Universiteit Leiden – Opening Academic Year 2022 – 2023 + Wopke Hoekstra – Toespraak bij Opening Academisch Jaar in Leiden

Minister of Foreign Affairs and Leiden Alumnus Wopke Hoekstra (foto Kick Smeets)

Peace and Security Banner (foto Universiteit Leiden)

Opening Academic Year 2022 – 2023

Date
Monday 5 September 2022
Time
Location
Pieterskerk
Kloksteeg 16
2311 SL Leiden

The Opening Ceremony of the Academic Year 2022 – 2023 will Focus on the Theme of Peace and Security. The Ceremony will be Opened by Annetje Ottow, President of the Executive Board.

Minister of Foreign Affairs and Leiden Alumnus Wopke Hoekstra will give the Keynote Speech on these Topics and will then Further Discuss this with Leiden Researchers. Students will Also Talk about what Peace and Security, or the Lack of these, mean to them.

Students from the University have nominated the Lecturer of the Year and the University Community has chosen the Best Ambassador of the University. They will be Presented with A Prize during the Ceremony. Collegium Musicum, the Music Ensemble by and for Students, will provide the Music.

After the Ceremony, at around 17:00, there will be A Reception.

Dames en Heren,

Het is een Eer en een Genoegen om Hier te staan en het Academische Jaar in Leiden te openen.

In mijn Studenten Tijd ben ik Talloze Keren langs de Pieterskerk gelopen, en heb Hier Regel Matig Tentamen gedaan. Het voelt dan ook als een Groot Voorrecht om juist hier mijn Gedachten over het Nederlands Buiten Land Beleid uit een te mogen zetten.

Bij Binnen Komst heeft u Ongetwijfeld de Enorme Wereld Bol achter in de Zaal gezien. Ik kijk er Van Af Hier Recht Op af.

Dit Prachtige Project van de Britse Kunstenaar Luke Jerram is met een Haast Onzichtbare Draad vast gemaakt aan het Gewelf van de Kerk. Stevige Bevestigings Mechanismen zorgen voor de Precaire Balans, waar mee Alles op zijn Plek gehouden wordt.

Dames en Heren,

Ik zou Hard mijn Best moeten doen een Betere Metafoor te bedenken voor de Noodzaak van het Internationale Systeem. Een Wereld, die Onmiddellijk Uit Een valt als de Ankers, die de Balans Bewaren Los zouden raken.

Deze Wereld, die Hier in de Pieterskerk, hangt Stevig aan het Gewelf. Maar laat ik Eerlijk zijn. Over onze Eigen Wereld maak ik mij Grote Zorgen. Over de Ankers, die door Conflict Los dreigen te raken, waar door de Wereld nog Verder uit Balans raakt.

Nergens is dat Zichtbaarder, dan op ons eigen Continent. Met de Volstrekt Illegale Invasie van Oekraïne op 24 februari heeft Rusland ons Terug Gesleurd naar een Tijd van Oorlog.

In het Oosten van ons Continent vechten de Oekraïners voor hun Vrijheid. Bijna 7 Miljoen Mensen zijn inmiddels hun Land ontvlucht.

De Afschuwelijke Beelden uit Bucha en Irpin tonen ons de Realiteit van de Russische Bezetting waarvoor zij vluchten. Lichamen in de Straat, Kapot Geschoten Huizen, een Letterlijk Weg Gevaagde Wereld.

Ik heb Veel van die Schade zelf gezien, toen ik met mijn Duitse Collega in Oekraïne was. De Kwaad Aardige Vernietiging, het Geweld tegen een Volstrekt Onschuldige Bevolking, de Angst.

Maar ook de Hoop. Iedereen, die ik daar sprak, vertelde me het Zelfde:

Wij geven Niet op. Wij blijven Vechten. Wij zullen Dit Winnen. Straks, als het Stof is neer gedaald, zullen we ons Land Herbouwen.

Het is een Vast Beradenhei,d die ik Zeer bewonder. Zij vechten daar voor de Onafhankelijkheid van hun Land, en voor Waarden, die ook de Onze zijn. Vrijheid, Zelf Beschikking, Mensen Rechten en de  Recht Staat

Ze vechten voor de Veiligheid van dit Continent. De Dreiging strekt Verder dan Oekraïne Alleen. Vladimir Putin is een Imperialist, die Niet van Zelf zal Stoppen.

Hij daagt ons uit te Accepteren, dat Rusland met Geweld een Buur Land annexeert. Dat zullen we Nooit Doen. Want als dat in Oekraïne kan, kan het ook Elders in Europa en in de Wereld.

De Leidse Hoog Leraar Cornelis van Vollenhoven schreef ruim een Eeuw Geleden al, dat Nederland een Roeping had de Internationale Recht S Orde te bevorderen. Dat ben ik met hem Eens. Al wil ik daar Graag aan Toe Voegen, dat dit Niet Alleen een Morele Roeping is, maar Juist ook een Strategisch Belang.

Ons Strategisch Belang.

