NTR | VPRO | Andere Tijden – Hadt Je Me Maar & Boekenbal 1969

Hans Goedkoop (foto Andere Tijden)

Hadt Je Me Maar & Boekenbal 1969

HADT JE ME MAAR

Reportage over de gemeenteraadsverkiezingen van 1921, waarin de Amsterdamse zwerver Hadt Je Me Maar met zijn Rapalje Partij een zetel in de Amsterdamse gemeenteraad wist te verwerven. De Rapalje Partij was opgericht door de anarchistische kunstenaars Henk Eikeboom, Anton Bakels en Erich Wichman, om op ludieke wijze hun minachting tav de gevestigde orde en de democratie te uiten. Aan de orde komen de crisis in de democratie begin jaren twintig (oa de grote sociale problemen), de oprichting van de Rapalje Partij, het Hadt Je Me Maar-lied, de zwerver Hadt Je Me Maar, de motieven van de oprichters, het verloop van de gemeenteraadverkiezingen en de vraag wat er van Hadt Je Me Maar terecht is gekomen. Tenslotte wordt het fenomeen in een historisch perspectief geplaatst, waarbij oa een vergelijking wordt gemaakt met de Provo’s in de jaren zestig.

INTERVIEWS

Hierover met
H Swaanswijk;
J van der Brink;
W Wichman, dochter van Erich Wichman;
A Eikeboom, zoon van Henk Eikeboom.

ARCHIEFMATERIAAL

(zw/w) Diverse fragmenten uit de speelfilm ‘Hadt Je Me Maar’, oa het Hadt Je Me Maar-lied, verkiezingscampagne, Hadt Je Me Maar in de gemeenteraad; cu Erich Wichman; cu Henk Eikeboom; sloppenwijk in Amsterdam; verkiezingsaffiche Rapalje Partij.

BOEKENBAL

Reportage over het Boekenbal 1969 toen er naar aanleiding van het thema “paleizen van de paus” een grote politieke rel ontstond over de door Mette Koornstra verzorgde versieringen in het Stedelijk Museum. De voorzitter van de KVP-jongeren J. Hoen maakte grote bezwaren tegen de aanstootgevende kunstwerken en lichtte vervolgens de KVP-fractie, de regering en de bisschoppen in, hetgeen uiteindelijk leidde tot kamervragen van de KVP-fractie en excuses van minister van Buitenlandse Zaken J. Luns aan de pauselijke nuntius.

INTERVIEWS

hierover met:
F Müller, kunstenaar;
J Sierhuis, kunstenaar;
P Brand, oud-voorzitter CPNB;
J Hoen, oud-voorzitter KVP-jongeren.

ARCHIEFMATERIAAL: (zw/w) aankomst koningin Juliana op het Boekenbal; (kleur) reportage over de voorbereiding van het Boekenbal 1969, waar kunstenaars bezig zijn met het maken van de versiering en kort interview met Mette Koornstra; cu krantenartikel waarin de KVP-jongeren schande spraken van de versieringen; fragment uit item Polygoon-journaal opening Boekenweek 1969, mn impressie Boekenbal.