Vraag aan provincie over bierbrouwerij Egmond, 12 maart 2018 + Antwoord RUD NHN, 14 maart 2018 + Flessenpost TV – Prangende vragen aan wethouder Snabilie

Vraag aan de provincie over bierbrouwerij Egmond aan den Hoef, 12 maart 2018

From: “Formdesk Response”
Date: 12 Mar 2018 13:17:19 +0100
To: “Post” <Post@Noord-Holland.nl>
Subject: Ingevuld formulier: vraag_stellen

Titel Een vraag aan de provincie stellen
Naam vraag_stellen
Actie Ingevuld formulier
Kenmerk 56084439
Status Gereed
Aangemaakt 12-03-2018 13:16:56
Open formulier | Open/bewerk invoer | Verwijder invoer

Een vraag aan de provincie stellen
Heeft u een vraag aan de provincie Noord-Holland?
Vul dan dit formulier in of bel: (023) 514 31 43 (van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur).
* = Invoer verplicht
Wilt u een WOB-verzoek indienen? Ga dan naar deze pagina: Verzoek om informatie (WOB) of dien direct het WOB-verzoek in

Beschrijf zo duidelijk mogelijk uw vraag
Is de maximaal toegestane milieu categorie voor bedrijven terrein Egmond a/d Hoef De Weidjes aangepast van 3 naar 4?
Ik vraag dit omdat er een omgevingsvergunning is verstrekt voor een bierbrouwerij en die staat als categorie 4 naar mijn weten.

U kunt bij uw vraag bijlagen toevoegen.

Wilt u bijlagen meesturen?
Nee, ik wil geen bijlagen meesturen

Hoe wilt u ons antwoord ontvangen?
Per e-mail

Geslacht Man
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
E-mailadres

Antwoord van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, 14 maart 2018

Onderwerp: FW: E-mailen – WOB verzoek inzake omgevingsvergunning bedrijventerrein
Datum: Wed, 14 Mar 2018 14:41:02 +0000

Geachte heer,
Via de provincie Noord-Holland heb ik een vraag ontvangen aangaande een bierbrouwerij op het perceel Weg over de Bisschop 1B in Egmond aan den Hoef.
Uw vraag: Is de maximale milieucategorie aangepast van 3 naar 4. Dit omdat er een Omgevingsvergunning is afgegeven voor een bierbrouwerij. Een bierbrouwerij is een categorie 4-bedrijf.
Over uw vraag het volgende:
De gemeente Bergen heeft de Omgevingsvergunning afgegeven, echter op het gebied van milieu-gerelateerde zaken adviseert de RUD NHN onder andere de gemeente Bergen.
Het klopt, dat een bierbrouwerij standaard in categorie 4, en specifiek in 4.2, is ingedeeld. Zo is dat ook in de bedrijven lijst behorende bij het bestemmingsplan opgenomen. De lijst is gebaseerd op de VNG brochure, bedrijven en milieuzonering. Een categorie 4.2 bedrijf is een relatief zwaar bedrijf. Hiermee worden de grote landelijke bierbrouwerijen bedoeld, en niet de kleinere ‘stadsbrouwerijen’. Mede om die reden is er in dit bestemmingsplan een afwijkingsbevoegdheid opgenomen. Het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente, mag op grond van artikel 5.5.1 van het bestemmingsplan met een Omgevingsvergunning afwijken als het bedrijf, kort gezegd, naar aard en invloed op de omgeving gelijk gesteld kan worden aan de toegestane categorie. Er is geconcludeerd, dat hier sprake van is.
De gemeente staat dus geen zwaardere categorie toe, maar een bedrijf wat in een zwaardere categorie is ingedeeld, maar vergelijkbaar is met de toegestane categorie. De grote landelijke bierbrouwerijen waren én zijn niet toegestaan.
Mocht u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen hebben, dan verneem ik dat graag.
Met vriendelijke groet,

Vergunningverlener
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)
W http://www.rudnhn.nl

Een afschrift van deze e-mail is naar de gemeente Bergen en provincie gestuurd.

Prangende vragen aan wethouder Hugo Snabilie

Abdijbier, nieuw gemeentehuis, bouwfoutje Egmond, horeca Slotkwartier.

Prangende vragen, wethouder Hugo Snabilie from Natuur-techniek.nl on Vimeo.

https://vimeo.com/244266010

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hugo+Snabilie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoeve+Overslot