VERKIEZING KUNSTENAAR VAN HET JAAR 2016

De eerste ronde van de 13e editie van de verkiezing Kunstenaar van het jaar
De verkiezing Kunstenaar van het jaar bestaat uit vier verkiezingsrondes.
In de eerste ronde dragen circa 100 panelleden, http://www.kunstweek.nl/verkiezing_panel.asp, hun meest gewaardeerde beeldend kunstenaars voor nominatie voor. Op 1 juli worden de 90 kunstenaars die de meeste voordrachten kregen en daardoor voor de eretitel genomineerd zijn, bekend gemaakt. Dan start de tweede ronde, de eerste publieksronde.
In de tweede ronde van de verkiezing kunt u stemmen op een van de 90 genomineerde kunstenaars en zelf ook een kunstenaar voordragen. Voor meer informatie over de uitslag van vorig jaar
klikt u hier:
http://www.kunstweek.nl/verkiezing2014.asp

De 4 stemrondes in het kort
In de eerste ronde leiden voordrachten van de panelleden tot 90 nominaties voor de eretitel Kunstenaar van het jaar.
In de tweede ronde van de verkiezing kunt u op de 90 genomineerde kunstenaars stemmen en daarnaast een niet-genomineerde kunstenaar voordragen. Deze ronde leidt tot de selectie van de 25 halve finalisten en de samenstelling van de Galerie van Hedendaagse Kunstenaars, die 100 kunstenaars omvat.
In de derde ronde kiezen de panelleden uit de 25 halve finalisten, de 8 finalisten.
In de vierde en laatste ronde, kiest u uit de acht finalisten de Kunstenaar van het Jaar.

De grootste verkiezing
De verkiezing Kunstenaar van het Jaar is de oudste en verreweg de grootste verkiezing op het terrein van beeldende kunst in Nederland. Sterker nog, op het terrein van kunst in het algemeen. De afgelopen jaren is het aantal uitgebrachte stemmen voortdurend toegenomen. Dit jaar vindt de verkiezing voor de dertiende maal plaats en zullen weer circa 40.000 stemmen worden uitgebracht.
Door de doordachte opzet van de verkiezing, waarbij zowel een groot aantal deskundigen als het publiek massaal hun stemmen uitbrengen, geeft de Galerie van Hedendaagse Kunstenaars een betrouwbaar beeld van de actuele waardering van Nederlandse beeldend kunstenaars en hun werk.

Marlene Dumas
Kunstenaar van het jaar 2015
http://www.kunstweek.nl/verkiezing2014.asp

Ook andere kunstenaars worden in de schijnwerpers gezet
De verkiezing zet Nederlandse beeldend kunstenaars in de schijnwerpers. Extra geldt dat voor de Kunstenaar van het Jaar, het aanstormend talent (het Talent van het Jaar) en de oudere beeldend kunstenaars (de Briljanten Kunstenaar van het Jaar).

Het Talent van het Jaar is de kunstenaar jonger dan 35 jaar die het hoogst eindigt in de Galerie van Hedendaagse Kunstenaars. Vorig jaar werd dat Daan Roosegaarde (1979).

De Briljanten Kunstenaar van het Jaar is de kunstenaar ouder dan 65 jaar die het hoogst eindigt in de Galerie van Hedendaagse Kunstenaars. Vorig jaar werd dat Arno Kramer (1945).

U ontvangt dit jaar nog 4 nieuwsbrieven over de verkiezing Kunstenaar van het jaar
(1) Begin juli, met bekendmaking van de genomineerde kunstenaars en een uitnodiging om te stemmen, (2) begin september met bekendmaking van de 25 halve finalisten, (3) begin oktober met bekendmaking van de 8 finalisten en een uitnodiging om te stemmen en (4) begin november, met bekendmaking van de Kunstenaar van het jaar, het Talent van het jaar en de Briljanten Kunstenaar van het jaar.

Verantwoording
De verkiezing Kunstenaar van het Jaar wordt sinds 2003 jaarlijks georganiseerd door Stichting Kunstweek. Stichting Kunstweek staat voor de collectieve promotie van beeldende kunst en heeft als primaire doelstelling het vergroten van de belangstelling voor beeldende kunst in het algemeen en van de bekendheid van Nederlandse beeldend kunstenaars en hun werk in het bijzonder. Stichting Kunstweek wordt gesteund door talloze instanties, bekende personen, http://www.kunstweek.nl/ambassadeurs.asp, en en autoriteiten in de kunstwereld, http://www.kunstweek.nl/comite-van-aanbeveling.asp. Als beeldende kunst een rol speelt in uw leven, kunt u uw sympathie voor het werk van de Kunstweek tonen, door Vriend(in) van de Kunstweek te worden. De Stichting is in belangrijke mate afhankelijk van giften en steun van mecenassen. Help Stichting Kunstweek en wordt Vriend van de stichting: https://www.kunstweek.nl/vriend.aspk.
Stichting Kunstweek is door de overheid gekenmerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

21 mei 2015

http://kunstweek.communicationmaster.nl/global/external/?m=f2FD7WUpNc3E&a=f2NncBC9YbFmw