Vicki van Lommel – ‘Op 17 maart een stem vóór of tegen vrijheid’

Kabinet? Verkiezingen? Tweede Kamer? (foto Cosmopolitan)

Thumbs Up van Mark Rutte (foto tenor.com)

Not you! Not you,!Not you! (foto Indebuurt)

Op 17 maart een stem vóór of tegen vrijheid

Op 17 maart 2021 kan er weer gestemd worden voor de Tweede Kamer verkiezingen. Op basis van de peilingen van het Ipsos van 10 maart 2021 zou de VVD opnieuw de grootste partij worden met 39 zetels. In hoeverre is deze peiling betrouwbaar, gezien de gestage zichtbaar groeiende ontevredenheid onder de Nederlandse bevolking over het demissionaire kabinet, het gevoerde Corona Virus beleid en al het ‘Ongekend onrecht,’ dat een deel van de bevolking in onder andere de toeslagenaffaire is aangedaan? Wat staat er na 10 jaar, na drie kabinetten Rutte, feitelijk nog van de Nederlandse samenleving overeind? Toegenomen armoede, woningtekort, een vastlopend zorgsysteem, zorgcapaciteitstekort, niet passend onderwijs, creatief pseudo groen klimaat boekhouden, een boekhoudkundig gecreëerde stikstof crisis, een al jaren tot op het bot gefrustreerd onvolledig Gronings aardbevingsdossier, oplopende belastingdruk en (energie)opslagen, het irrationeel modelleren van de samenleving, waardoor steeds meer mensen vastlopen in het systeem en zo als criminelen door de Overheid worden behandeld en ga zo maar door. Gaat er überhaupt nog iets, waar de kabinetten Rutte zich tegen aan hebben bemoeid, goed?

Kabinetten Rutte

In 2010 trad Rutte I aan. Op basis van het meeste aantal stemmen had dit een kabinet van VVD, PvdA en PVV moeten worden. Het werd daarentegen een minderheidskabinet van VVD en CDA gesteund door de PVV, dat na twee jaar de handdoek in de ring gooide. Vervolgens trad in 2012 Rutte II aan doordat de twee grootste partijen, VVD en PvdA, samen een meerderheidskabinet vormden. Daarop volgend trad in 2017 Rutte III aan, gevormd door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ze vormden samen een krappe meerderheid, die met regelmaat op steun van GroenLinks kon rekenen om een meerderheid te behalen. Als de grootste partijen een meerderheid hadden gevormd onder Rutte III, dan had de coalitie daarentegen moeten bestaan uit VVD, PVV, CDA en D66.

Echter sinds de PVV enige omvang van betekenis heeft, menen linkse partijen, VVD, CDA en D66, die allen de laatste jaren sterk op elkaar zijn gaan lijken, de stem van het volk zonder enige aarzeling aan de kant te mogen schuiven door toepassing van een cordon sanitaire. Ook Forum voor Democratie (FvD) is dit lot toegedaan. Voor het bestaan van PVV en FvD, moest Pim Fortuyn soortgelijke populariteit met zijn leven bekopen. Het lijkt er op, dat de partijen, die denken zo maar een democratisch verkiezingsresultaat te mogen negeren, geen vertrouwen hebben in de wet en regelgeving, die de Nederlandse Rechtsstaat dient te beschermen, die ze zelf geïnitieerd en goedgekeurd hebben.

Opmerkelijk is ook dat Rutte in 2010 als premier aantrad. In 2006 verloor de VVD namelijk nog zes zetels onder zijn leiding als lijsttrekker en kreeg Rita Verdonk als nummer twee op de lijst bijna 70.000 meer voorkeursstemmen dan Mark Rutte zelf. Zijn aantreden als premier heeft voor de partij vanaf 2011 op Lokaal, Provinciaal als Rijks niveau vooral geleid tot zetelverlies. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen zat de VVD weer enigszins in de lift.

Motie Vaccinatiepaspoort

Op 10 maart 2021 werd gestemd over de motie van het lid Rob Jetten over het Corona Virus Paspoort zo spoedig mogelijk invoeren. Met een meerderheid van 110 stemmen werd deze motie aangenomen. VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en 50Plus stemden allen voor deze pseudo medische Apartheid, die een onwenselijke tweedeling tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden creëert, naast alsnog een onethische indirecte vaccinatieplicht. Dat terwijl er in meerdere landen aanwijzingen zijn, dat het Astra Zeneca vaccin mogelijk niet veilig is.

