Vitali Feiten – Het Arrest van Tessa Hopster Van Veen

Vitali Feiten met Tessa Hopster Van Veen (foto Vitali Feiten)

Het Arrest van Tessa Hopster Van Veen

Gepubliceerd op 15 jun. 2016

Jullie hadden nog iets te goed. Het arrest in zake het Hoger Beroep van 9 februari jongst leden. Het heeft zo lang geduurd, ruim twee maanden, omdat Tessa de RABOBank weer de kans wilde geven hun belofte na te komen. Tot die tijd wilde zij haar Mediator in alle rust zijn werk laten doen. Helaas zijn die inspanningen, tot op heden, zonder een bevredigend resultaat gebleven.
Echter, zij is van mening, dat U allen Recht heeft de uitkomst te weten. Op rechtspraak.nl is het Arrest niet gepubliceerd, om onduidelijke redenen. Ik benadruk, dat het hier gaat om het juiste Arrest. Het zou namelijk misschien zo kunnen zijn, dat, wanneer U het Pleidooi van Tessa hebt gelezen, of aanwezig was tijdens de Zitting, U zich afvraagt of dit Arrest wel bij deze Zaak hoort.
Ja, het klopt dus. Het Arrest dateert van 15 maart jongst leden. Officieel heeft Tessa het tot op de dag van vandaag niet ontvangen. Officieus heeft zij via de Mediator, die het weer van de Advocaat van de Tegenpartij had gekregen op 31 maart kennis genomen van de inhoud van het Arrest.
Het was natuurlijk niet echt een verrassing. Jammer is het wel, dat er op geen enkel punt ook maar iets ten nadele van RABOBank is gezegd. RABOBank staat in haar Recht, zij doet niets fout. Daarom helaas, concluderen we hier opnieuw, dat het op dit moment nog gaat om een Rechtbank en niet om Rechtspraak.

http://vitalifeiten.nl/restschuldzaak-hoger-beroep-rabobank-versus-tessa-hopster-van-veen/

https://robscholtemuseum.nl/tessa-van-veen-pleidooi-9-februari-2016/

Reacties
https://youtu.be/4yuTZiSfvdY

Vitali Feiten, 15 juni, 2016

http://vitalifeiten.nl/arrest-tessa-hopster-veen/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=+Vitali+Feiten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tessa+van+Veen