Wikipedia – Alia (Emigratie)

Alia (1) (gif Giphy)
Alia (2) (gif Giphy)

Alia (Emigratie)

De Exodus 1947 was een Bekend Schip in de Aliyah Bet

Alia (ook wel Alijah of Aliyah, Meer Voud Aliyot, Letterlijk Op Gang), Een van Oorsprong Algemeen Tenachisch Begrip is overgenomen als Term voor de Joods Zionistische Emigratie naar Palestina en Later Israel.

De Betekenis, namelijk Op Stijging, is het Stijgen in Heiligheid. Het Heilige Land is Heiliger dan Andere Landen, en werd op Grond daar van gebruikt voor het zich Verplaatsen van Buiten het Land naar Binnen het Land Alia. Daar naast kan het woord ook Betrokken worden op Personen, die in het Land Wonen maar niet in Jeruzalem, en die naar Jeruzalem Komen. Deze Betekenis komt bij Voorbeeld voor in de Gebeden van de Joodse Feest Dagen.

Later werd de Term in de Rabbijnse Literatuur gebruikt om Emigratie naar het Heilige Land mee aan te duiden. Er worden verschillende Grote Aliot, Grote Ummigratie Golven, onder scheiden. De Eerste Vier Aliot, bestonden met Name uit Groot Schalig Emigrerende Oost Europese Joden.