Build Back Better’ politieke partijen

Evenals de VVD, hebben de partijen CDA, PvdA, D66 en SP op lokaal, provinciaal en of Tweede Kamer niveau veel steun verloren bij de laatste verkiezingen. Van deze partijen was alleen bij D66 en CDA sprake van een toenemend aantal zetels tijdens de laatste Tweede Kamer verkiezingen. 50Plus is voor het grote publiek uit beeld verdwenen sinds het vertrek van Henk Krol, waardoor het niet onwaarschijnlijk is, dat deze partij op punt van verdwijnen staat. Van deze zeven partijen, die voor de Motie Vaccinatiepaspoort hebben gestemd, kon alleen GroenLinks op alle drie niveaus rekenen op forse winst tijdens de laatste verkiezingen. Maar hoe lang dit in stand blijft is maar de vraag, omdat al hun ‘groene’ plannen in de praktijk alleen maar leiden tot milieu en horizon vervuiling, creatief ‘gitzwart’ milieu boekhouden en onder aan de streep desastreuze effecten voor milieu en klimaat tegen een forse lasten verzwaring voor vele huishoudens in Nederland.

Daar bovenop lijken deze zeven partijen eveneens, op basis van aangenomen moties omtrent het Corona Virus, warme pleitbezorgers van The ‘Build Back Better’ Great Reset agenda van het World Economic Forum (WEF), die tevens steun geeft aan de uitrol van de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Die duurzame doelen, waarvan China dankbaar gebruik maakt om de gedwongen abortussen en sterilisaties van Oeigoeren aan de wereld uit te leggen als geboorteplanning, het ware gezicht van de SDG doelen. Ook de Europese Commissie geeft nu openlijk in een draadje op Twitter aan achter de WEF ‘Build Back Better’ agenda te staan. Maar wanneer werd de Europese bevolking eigenlijk ooit geconsulteerd over de vraag, of ze achter deze ‘life changing reset’ staat waarin de digitale surveillance in 2030 in dusdanige mate zal zijn toegenomen, dat alle vrijheid, bezit en privacy van Europeanen is ontnomen en ze zijn gereduceerd tot digitale slaven?

Testsamenleving

Sinds 8 maart 2021 loopt er een internet consultatie over de ‘Tijdelijke wet testbewijzen Corona Virus 19’, waarvoor slechts een week de tijd wordt gegeven aan de Nederlandse bevolking om te reageren, voor een wet, die voor onoverzienbare termijn hard ingrijpt in het dagelijkse leven van mensen. Via het wetsvoorstel wil men namelijk testbewijzen verplichten voor toegang tot sport en jeugd activiteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca, een en ander met inbegrip van doorstroom locaties. Daarnaast wil men het testbewijs ook gaan afdwingen voor toegang tot middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Ook het gedwongen testen als alternatief voor vaccinatie draagt echter bij aan dezelfde pseudo medische apartheid en een wereld waarin je je kan afvragen, of je kinderen hier in wil laten opgroeien. Vóór 2020 werden gezonde mensen namelijk niet gedwongen om medische handelingen te ondergaan om sociaal maatschappelijk mee te mogen doen. Het is onder geen enkel beding recht te praten, dat je 100% gezonde mensen onderwerpt aan een test samenleving.

Great Reset als onverkoopbare virologische oplossing

Voor 2020 liepen chronisch zieken en ouderen een vergelijkbaar gezondheidsrisico’s op eventueel overlijden door bijvoorbeeld griep, maar toen vonden we de gezondheidsrisico’s acceptabel en namen we als samenleving onze toevlucht niet tot onwetenschappelijke ‘social distancing’, mondkapjes, Avondklok, (indirecte) vaccinatieplicht, sociale uitsluiting en gedwongen quarantaine. Maar nu moeten we zogenaamd geloven, dat er een groter virologisch risico is dan bij griep en dat we dat gaan oplossen door ‘The Great Reset’ agenda, waarbij we nog meer mensen wereldwijd gaan ophokken in mega steden en alle gewone mensen op de wereld van alle bezit beroven, zodat nog meer spullen door meer handen gaan en we daardoor juist het virologisch risico verhogen. Gedwongen worden tot een ‘social credits’ basisinkomen en niks bezitten, zodat je dagelijks verplicht wordt te leasen, wil je morgen er nog verzekerd van zijn dat je een onderbroek aanhebt, onder het mom van het WEF ‘mantra’: “You will own nothing. And you’ll be happy!

