Wierd Duk – Onvermurwbare Cabaretier wil ‘Beste Show Ooit’ Niet Opvoeren + Hans Teeuwen – Industry of Love | Koningin en Improvisatie

Hans Teeuwen Huilend (foto tenor.com)

Onvermurwbare Cabaretier wil ‘Beste Show Ooit‘ Niet Opvoeren

Onvermurwbare Cabaretier wil ‘Beste Show Ooit‘ Niet Opvoeren, De Telegraaf, 23 oktober 2021

Wierd Duk – ‘Ik ga Zo Ver als ik maar kan‘, De Telegraaf, 23 oktober 2021

De Telegraaf, 23 oktober 2021

https://www.telegraaf.nl/nieuws/372817688/hans-teeuwen-woke-heeft-niks-alleen-maar-boosheid

Industry of Love | Koningin en Improvisatie

Gepubliceerd 5 mrt. 2012

Comedy Station Nederlandstalig

Hans Teeuwen over ‘Koningin‘ en een Stuk iImprovisatie. Dit Fragment komt uit zijn ShowIndustry of Love

Subscribe op Comedy Station voor je Dagelijkse Portie Comedy.
https://www.youtube.com/comedystationNLtalig

Reacties
https://youtu.be/A15Rp1dGTvk

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wierd+Duk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Teeuwen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koningin+Beatrix