Welingelichte Kringen – Lachen in, met en om kunst + Frans Hals Museum – Humor: 101 jaar lachen om kunst

Haarlem (ANP) – In Haarlem is het dit jaar lachen in, met en om kunst. Humor in de kunst staat heel 2017 al op het programma van Museum Frans Hals | De Hallen, maar vanaf 20 mei is er pas echt een grote dubbeltentoonstelling met humor als centraal thema.

In De Hallen is er een expositie in de geest van het rebelse dadaïsme, de stroming die met humor (artistieke) conventies aan de kaak stelde. In het Museum Frans Hals is het lachen om kunst zelf. Geëxposeerd worden werken van kunstenaars die weer andere, vaak heel beroemde werken op de hak nemen.

“Sinds het begin van de twintigste eeuw parodiëren kunstenaars zelf kunst en iconen in de kunst en steken ze er de draak mee, zoals Marcel Duchamp die een snorretje tekende op de Mona Lisa”, aldus museumdirecteur Ann Demeester. Ze toont in het museum onder meer een werk van Leo Copers, die de Denker van Auguste Rodin op zijn kop zet en laat ronddraaien. “Daarmee haalt hij onderuit dat dit beeld van Rodin bijna de status heeft gekregen van een heiligenbeeld. Maar hij laat ook zien dat denken iets dynamisch is.”

Eerbetoon

Ondanks de aanpak is dit werk tegelijk een eerbetoon aan Rodin. “Je neemt iets alleen op de hak als je het belangrijk genoeg vindt. Wat we hier laten zien is ook nooit respectloos, maar gewoon een beetje anarchistisch. Verafgode stukken worden gerelativeerd, terwijl de kunstenaars zo ook artistieke strijd leveren met hun voorgangers.”

Van Rob Scholte is er een versie op een naakt, de Olympia van Édouard Manet. “Dat is bij hem een ledenpop geworden, om aan te tonen dat de vrouw als muze in de kunst soms toch ook een ding is.” Peter Pontiac gaf zijn visie op de De kindermoord in Bethlehem door Cornelis van Haarlem. ,,Dat is een gruwelijk schilderij, maar tegelijk absurd, want waarom zijn alle mannen erop naakt? Pontiac overdrijft dat gegeven.”

De bedoeling van de expositie is volgens Demeester te laten zien vanuit hoeveel verschillende invalshoeken kunstenaars naar kunst kijken en hoe divers de bezoeker er ook kan mee omspringen. “En dat is dus echt niet altijd plechtstatig.”

Welingelichte Kringen, 14 mei, 2017, 11:13

http://www.welingelichtekringen.nl/anp/lachen-in-met-en-om-kunst

Frans Hals Museum – Humor: 101 jaar lachen om kunst

Het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem toont op beide locaties van het museum van 20 mei tot en met 10 september 2017 de omvangrijke tentoonstelling Humor. 101 jaar lachen om kunst. Deze illustreert hoe kunstenaars humor als inspiratiebron hanteerden. Sinds de komst van dada in 1916 speelt humor een grote rol in de kunst,wat heeft gezorgd voor een nieuwe, frisse wind binnen de vaak ernstige en hoogdravende kunstwereld. In De Hallen Haarlem zijn voorbeelden te zien van Nederlandse humoristische kunst: Niet alleen uit de dadaïstische beweging, maar ook uit surrealisme, popart en Fluxus, aangevuld met humoristische werken uit de hedendaagse kunst. In het Frans Hals Museum staan vooral karikaturen van en parodieën op beroemde kunstwerken centraal.

Dada en daarna

In de locatie De Hallen Haarlem is de tentoonstelling opgezet in de geest van dada. Het dadaïsme of dada was een rebelse kunstbeweging die met veel lawaai en humor protesteerde tegen de burgercultuur en de Eerste Wereldoorlog. De beweging duurde kort, maar de geest van dada bleef levend. Humor, speelsheid en absurdisme speelden daarna evenzeer een rol bij surrealisme, popart en vooral Fluxus in de jaren 1960. Zeker in veel hedendaagse kunst zien we dat humor even sterk aanwezig is als ernst. De tentoonstelling omvat werken van J.H. Moesman, Pieter Engels, Wim T. Schippers, Woody van Amen, Teun Hocks, Midas Zwaan, Martha Colburn en vele anderen.

Lachen om kunst

In het Frans Hals Museum staan, onder de titel Lachen om kunst, karikaturen van en parodieën op beroemde kunstwerken centraal. In het kielzog van de rebelse dadaïst Marcel Duchamp, die ooit een reproductie van de Mona Lisa voorzag van een snor en een baardje, maakten onder anderen Herr Seele en Kamagurka, Ger van Elk, Lucassen, Peter Pontiac en Gerrit van Dijk hún geestige varianten op klassieke, schijnbaar onaantastbare meesterwerken.

Catalogus

De tentoonstelling wordt begeleid door een ruim geïllustreerde catalogus, vormgegeven door Mart van Warmerdam. Het boek is samen met een bijbehorend kwartetspel bij de toegangsprijs
inbegrepen.

Humor. 101 jaar lachen om kunst wordt mogelijk gemaakt door ruimhartige ondersteuning van de Van Toorn Scholten Stichting.

Voor de tentoonstelling geldt een toeslag van €2,50. Het entreebewijs geldt voor beide musea.

Frans Hals Museum
Groot Heiligland 62
2011 ES Haarlem
023 5115775
office@franshalsmuseum.nl
http://www.franshalsmuseum.nl

De Hallen
Grote Markt 16
Haarlem
023 511 57 75
office@dehallen.nl
http://www.dehallen.nl

http://www.franshalsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/lachen-om-kunst/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image