Het is, alsof de wereldbevolking als een pan kikkers langzaam wordt gekookt en de meerderheid van de kikkers vooralsnog niet de neiging heeft er uit te springen, omdat het voor de ‘goede zaak’ nog wel ‘even’ kan. Voor wie deze dystopie ongeloofwaardig klinkt, luister naar gezondheidsadviseur en politica Ilana Rachel Daniel, die vertelt hoe deze pseudo medische apartheid zich reeds openbaart in voorland Israël.

Emo TV

Programma’s als Jinek dragen daarbij niet bij aan collectieve bewustwording. In het programma gaat schrijver Tommy Wieringa uit zijn plaat door de persoon Baudet en de tekstuele inhoud van een van de tweets van deze laatste. Terwijl de aandacht van de kijker zo wordt gericht op de tekst, die weliswaar stevig door Baudet is aangezet, maar inhoudelijk niks op aan te merken valt, heeft niemand het over de cijfermatige claim van Baudet, dat er slechts 151 mensen onder de 70 jaar aan het Corona Virus zouden zijn overleden. Eind januari 2021 was er echter op basis van RIVM cijfers reeds sprake van 1287 Corona Virus doden tot 70 jaar. Gezien mensen met een positieve PCR ‘test’ veel al als Coronad Virus ode worden aangemerkt, ook al zijn ze overleden aan onderliggend lijden, is bijstelling naar beneden in zekere mate, zoals Baudet doet, te rechtvaardigen. Het was dan ook interessant geweest als Jinek de moeite had genomen om tevens Baudet uit te nodigen, zodat hij de cijfers kon toelichten, waarop dan een levendige discussie tussen de gasten had kunnen ontstaan of de mate waarin hij de cijfers verlaagd heeft, geloofwaardig is. Want wie wil nu niet weten op welke data hij zich baseert? Daarentegen lijkt Jinek liever te kiezen voor programmavulling op basis van onderbuikgevoelens dan kwaliteitstelevisie te leveren, terwijl de griep tot op de dag van vandaag voor haar eigen jonge gezin nog steeds dodelijker is dan het Corona Virus.

De irrationele angst voor het Corona Virus is al lang niet meer te rechtvaardigen omdat circa 80 procent van de mensen, waarover het RIVM zegt, dat ze aan Corona Virus zijn overleden, reeds de gemiddelde levensverwachting hadden bereikt en daardoor niet onwaarschijnlijk hoe dan ook afgelopen jaar waren overleden. Tevens zijn er tussen 2004 en 2014 circa 95.000 mensen minder overleden, ondanks de sinds de eeuwwisseling gestaag toenemende vergrijzing. Slechts vijf procent van de 13.485 mensen, die voor eind januari 2021 aan Corona Virus zijn overleden waren jonger dan 65 jaar, waarbij ook nog eens sprake was van onderliggend lijden.

Daarnaast zouden social media als Twitter zich beter afvragen in hoeverre het wenselijk is om onder de ene tweet wel een disclaimer te plaatsen en bij de andere niet. Dagelijks maakt de ene na de andere politicus zich namelijk al dan niet bewust schuldig aan misinformatie. Op basis daarvan is het niet fair bij de ene politicus wel te waarschuwen en de andere vrijuit te laten gaan. Zou het niet veel meer bijdragen als de MainStream Media (MSM) bijvoorbeeld ook eens een evenwichtige transparante uiteenzetting geeft van The Great Reset, die men op dit moment onder andere over Europa aan het uitrollen is? Waarover elke Europeaan het recht heeft correct geïnformeerd te worden, gezien de ingrijpende impact, die het zal hebben op het leven van élke Europeaan?

