Westfriese Bibliotheken | Bibliotheek Opmeer – Koffie met Kunst: Het portret en handgebaren in de 17e eeuw

1 maart 2019, van 10:30 tot 12:00 | Bibliotheek Opmeer

Kosten: Entree € 5,00, contant betalen

Onder het genot van een kop koffie samen leren kijken naar kunst met docente Juliette Verhofstad van de Blauwe Schuit, dat is Koffie met Kunst. Zij behandelt elke keer een ander onderwerp. Koffie met Kunst is eens in de twee weken op vrijdag.

1 maart: Het portret en handgebaren in de 17e eeuw

In de Gouden Eeuw (1600-1700 na Chr.) neemt het portret een belangrijke rol in.
Waarom staan sommige mensen geheel in het zwart op het doek en anderen in vol ornaat?
Rembrandt schilderde, tekende en etste heel vaak zijn zelfportret. Hij maakte ook veel portretten van volkse lieden. Die noemde hij tronies. Wat zijn dat precies? Waar ging het Rembrandt om?
Carel Fabritius, een leerling van Rembrandt, maakt ook prachtige gezichten à la zijn leermeester.
Bij Jan Steen heeft het portret een geheel andere functie. In zijn genretaferelen gebruikt hij zijn hele familie om een levendig huishouden van Jan Steen neer te zetten.
Handgebaren zijn in deze periode van essentieel belang. Zij zijn veelal op een expressieve manier weergegeven. Een beetje op z’n Italiaans. Deze gebaren hebben een duidelijke functie. In de lezing wordt duidelijk wat deze is.

15 maart: Dieren in de kunst – 16e eeuw t/m 19e eeuw

Dieren zijn in de loop van de eeuwen op allerlei manieren gebruikt. Zowel in de toegepaste kunst als in de schilder en beeldhouwkunst. De rol van het dier wordt toegelicht vanaf de 16e tot en met de 19e eeuw. In de kunst dienen beesten nu eens ter decoratie, dan weer fungeren zij als symbool of studie object. Dieren als symbool komen veelvuldig voor in de christelijke kunst. Het Lam Gods is daar een goed voorbeeld van. Dit lam komt veelvuldig op paneel voor in de Middeleeuwen. De hond is een geliefd dier in de Baroktijd. Deze symboliseert huwelijke trouw. De kat daarentegen staat voor ontrouw en is in de 19e eeuw prominent aanwezig op een schilderij van Manet. Dit schilderij veroorzaakt een groot schandaal!

29 maart: Dieren in de kunst – 19e tot heden

Dieren zijn in de loop van de eeuwen op allerlei manieren gebruikt. Zowel in de toegepaste kunst als in de schilder en beeldhouwkunst. De rol van het dier wordt toegelicht vanaf de 19e eeuw tot heden. In de moderne kunst heeft het dier vaak geen symbolische betekenis meer. Wel is het een onderwerp, dat gebruikt kan worden om te abstraheren. Franz Marc bijvoorbeeld verandert een baviaan zodanig, dat deze geheel in het landschap opgaat: heel kleurig en opgaande in een spel van hoekige lijnen.

12 april: Architectuur door de eeuwen heen

Wat zijn de markantste gebouwen, die in de loop der eeuwen zijn opgericht?
Wat is kenmerkend voor de bouwstijl van de Grieken en Romeinen? Hoe gaan bouwmeesters te werk in de Middeleeuwen?Wat is het verschil tussen een Romaanse en een gotische kathedraal? En hoe ziet een kerk er in de periode van de Renaissance uit?
Op al deze vragen wordt een antwoord gegeven in deze lezing. Ook kijken wij naar de klassieke elementen, die van de Grieken en Romeinen worden overgenomen en in andere gebouwen verwerkt. Het classicistische Paleis op de Dam (1648-65), ontworpen door Jacob van Campen, is hier een goed voorbeeld van. Waar zijn die specifieke elementen toegepast?
En tot slot komt het Postmodernisme aan bod. Dan zien we dat klassieke elementen uitvergroot in gebouwen van Ricardo Bofill worden gebruikt. Een aantal grootse projecten van deze architect zijn in Parijs te bewonderen!

