om Schreven, en kwam dat Jaar in de WAO te Recht. Later stelde het Haags Gerecht Hof vast, dat het Psychiatrisch Onder Zoek. waarop deze Maat Regel Gebaseerd was, was Vervalst door Defensie. [3] In 1987 werd hij van zijn Functie Ontheven en in 1997 Ontslagen. [4]

Intimidatie

In oktober 2005 bracht een Reconstructie van Alexander Nijeboer in Week Blad Nieuwe Revu het Nieuws, dat de Klokken Luider door Staats Secretaris van Defensie Henk van Hoof met de Dood was Bedreigd. Spijkers Zelf bevestigde in het Programma Nova dat hij Enkele Jaren Eerder door Toen Malig Staats Secretaris van Defensie was Bedreigd met “Een Dodelijk Wapen” als hij de Stukken, waar over hij Beschikte naar Buiten zou Brengen.[5]

Erkenning

Na Jaren lange Strijd volgde Bemiddeling door de Nationale Ombudsman en een Onder Zoek door KPMG. In een Zo Geheten Vast Stelling Over Één Komst Erkende het Ministerie van Defensie op 29 november 2002, dat het Spijkers, de Tweede Kamer, de Media en de Samen Leving Acht Tien jaar Lang Systematisch had Mis Leid.[6]

Spijkers werd in deze Over Één Komst een Schade Vergoeding Toe Gezegd en Daar Naast een Vergoeding van Juridische en Medische Kosten; hij zou worden Gerehabiliteerd en zijn Dossiers zouden worden Geschoond van Kwalificaties als “Politiek Crimineel” en “Politiek Psychiatrisch Geval“. Ook Marjolein Ovaa en haar Twee Kinderen kregen een Schade Vergoeding. Spijkers en Ovaa zouden Beiden Koninklijk worden Onder Scheiden. Ook zou Spijkers Wacht Geld Ontvangen over de Periode 1993 – 2011.

Uit Voering Compensatie Regeling

Spijkers ontving in 2003 een Onbelaste Schade Vergoeding van 1,6 Miljoen Euro. Op 29 augustus 2005 meldde Staats Secretaris van Defensie Van der Knaap, dat hij de Juridische en Medische Kosten van Spijkers Niet zou Vergoeden. In september 2005 kreeg Spijkers in Strijd met de Gemaakte Af Spraken Toch een Belasting Aan Slag van 900 Duizend Euro Op Gelegd over de Toe Gekende Schade Vergoeding. Van der Knaap zei in een Commissie Vergadering van de Tweede Kamer toe deze Belasting Aan Slag te zullen Betalen. [7]

Geheim Archief

De Stukken liggen Op Geslagen in een Speciale Ruimte van het Nationaal Archief, Uit Sluitend Toe Gankelijk met een Combinatie van Twee Unieke Elektronische Pasjes. waar van Één in Bewaring bij een Notaris. Dit Archief is tot Minimaal 2026 Uit Sluitend door de Minister of Staat Secretaris in te Zien. [8]

Eer Herstel

Na de ‘Erkenning‘ in 2002 volgde in 2010 het Werkelijke Eer Herstel van Fred Spijkers Middels een Uit Spraak van de Centrale Raad van Beroep na een door Fred Spijkers Aan Gespannen Herz Ziening Procedure. De Uit Spraak bevestigt, dat de Minister van Defensie de ‘Hoofd Schuldige‘ is aan het Ontslag van Klokken Luider Fred Spijkers in 1993. Ook staat Vast. dat er een Directe Relatie ligt tussen het Arbeid Conflict rond om Spijkers en diens Op Treden na het Verongelukken van Munitie Expert Rob Ovaa.

Onder Scheidingen

Literatuur

PDF
Alexander Nijboer – Een Kwestie van Eer, SQ, September Oktober, 2004

Externe Links

Referenties

  1. Centrale Raad van Beroep, ECLI NL CRVB 2010 BO7715| Uit Spraak, Geraad Pleegd op 17 augustus 2022
  2. Gang van Zaken rond AP 23 Mijn Onthutsend, Nationale Ombudsman, 20 april 1999. Gearchiveerd op 13 augustus 2022
  3. Hof: Defensie Vervalste Psychiatrisch Rapport‘, Trouw, 22 oktober 1999
  4. Centrale Raad van Beroep, ECLI NL CRVB 1997 AK6377 | Uit Spraak. Geraad Pleegd op 16 augustus 2022
  5. Interview Fred Spijkers, Nova, 18 oktober 2005, Gearchiveerd op 16 april 2015
  6. Vast Stelling Over Één Komst van 29 november 2002 tussen de heer JJ Spijkers en de Staat der Nederlanden
  7. Staat betaalt Belasting Aan Slag Spijkers, Trouw, 20 oktober 2005
  8. Convenant in Verband met Bewaring van de Collectie betreffende de Heer JJ Spijkers, 26 november 2006
  9. Lintje voor de Grootste Plaag Geest van Defensie, Trouw, 28 november 2003

Categorieën

Deze Pagina is voor het Laatst Bewerkt op 11 jul 2023 om 16:07

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Spijkers

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=JJ+Spijkers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fred+Spijkers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zaak+Spijkers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maat+Schappelijk+Werk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Marine
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Binnen+Landse+Veiligheid+Dienst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rob+Ovaa
https://robscholtemuseum.nl/?s=Alexander+Nijeboer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Krista+van+Velzen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Land+Mijn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Type+AP+23
https://robscholtemuseum.nl/?s=Land+Mijn+Affaire
https://robscholtemuseum.nl/?s=Staat+Bedrijf
https://robscholtemuseum.nl/?s=Euro+Metaal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zaak+tegen+Staat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vast+Stelling+Over+Één+Komst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Centrale+Raad+van+Beroep
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+van+Hoof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cees+van+der+Knaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Staat+Secretaris+Defensie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Minister+van+Defensie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Defensie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Defensie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Staat+der+Nederlanden