Agenda 2030’, gedoemd tot falen

Op basis daarvan kunnen het World Economic Forum, de Verenigde Naties en de Europese Unie zich maar beter snel bedenken, voordat ze alle Europeanen alles gaan ontnemen, waarvoor mensen al heel hun leven lang hard werken. Ook al wordt mogelijk op termijn bij wet vastgelegd, dat mensen van alles wat ze bezitten onteigend zullen worden, al dan niet door misleiding van het kwijtschelden van alle schulden, dit is en blijft diefstal. Beroving door machtsmisbruik van overheden en ondemocratische instanties, waarbij dan andere krachten gaan spelen, waarvan Europeanen gebruik mogen maken om op te komen voor hun rechten. Voor iedereen in de wereld en dus ook Overheden en andere instanties geldt namelijk: “Watch out what you wish for!” Als iets nu al duidelijk is, is dat deze Overheden en organisaties hun ondemocratische Agenda 2030 nooit zullen oogsten, omdat niemand afhankelijk wil zijn van een construct, dat het alles behalve goed met je voorheeft. Op dit moment maken ze nog misbruik van het gegeven, dat vele mensen overdag aan het werk zijn en ’s avonds weinig tijd overhebben om zichzelf op een andere manier te informeren dan via de MSM. Maar dit zal snel veranderen.

Op dat massaal afhankelijk maken van mensen, die volledig onafhankelijk kunnen voorzien in hun levensbehoeften, wordt al een jaar lang vanuit de Overheid actief gestuurd. Ondernemers moesten hun ondernemingen voor lange(re) duur sluiten, de Staatsschuld, die met name ten laste komt van jongere en toekomstige generaties laat de Overheid ongegeneerd oplopen, ondernemers worden ondanks het Corona Virus beleid hogere lasten opgelegd, kinderen en jongeren wordt deugdelijk onderwijs onmogelijk gemaakt, woningeigenaren wil men hoger belasten, jarenlange doorslaande nivellering moet nog verder worden opgevoerd, pensioenen zijn gereduceerd tot Russische roulette. Het Nederlandse Overheidsbeleid is erop gericht om allen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, in de vorm van financiële zelfstandigheid, te kortwieken en knechten. Zo zijn afgelopen jaar 20 procent meer ondernemers gestopt om faillissement en dus erger te voorkomen.

Wijziging electorale steun

Ondertussen heeft de PVV zich sinds haar bestaan gemanifesteerd tot een stabiele partij, die bij de laatste drie Tweede Kamer verkiezingen telkens kon rekenen op dermate veel stemmen dat ze telkens tot de top drie grootste partijen behoorde. Een ander opmerkelijk iets is dat uit het niets FvD de grootste partij werd tijdens de laatste Provinciale Staten verkiezingen. Tevens is het aantal stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor lokale partijen tot bijna 30 procent doorgegroeid. De koers die de eerder zeven genoemde partijen al zeker 20 jaar varen, vindt steeds minder electorale steun. Is dat de reden, dat nu gekozen wordt voor het invoeren van een pseudo medische apartheid waarbij een tweedeling ontstaat tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden? Op de vraag “Ondernemers moeten klanten die zich niet hebben laten vaccineren tegen corona kunnen weigeren?”, antwoordde Rutte als volgt. “Nee, dat kan ‘nu’ nog niet.”

Sinds het gevoerde coronabeleid groeit de bestaande onvrede over het huidige demissionaire kabinet verder door en lijkt haar hoogtepunt te naderen. Ondanks peilingen aangeven, dat de VVD de grootste partij wordt, is het net zozeer aannemelijk, dat deze peilingen er volkomen naast zitten. In 2017 behaalde de VVD 33 zetels en op basis van de huidige reacties vanuit de bevolking rond het optreden van Mark Rutte is het zeer ongeloofwaardig, dat de VVD nu zelfs op 39 zetels zou uitkomen. Of er zou verkiezingsfraude in het geding moeten zijn, dan is al het ondenkbare uiteraard mogelijk?!

Deze verkiezingen gaan niet alleen om het gevoerde Corona Virus beleid en lockdowns, maar ook over hoe lang de Nederlandse bevolking nog accepteert, dat de democratie ter zijde wordt geschoven in de vorm van onder andere een cordon sanitaire en het achterna lopen van allerlei ondemocratische constructen zoals het WEF, de VN, de World Health Organization en de Europese Unie.

17 maart: vóór of tegen The Great Reset

Op basis van het Corona Virus beleid van afgelopen jaar lijkt de vraag, die op 17 maart vooral dient te worden gesteld “Bent u vóór of tegen The Great Reset?