Dames en Heren,

De Oorlog is in Veel Opzichten een Wake Up Call. De Realiteit is, dat we Al Veel Langer Geo Politiek worden Uit Gedaagd.

De Opkomst van Autocratische Regimes en de Uitholling van de Internationale Recht S Orde zijn Al Veel Langer aan de Gang.  Landen als Rusland en China doen er Alles aan om de Regels van het Spel te herschrijven, en de Boven Hand te krijgen. Daar komt bij, dat deze Geo Politieke Rivalen een Fundamenteel Ander Wereld Beeld voor staan, zonder Democratie of Recht Staat.

Met deze Uit Dagingen worden we Al Langer Geconfronteerd, en toch hebben we Te Weinig Geïnvesteerd in Defensie en Veiligheid. Net als Veel van onze Bond Genoten.

Onze Toe Voer van Energie en Strategische Grond Stoffen zijn Boven Dien te Afhankelijk van Anderen, en daar mee Kwetsbaar. Daar komt nog bij, dat dat de Groep Landen, die we Vroeger om schreven als ‘Het Westen’, qua Bevolking S Aantal en Economisch Gewicht Relatief Gezien Ieder Jaar Kleiner wordt.

Voor Nederland is dit een Gevaarlijke SamenLoop van Omstandigheden. Juist wij, Vrij, Wel Varend en Verbonden met Alle Uit Hoeken van de Wereld, hebben Belang bij Stabiliteit. Bij Betrouwbare Handel Afspraken. Bij Respect voor Internationaal Recht.

Wat in het Buiten Land gebeurt raakt ons. Het Buiten Land is ook Binnen Land. Dat is voor Nederland overigens Altijd Zo Geweest, dat weet U Hier in Leiden als Geen Ander.

Deze Universiteit is Op Gericht te Midden van Oorlog, de Opstand van de Nederlanden tegen de Spaans Habsburgse Over Heersing.  Van daar ook die Geweldige Lijf Spreuk. Praesidium LibertatisBol Werk der Vrijheid.

Een Zelfde Vrijheid S Begrip is ook Aanwezig in ons Buiten Land Beleid. Van uit zo wel onze Geschiedenis als onze Positie op het Wereld Toneel staan Stabiliteit, Vrijheid, Zelf Beschikking en Respect voor Internationaal Recht Centraal.

We omschrijven het Pallet aan Internationaal Rechtelijke Regels en Verdragen vaak als Waarden, maar Juist voor een Land als Nederland gaan ze Hand in Hand met onze Real Politieke Belangen.

Dames en Heren,

Als we Niets doen, zullen naar mijn Overtuiging de Stabiliteit en de Macht S Balans in de Wereld Alleen Maar Verder onder Druk komen te staan.  Om onze Belangen Beter te Beschermen zullen we daar om de Geo Politiek Ten Volle moeten Om Armen, met Assertieve Diplomatie en een Actief Buiten Land Beleid.

Dit Vereist, dat we op Drie Borden Tegelijk Schaken, Nationaal, Continentaal, en Mondiaal. Nationaal, door ons Land Beter Voor te Bereiden op het Nieuwe Tijd S Gewricht, waari n we in leven. Continentaal, door de Geo Politieke Slag Kracht van Europa Aan Zienlijk te Versterken. Samen met onze Europese Bond Genoten zullen we onze Belangen op ons Continent en Daar Buiten Beter moeten Beschermen. Mondiaal, door als Nederland en onze Bond Genoten Over Al ter Wereld de Banden aan te halen en Partners te zoeken.

Ten Eerste, Nationaal. Want het Werk begint in Eigen Land.

Ik wees al op de Gevolgen van de Oorlog in Oekraïne, en Hoe Veel er voor Europa en voor Nederland op het Spel staat.

Inmiddels is de Oorlog van de Meeste Voor Pagina S verdwenen, maar zijn Hoge Energie Prijzen voor Gezinnen in Heel Europa Kei Hard Voelbaar geworden.  Oorlog Moeheid, War Fatigue,  ligt in Zo N Situatie op de Loer. Reken Maar, dat Putin zal proberen deze Vermoeidheid aan te Wakkeren.

Toch is er Geen Alternatief voor Vol Houden. Vol Houden, in de Wetenschap, dat er Geen Enkele Garantie is, dat deze Oorlog Binnen Kort Voorbij is. De Oorlog van de Sovjet Unie in Afghanistan nam Negen Jaar in Beslag, en de Russische Bezetting van Oost Europa duurde Decennia.

Bij dit Conflict zijn voor ons Existentiële Belangen gemoeid. Zij vergen een Lang Jarige en Vast Beraden Inzet. Dat was zo tijdens de Koude Oorlog, en dat is Nu Op Nieuw het Geval.

De Situatie, waar Europa zich in bevindt vraagt om Geduld, om Vast Beradenheid en Offers. Die Offers zijn het Waard om te brengen, omwille van de Veiligheid en Stabiliteit van ons Continent.

