Vereniging van Nederlandse Gemeenten – Maatschappelijke waarde van vastgoed toegelicht

De Bouwstenen-publicatie ‘Maatschappelijk vastgoed van waarde’ bevat een veelkleurige verkenning van allerlei waardebegrippen, zoals esthetische waarde, duurzaamheidswaarde en huurwaarde. De publicatie bevat diverse voorbeelden en is nu digitaal beschikbaar.

Een breder waardebegrip van vastgoed stond in 2015 hoog op de samenwerkingsagenda van het maatschappelijke werkveld. Waarom hebben we het eigenlijk en wat onderscheidt ons van de commerciële vastgoedsector? Deze vragen zijn een logisch vervolg op de ontwikkeling waarbij steeds meer cijfers rond vastgoed in beeld komen, gemeenten gaan sturen op financiële zaken en zij vastgoed willen afstoten.
Inhoud

De publicatie bevat bijdragen van Frank Kalshoven van de Argumentenfabriek, de leiders van diverse maatschappelijke sectoren, onder wie Jantine Kriens, directieraadvoorzitter van de VNG, en diverse mensen uit het Bouwstenen-platform; ieder met zijn of haar eigen kijk op waarde. En er staan diverse voorbeelden in, bijvoorbeeld de herbestemming van leegstaande schoolgebouwen.
Netwerk

In 2016 is de thematiek in Bouwstenenverband veel besproken. Beleidsmensen van diverse gemeenten hebben zich aangesloten bij het netwerk Gemeenten, voorzieningen en vastgoed. Zij helpen elkaar vooruit in vraagstukken rond waardecreatie. Ook zijn spelregels geformuleerd waarbij een goede afweging beter is geborgd en staat het onderwerp op de agenda van de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen, op 1 december a.s.

Meer informatie

Publicatie Maatschappelijk vastgoed van waarde (Bouwstenen, december 2015).
http://www.bouwstenen.nl/fileswijkplaats/Maatschappelijk%20vastgoed%20van%20waarde_digitaal_LR.pdf
Website Bouwstenen voor Sociaal.
http://www.bouwstenen.nl/?q=publicatie%20online%20waarde%20maatschappelijk%20vastgoed

VNG, 27 september 2016

https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/nieuws/maatschappelijke-waarde-van-vastgoed-toegelicht