26 april: Landschapstuinen

In landschapstuinen komen veel kleine bouwwerken voor, zoals tempeltjes, torens of een hermitage. Deze worden ‘follies’ genoemd. Wat zijn dat precies en op welke plekken in de tuin komen deze follies voor?
We kijken ook naar het verschil tussen een Franse landschapstuin, die van Versailles bijvoorbeeld, en een Engelse tuin met romantische doorkijkjes. Wie waren de belangrijke ontwerpers van landschapstuinen? Ook heden ten dage zijn er een aantal grote namen te noemen op dit gebied. Piet Oudolf is er één van. Hij heeft een eigen huis met tuin ontworpen en heeft tevens de tuin verzorgd van museum Voorlinden! Wat maakt zijn tuinen zo speciaal?

10 mei: Jeroen Bosch

Jeroen Bosch, rond 1450 geboren, heeft een fantasie, die bijna niet te evenaren is. Zijn werk gaat over de hemel en de hel, kruisigingen en heiligen, die verleidingen proberen te weerstaan. Net als de heilige Hiëronymus, naar wie hij vernoemd is.
In de tijd van Bosch zijn mensen geobsedeerd door het leven na de dood. Zij zijn bang, dat zij eeuwig zullen branden in de hel. Wie dat wil voorkomen moet de verleidingen van de duivel weerstaan en geen zonden begaan. In de late Middeleeuwen bestaan twee paradijzen: een aards en een hemels paradijs. Op het drieluik van het schilderij ‘Tuin der Lusten’ is dat verschil te zien.
Uitgebreid komen allerlei details, die typerend zijn voor Jeroen Bosch aan bod: een figuur, die in een mossel ligt, mensen, die wellustig fruit eten, een muis in een glazen buis, etc, etc.

24 mei: Is dit een kopie of een nieuw kunstwerk?

Soms wordt in de kunstgeschiedenis teruggegrepen op een werk van een andere kunstenaar.
Er wordt letterlijk nieuw leven ingeblazen in een afbeelding of sculptuur.
Zo verandert Dali ‘De Venus van Milo’ in een godin met ladekastjes met zachte bolletjes. En gebruikt Picasso het schilderij ‘Le Déjeuner sur l’herbe’ van Manet voor een serie. Hij abstraheert dit werk op verschillende manieren, gebruikt diverse kleuren en vervormt de gehele voorstelling.
Monet’s waterlelies zijn de inspiratiebron voor de Pop Art kunstenaar Roy Lichtenstein.
Rob Scholte neemt de Olympia van Manet als uitgangspunt voor zijn eigen doek. De Olympia is meerdere malen gebruikt als onderwerp voor een schilderij of sculptuur. En zelfs omgetoverd in een houten beeld, dat kan bewegen!

Aanmelden via klantenservice@westfriesebibliotheken.nl of 0228 743 943

https://www.westfriesebibliotheken.nl/actueel/agenda/koffie-met-kunst-22febr-opmeer.html

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Westfriese+Bibliotheken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rembrandt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carel+Fabritius
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Steen
https://robscholtemuseum.nl/?s=dieren
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lam+Gods
https://robscholtemuseum.nl/?s=Manet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Franz+Marc
https://robscholtemuseum.nl/?s=Grieken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Romeinen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paleis+Dam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ricardo+Bofill
https://robscholtemuseum.nl/?s=follies
https://robscholtemuseum.nl/?s=Voorlinden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeroen+Bosch
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dali
https://robscholtemuseum.nl/?s=Picasso
https://robscholtemuseum.nl/?s=Monet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Roy+Lichtenstein
https://robscholtemuseum.nl/?s=Olympia