VPRO | Argos – Het leven van een klokkenluider: Roelie Post + Café Weltschmerz – Kinderhandel in Europa: Rico Brouwer met Roelie Post

Roelie Post bij Café Weltschmerz (foto YouTube)

Het leven van een klokkenluider: Roelie Post

Adoptie uit het buitenland staat steeds meer ter discussie. Het onderzoeksprogramma Zembla besteedde recent aandacht aan corruptie bij adopties uit Sri Lanka, en op de televisie was in april het Nederlandse docu drama ‘Exportbaby‘, over corruptie bij adopties uit Oeganda. Vorig jaar adviseerde de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming om adoptie uit het buitenland te verbieden.

Een van de eersten die corruptieschandalen aan het licht bracht was Roelie Post, ambtenaar bij de Europese Commissie in Brussel. Eind jaren negentig werkte zij voor de Europese Commissie aan de problematiek van de kinderrechten in Roemenië. Die moesten opgelost, voordat toetreding van Roemenië tot de EU mogelijk was.

Post kreeg te maken met tegenwerking en bedreigingen, die zo ernstig zijn, dat ze inmiddels ondergedoken leeft in een dorpje in het noorden van Nederland en dat ze een slepend conflict heeft met haar werkgever, de EC. Die erkent haar niet als klokkenluider en dreigt met strafmaatregelen.

In Argos vertelt Roelie Post morgen haar verhaal.

Kamervragen

Tweede Kamerleden Michiel van Nispen en Renske Leijten (SP) hebben kamer vragen gesteld naar aanleiding van deze uitzending. De vragen gaan vooral over de manier, waarop Post wordt behandeld door haar werkgever de Europese Commissie.

Van Nispen en Leijten richten hun vragen aan Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker en Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. De Kamerleden vragen de Ministers onder anderen, of zij de manier, waarop Post door de Europese Commissie behandeld is, acceptabel vinden. Ook vragen ze zich af hoeveel klokkenluiders er nog meer thuis zitten, aangezien er naast Post nog meer klokkenluiders, die na hun onthullingen in de problemen kwamen aan bod komen in de Argos uitzending.

Verder halen Van Nispen en Leijten recent door Eurocommissaris Frans Timmermans aangekondigde maatregelen aan. “Vindt u ook dat, nu er zeer recent door Eurocommissaris Timmermans nieuwe regels zijn aangekondigd om klokkenluiders beter te beschermen, het niet zo kan zijn, dat Roelie Post precies het omgekeerde overkomt, namelijk dat zij gestraft wordt in plaats van beschermd?” Als laatste verzoeken de Kamerleden de Ministers om te bemiddelen in het conflict tussen Post en de Europese Commissie.

De antwoorden op deze vragen zijn te lezen op de site van de Tweede Kamer (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018D32719&did=2018D32719).

VPRO, Argos, 5 mei 2018

https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2018/Roelie-Post.html

Kinderhandel in Europa: Rico Brouwer met Roelie Post

Gepubliceerd op 15 mei 2019

Café Weltschmerz

Hoe Roemenië na haar intrede vat kreeg op het adoptiebeleid in Europa en dit corrumpeerde.

De adoptieprocedure in Roemenië is corrupt, meldde Roelie Post eind jaren negentig aan haar werkgever, de Europese Commissie. Zij was voor de Europese Commissie bezig de kinderrechten in Roemenië in kaart te brengen. Dit in verband met de toekomstige toetreding van dat land tot de Europese Unie. Post kreeg te maken met tegenwerking en bedreigingen, die zo ernstig zijn, dat ze inmiddels sinds vier jaar ondergedoken leeft in een dorpje in het noorden van Nederland en dat ze een slepend conflict heeft met haar werkgever, de Europese Commissie. Die erkent haar niet als klokkenluider en heeft bekend gemaakt haar te ontslaan. Post moet haar salaris van de afgelopen jaren terugbetalen met rente en heeft geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Roelie Post legt uit hoe de lobby industrie inzette op omgekeerd beleid en vat kreeg op het adoptiebeleid van de Europese Unie. In 2016 trok ze hierover en over haar eigen veiligheid aan de bel. In dit gesprek vertelt ze wat daarna gebeurde en kijkt ze vooruit naar de komende verkiezingen.

‘Mijn werk voor de Europese Commissie op dit dossier was positief afgesloten. In zes jaar tijd en met zo’n 50 miljoen Euro hebben we Roemenië begeleidt met het sluiten van die tehuizen: landen, die lid zijn van de EU, die exporteren hun kinderen niet. Dat is een nationale bevoegdheid en dat is gelukt’.

Roelie Post – ‘Romania for export only – the untold story of the Romanian ‘orphans
http://www.roeliepost.com/

Against Child Trafficking
http://www.againstchildtrafficking.org/

Uitzending van VPRO Argos, mei 2018
https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2018/Roelie-Post.html

In de kranten
http://www.roeliepost.com/category/printed-media/

Reacties
https://youtu.be/ssTFZpfnowc

PDF
Stef Blok, Minister van Buitenlandse Zaken – Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Leijten over de behandeling van klokkenluider Roelie Post door de Europese Commissie