Lydia Jasper – Werkgroep Red de Wieringermeer vraagt Hollands Kroon te handhaven: ’Bouw Microsoft stil leggen’ + Peter Schat – Tijd voor datacenter strategie + LJ – Discussie volgt

Datacenter van Microsoft in de Wieringermeer (foto Sem van der Wal)

Werkgroep Red de Wieringermeer vraagt Hollands Kroon te handhaven: ’Bouw werkzaamheden Microsoft stil leggen

Middenmeer – Werkgroep Red de Wieringermeer met daarin verontruste bewoners heeft een handhavingsverzoek ingediend bij Hollands Kroon.

Zij vragen de gemeente de bouwactiviteiten bij Middenmeer stil te laten leggen. Er wordt daar tegen de regels voorbereidend werk gedaan voor Microsoft, stelt de groep. ’Microsoft is in afwachting van een vergunning voor de bouw van een datacenter op ’Het Venster’ reeds begonnen met voorbereidende werkzaamheden.

Daarbij wordt onder andere een grote kantoor keet (van minimaal drie verdiepingen) gebouwd op de naastgelegen locatie B1 (dus niet op ’Het Venster’). B1 heeft een landbouwbestemming en er is geen bestemmingswijziging.’ Dat lijkt volgens de werkgroep illegaal.

Volgens Hollands Kroon is er geen vergunning nodig voor de bouwkeet en het inrichten van de bouwplaats. ’Dit staan wij ook zo in andere gevallen toe’. De werkgroep krijgt nog een reactie.

Helderse Courant, 14 december 2020, 20:31

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201214_17731257

Energie slurpende dozen in het landschap doen schrik toeslaan: tijd voor datacenter strategie

Drone foto van het  datacenter van Microsoft in de Wieringermeer, dat dient als hub voor cloud diensten in Europa, het Midden Oosten en Afrika (foto Sem van der Wal)

Middenmeer – In een samenleving, die naar hartenlust data verzamelt en rondpompt zijn datacenters onontbeerlijk. Maar nu de lelijke energie slurpende dozen her en der verrijzen slaat de schrik toe.

Burgers voelen zich ’in het ootje genomen’ nu het ene datacenter na het andere uit de grond wordt gestampt ’met een roze strik van werkgelegenheid er omheen.’ Maar was dit nou het cadeau, waarop de mensen zaten te wachten?’

Remine Alberts, Statenlid voor de SP in Noord Holland leidde met die woorden maandag het debat in, dat haar partij had aangevraagd in Provinciale Staten van Noord Holland. Aanleiding zijn de ruim honderd zienswijzen op een bestemmingsplan in de gemeente Hollands Kroon. Dat de bouw van datacenters mogelijk maakt van internetgiganten als Microsoft en Google in de Wieringermeer. Alberts: “Hier is iets aan de hand.”

Ze had vier moties geformuleerd met kritische noten over de gang van zaken. Waren er geen bouwwerkzaamheden gestart zonder toestemming? En al die windmolenparken in de Noordkop, dienen die de burgers nog of louter de multinationals? Hollands Kroon gaat ’klungelig’ met archeologische waarden om en B&W houden de raad met ’mooipraat’ aan het lijntje.

Het sentiment in de moties kreeg bijval van andere Staten fracties, niettemin besloot Alberts na het weerwoord van gedeputeerde Edward Stigter de vier moties achter de hand te houden voor later. Want begin 2021, zo beloofde klimaat gedeputeerde Edward Stigter (GroenLinks) ligt er een provinciale datacenter strategie. “Welke type datacenters zijn waar wenselijk en gepast en welke vestigingseisen kunnen we er aan stellen“, vat Stigter het wezen van de strategie samen, die gaat gelden voor Noord Holland en Flevoland.

Het gaat om het uitbouwen van de strategie, die voor de Metropool regio Amsterdam is opgesteld. En waarin Hollands Kroon meepraat, evenals het rijk en de datacenters zelf. “Want die zien en horen de discussie en willen graag hun bijdragen leveren aan de verduurzaming van hun datacenters.”

Want daar is een wereld te winnen. Hoe zit het met watervervuiling? Waarom geen zonnepanelen op het dak? En hoe zit het met de diesel aggregaten, die voor nood worden opgesteld? “Vierenhalve Hemweg centrale’’, calculeerde Ivo Mantel (OSNH). “Mensen maken zich zorgen over ruimtelijke kwaliteit en stroomverbruik en water. Daar zullen we goede balans over moeten vinden“, aldus Stigter, die ’in beginsel positief staat tegenover datacenters voor economie en duurzaamheid’. Maar ja, lelijk zijn ze wel.

En wat die voorbereidende werkzaamheden zonder vergunning betreft? Stigter “Die passen binnen de regels. Als het niet van de grond komt is zijn die voor risico van de ontwikkelaar.”

Helderse Courant, 15 december 2020, 06:02

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201214_44296280

Er moet een gemeentelijk datacenter beleid komen‘, de discussie daarover volgt nog

Datacenters in de Wieringermeer (foto Marc Moussault)

Anna Paulowna – Er moet een gemeentelijk datacenter beleid komen, vindt Lilian Peters van GroenLinks Hollands Kroon. Een motie, die zij namens meerdere fracties daarover in de raadsvergadering indiende, nam zij donderdagavond weer terug. Het was laat en de (online) verbinding met de wethouder haperde.

Volgens Peters heeft de gemeenteraad weinig in de melk te brokkelen, waar het de plaatsing van datacenters op het grondgebied van Hollands Kroon betreft. “De gemeenteraad wordt buiten spel gezet”, zegt zij. “We zijn onlangs geïnformeerd en zijn bijgepraat in twee vergaderingen. Maar dat memo hebben we gekregen na veel duwen en lopen trekken. We moeten veel moeite doen om informatie te krijgen, steeds wachten.”

Zij vreest dat de gemeenteraad straks alleen op ’het eindproduct’ een klap mag geven. “Terwijl er zoveel punten zijn waar we onze mening over willen geven. Inpassing in het landschap, het gebruiken van restwarmte, verkeersafwikkeling, huisvesting.

In de motie wordt het college opgedragen te komen met een voorbereidingsbesluit, dat voorbereidingsbescherming en aanhoudingsplicht biedt voor de vestiging van datacenters in Hollands Kroon. Dat ontwerpbesluit moet voor het zomerreces van 2021 worden voorgelegd aan de raad. De motie werd ingediend door GroenLinks, PvdA, Lada, Anders!, Fractie Jeff Leever en Groep Ruiter.

Peters wil het onderwerp zo spoedig mogelijk weer op de raadsagenda zetten. “De vestiging van datacenters in Hollands Kroon is een gevoelig politiek en maatschappelijk vraagstuk geworden.”

Het voorbereidingsbesluit zou het bestuur van Hollands Kroon de tijd geven om de bestaande beleidskaders te evalueren en waar nodig aan te passen. “Het besluit voorkomt, dat de ambities van nieuw beleid worden ingehaald of doorkruist door de praktijk van het oude beleid.”

Helderse Courant, 18 december 2020, 13:32

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201218_98778393

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Werkgroep+Red+de+Wieringermeer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Agriport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Datacenter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wieringermeer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Microsoft

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image