Wie wil, dat de wereld wordt gereduceerd tot een dystopisch slavensysteem kan het best VVD, CDA, D66, PvdA, SP, GroenLinks of 50Plus stemmen. Alle PvdA stemmers krijgen dan D66‘er Sigrid Kaag als premier er gratis bij. Maar gezien ze heeft aangegeven dat ze de SDG VN doelen in Nederland coördineert, is de kans zeer reëel, dat bij een coalitiemeerderheid, waarin een of meerdere van deze partijen zetelen, Kaag hoe dan ook premier wordt. Dan krijgt Nederland een premier, die de repressieve Israëlische testsamenleving als voorbeeld ziet.

Voor wie nog enige kans wil maken op een menselijke samenleving, waarin iedereen het recht behoudt op een kansrijke toekomst, blijven drie stem smaken over: niet stemmen, PVV of FvD stemmen of op een nieuwe partij stemmen, die The Great Reset niet steunt. In het geval van niet stemmen maak je het statement, dat niemand het recht heeft om macht over je uit te oefenen, maar loop je het risico, dat The Great Reset partijen een meerderheid behalen. Op basis van eerdere verkiezingen, fors toegenomen maatschappelijke ontevredenheid onder uiteenlopende kiezers over regerende en regering steunende partijen en de ledenaantallen van politieke partijen is de kans reëel, dat PVV en FvD veel stemmen zullen behalen, maar zullen er ook kiezers zijn, die zich (al dan niet ingegeven door de publieke opinie) niet kunnen vinden in een van deze partijen.

Dan blijft de derde mogelijkheid over om op een nieuwe partij te stemmen. Echter zal je je dan goed moeten informeren om je er van te vergewissen, dat ze de ‘Build Back Better’ agenda niet steunen of (onbewust) faciliteren en is er een zekere kans, dat de partij, waarop je stemt te marginaal blijft om überhaupt een zetel te behalen. De meest kansrijke nieuwe partijen, die niet gelieerd ogen aan de WEF agenda, lijken de Boer Burger Beweging (BBB), Lijst Henk Krol, Lijst 30, Code Oranje & Vrij en Sociaal Nederland.

Verkiezingsprognose

Op basis van de leden aantallen voor politieke partijen, de verkiezingsuitslagen van eerdere verkiezingen, de groeiende maatschappelijke onrust, de ‘Wat stem je’ peiling en uitgaande van een eerlijk verkiezingsverloop op 17 maart, lijkt een verkiezingsresultaat, waarbij Forum voor Democratie de meeste stemmen zal behalen het meest voor de hand liggend.

Echter of zij dan ook daadwerkelijk zullen regeren, zal mede afhankelijk zijn van het aantal stemmen, die andere partijen, die bereid zijn met hen mee te regeren, hebben behaald. Mocht dat niet leiden tot een levensvatbare coalitie, dan zou wel eens het meest ondemocratische kabinet in Nederland aan de macht kunnen komen, als de partijen die The Great Reset aanhangen, blijven vasthouden aan hun voorgenomen cordon sanitaire.

Elke stem telt

Wie toe wil naar een robuuste sociale samenleving voor iedereen, zal zich bij het uitbrengen van zijn stem vooral de vraag dienen te stellen “Welke stem is niet alleen goed voor mezelf, maar vooral ten gunste van de gehele samenleving, zodat iedereen op lange termijn ook gegarandeerd is van een samenleving, waarin allen er toe doen?” Want als zoveel mogelijk mensen verzekerd zijn van een kansrijke toekomst, wordt de kans des te groter, dat die toekomst ook voor jou goed zal zijn.

Veel wijsheid is iedereen toegewenst om een keuze te maken, die ons als samenleving als geheel vooruithelpt! Of zoals de Israëlische politica Ilana Rachel Daniel ook hardop uitspreekt, dat dit mogelijk wel dé en enige kans voor ons allen is om de wereld samen mooier te maken ten behoeve van acht miljard mensen op de wereld. Wat kiest u?

Over de auteur

Dit artikel is geschreven door ingenieur Vicki Van Lommel. Van Lommel is columnist, onderzoeks en wetenschapsjournalist en schrijft onder andere over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com.

https://groningerkrant.nl/opinie/op-17-maart-een-stem-voor-of-tegen-vrijheid/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=+Vicki+van+Lommel

https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-0/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-1/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-2/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-3/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-4/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-5/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-6/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-7/