Vorsten – Onderhoud Groene Draeck blijft bij Defensie + Arie Booy – De Groene Draeck na onderhoud bijna weer klaar voor het vorstenhuis

Oranje incluis Prinses Mabel (foto Royal Blog)

Prins Maurits met famille op de Groene Draeck (foto blauwbloed.eo.nl)

Prins Maurits met familie op de Groene Draeck (foto blauwbloed.eo.nl)

Beatrix op 'haar' Groene Draeck (foto Vorsten)

Beatrix op haar Groene Draeck (foto Vorsten)

Royals on board (foto Vorsten)

Royals on board (foto Vorsten)

Onderhoud Groene Draeck blijft bij Defensie

Hoewel het onderhoud aan de Groene Draeck goedkoper kan worden gedaan door een gespecialiseerd bedrijf, blijft het een taak van de Koninklijke Marine. Premier Mark Rutte heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Het onderhoud aan het zeiljacht van Prinses Beatrix kan gemiddeld 8.000 EUro per jaar goedkoper én beter als een gespecialiseerd bedrijf dit doet. Maar dat weegt volgens Rutte uiteindelijk niet op tegen de kosten die een (verplichte) Europese aanbesteding met zich meebrengt.

Het jaarlijkse onderhoudsbudget van Defensie is 95.000 EUro. Dat is inclusief de winterstalling in een werkplaats. Dit bedrag wordt wel verlaagd naar 87.000 EUro, schrijft Rutte in de brief aan de Kamer.

Het budget voor vijf jaar was, gerekend met 95.000 euro per jaar, 475.000 euro. Een second opinion door het bedrijf Blom Lemsteraken kwam voor dezelfde periode op 434.000 euro uit. Blom Lemsteraken concludeert ook dat het onderhoud beter kan. Dit omdat Defensie niet is gespecialiseerd in onderhoud aan schepen als de Groene Draeck. Het bedrijf schrijft in het rapport, dat het vermogen is afgenomen om het vaartuig ,,effectief en efficient te onderhouden. Hierdoor is volgens Blom Lemsteraken zelfs een onderhoudsachterstand ontstaan.

Cadeau

De Groene Draeck is de lemsteraak, die Prinses Beatrix voor haar achttiende verjaardag cadeau kreeg van het Nederlandse volk. Rutte laat weten dat hij het onderhoud door Defensie laat doen, zolang Prinses Beatrix gebruikmaakt van het schip.

Rutte maakte in oktober bekend, dat er een second opinion gedaan zou worden naar de onderhoudskosten. Een meerderheid in de Tweede Kamer vond de kosten van de Groene Draeck te hoog.

Vorsten, 2 juni 2016, 11:44:00

https://www.Vorsten.nl/Vorstenhuizen/Nederland/onderhoudGroeneDraeckblijftbijDefensie/

De Groene Draeck na onderhoud bijna weer klaar voor het vorstenhuis

De Groene Draeck, hier bij de Marinewatersportvereniging (foto NHD)

De Groene Draeck, hier bij de Marinewatersportvereniging (foto NHD)

Den Helder – De Groene Draeck, het jacht van Prinses Beatrix, ondergaat regulier onderhoud op de Marine werf in Den Helder.

Het standaardonderhoud omvat onderhoudsactiviteiten, die ieder jaar worden uitgevoerd. Dit bestaat onder meer uit schoonmaak, schuur, lak en schilderwerk, werkzaamheden aan romp, boeisel en roef. Voor onderhoud aan de Groene Draeck op de Marine werf is 87.000 EUro per jaar beschikbaar. Het klassieke jacht werd in 1957 door de bevolking aan toenmalig Kroon Prinses Beatrix geschonken. De Staat gaf bij deze gelegenheid mede het onderhoud van de Groene Draeck als geschenk. Het onderhoud werd sindsdien in Den Helder op de werf gedaan.

Helders Dagblad, 8 mei 2020, 15:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200508_7198487/de-GroeneDraeck-na-onderhoudbijnaweerklaar-voor-het-vorstenhuis

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groene+Draeck