VVD Bergen – De feiten op een rij!…

Na het lezen van de e-mails viel ons een aantal punten op

Onlangs berichtte het College van Bergen (KiesLokaal, D66, CDA en PvdA) over de verdere voortgang van het project Mooi Bergen, in het bijzonder de Harmonie locatie (oude locatie van de brandweer). U herinnert zich vast de recente discussie.

En nu zult u wellicht denken: “Ah, de gemeenteraadsverkiezingen komen er aan, de oppositie wil natuurlijk scoren!” Het tegendeel is waar…

Het merendeel van de inwoners in ons dorp Bergen steunt het plan van het Bewonersinitiatief InHarmonie, echter het College en de coalitiepartijen (met uitzondering van PvdA-raadslid Van der Leij) hebben gekozen voor het ontwerp van ontwikkelaar Schrama. Onze entree krijgt hiermee een Aldi supermarkt en versteent. Tot zover even de historie.

Nu valt over smaak annex de keuze voor een ontwerp niet te twisten, echter wel over de wijze van besluitvorming en het proces er naar toe. Als raadslid/volksvertegenwoordiger moet je er op kunnen vertrouwen, dat de informatie die je krijgt vanuit de wethouder volledig en juist is. Je hebt hier ook een controlerende taak in om juist tegenwicht te kunnen bieden aan de macht van de overheid. Het is om die reden, dat wij na het openbaar maken van de e-mail correspondentie over dit dossier tussen de wethouder Odile Rasch (D66) en haar ambtelijke organisatie, zelf als fractie kennis hebben genomen van de inhoud. E-mails overigens, die bij monde van dezelfde wethouder waren verwijderd (wegens digitale vervuiling) en toch ineens aanwezig waren; Hans Klok is er niets bij, maar dit terzijde.

Na het lezen van de e-mails viel ons een aantal punten op, te weten: de vooringenomenheid om het plan De Zeven Dorpelingen van Schrama B.V. te laten slagen, alsook het gebrek aan bestuurlijke regie. Het lijkt, alsof de ambtelijke organisatie aan de knoppen draait. Voorts heeft de raad een aantal afwegingscriteria benoemd ten behoeve van de besluitvorming. Eén ervan is ‘maatschappelijk draagvlak’. Uit de e-mail correspondentie blijkt, dat hier nogal wazig over wordt gedaan… in sommige gevallen wordt het gebrek aan maatschappelijk draagvlak onder het tapijt geschoven en in andere gevallen wordt er joviaal gedaan over de 375 steunbetuigingen voor het plan De Zeven Dorpelingen. Op de petitie van meer dan 1500 handtekeningen tegen ditzelfde plan wordt niet echt ingegaan. Je leest een ‘worsteling’ van de gemeentelijke organisatie hoe dit te verpakken.

En zo is er een opsomming van tal van inhoudelijke opmerkingen en feiten, die vraagtekens zetten of het proces van besluitvorming wel eerlijk en transparant is verlopen. Mw. Rasch heeft namens het College altijd gezegd, dat er sprake was een gelijkwaardig speelveld voor zowel het initiatief van Schrama B.V. als de bewonersinitiatiefgroep InHarmonie. Maar is dit nu het geval geweest? Zoals wij het vanuit onze controlerende taak als raadslid bekijken, niet!

En nu zult u wellicht denken: “Ah, de gemeenteraadsverkiezingen komen er aan, de oppositie wil natuurlijk scoren!” Het tegendeel is waar… als wij besluiten, namens u als bevolking van onze gemeente, moeten nemen op basis van vooringenomen of gekleurde informatie, waardoor wij onze controlerende taak niet naar behoren kunnen uitvoeren, raakt dat ons als hele gemeenteraad. Zowel oppositie als coalitie ongeacht het tijdstip, waarop dit plaats vindt.

VVD Fractie

Cees Roem
Jan Houtenbos
Annemiek Paping
Jantina Bruin
Dirk Haarsma

Flessenpost uit Bergen, 21-09-2017 10:01

http://flessenpostuitbergen.nl/nieuws/vvd-bergen:-de-feiten-op-een-rij-…/8423