Dat betekent Wel, dat Niemand in de Kou mag blijven zitten. Dat we de Lasten van een Exploderende Energie Rekening Samen zullen moeten dragen en Mensen, die in de Knel Komen een Helpende Hand zullen moeten bieden.

Ook blijven we Investeren. In Defensie, in Diplomatie, in Kennis, in Handel S Betrekkingen, in Kritieke Infra Structuur.

Internationaal Gezien zijn we een Innovatief, Wel Varend en Relatief Stabiel en Veilig Land. Met Slechts 17 Miljoen Inwoners zijn wij de 17e Economie ter Wereld.

Die Combinatie is een Indruk Wekkende Prestatie, maar er is Geen Enkele Garantie, dat Dit zo blijft. Het Verdedigen en Verder Versterken van onze Belangen vraagt om Onderhoud, Geld en Toe Wijding. Iedere Dag op Nieuw.

Dames en Heren,

Daar mee kom ik bij het Tweede, Continentale Speer Punt van ons Buiten Land Beleid, een Geo Politiek Europa.  Ons Continent dient Weerbaarder te worden, en Meer Verantwoordelijkheid te nemen voor zijn Economische Veiligheid en Defensie.

De Europese Unie heeft een Ongekende Economische Slag Kracht. Wij zijn het Grootste Handel S Blok ter Wereld, en zetten op Handel S Gebied Letterlijk Internationaal de Standaarden.  Maar Tegelijker Tijd zijn we er Nog Onvoldoende In Geslaagd, die Enorme Economische Macht om te zetten in Geo Politiek Vermogen.

Gelukkig zet de EU de Eerste Stappen op gebied van een Anti Coercion Instrument. Dat betekent, dat de EU Tegen Maatregelen neemt als een Lid Staat Economisch onder Druk wordt gezet door Groot Machten van Buiten Af. Een Belangrijke Defensieve Stap, die Verder moet worden Uit Gebouwd.

Daar komt bij, dat we in de Huidige Crisis als Europa Kei Hard met de Neus op de Feiten worden gedrukt. Voor onze Energie Voorziening blijken we Afhankelijk te zijn van de Grillen van een Dictator.

Ook in de Corona Crisis bleek onze Kwetsbaarheid, toen op het Gebied van Medische Hulp Middelen.  Dat mag ons Geen Derde Keer Over Komen.

Laten we Daar Om onze Strategische Afhankelijkheid van Landen als Rusland en China Af Bouwen en Voor Komen, dat Landen op Nieuw dit Soort Leverage  tegen ons kunnen In Zetten.

Naast Energie denk ik dan in Eerste Plaats aan Chips.  Vrijwel Ieder Aspect van ons Leven wordt Mogelijk gemaakt door deze Technologie.  De Smart Watch om je Pols, de Lap Top op je Bureau, de Auto, waar mee Velen van ons naar Werk Rijden.

De Economische Basis van ons Continent rust Steeds Zwaarder op de Chips Industrie. Daarom is het Cruciaal de Toe Voer van Noodzakelijke Grond Stoffen daar Voor Veel Beter Veilig te stellen.

Nog Fundamenteler dan het Beschermen van onze Economie, is het Garanderen van onze Veiligheid. Om dit Effectiever te doen, Schroeven we de Militaire Samen Werking binnen de NAVO, maar ook tussen de NAVO en de EU Verder Op.

Het is van Groot Belang, dat we in Europese Defensie Investeren, en is het Tegelijker Tijd van Cruciaal Belang, dat we Samen met de Verenigde Staten op trekken. In de NAVO en daar buiten.

Dat is op Nieuw Gebleken in de Oekraïne Crisis. Terecht ging het de Af Gelopen Maanden Vaak over de Klassieke Bescherming van ons Grond Gebied.

Veel Minder gaat het over een Onzichtbaar Front, waar Des te Meer aan de Hand is, Cyber.  De Veiligheid S Diensten zijn er Duidelijk over. in Europa hebben Burgers, Bedrijven en Overheden op Grote Schaal te maken Cyber Aanvallen, en Vaak zijn die Afkomstig uit China, Rusland en Iran.

De Gevolgen Hier Van zijn Potentieel enorm. Net Werken, die worden Plat Gelegd, Elektriciteit S Voorziening, die wordt Onder Broken, Distributie Ketens, die worden Ontregeld.

Natuurlijk verdedigen we ons Hier Tegen, Zeker in Nederland.  Maar de Dreiging groeit, Juist ook Buiten het Klassieke Veiligheid S Domein.

Dus is er voor de EU maar Één Optie. Zelf een Cyber Macht van Wereld Formaat te worden, in Nauwe Samen Werking met de NAVO. Met Alle Middelen, die Nodig zijn om Aanvallers Af te Schrikken en Af te Slaan.

Dames en Heren,

Mijn Derde en Laatste Punt is onze Inzet Richting de Rest van de Wereld.  Daarmee bedoel ik de Gezamenlijke Inzet van Nederland, onze Partners in de Europese Unie, Van ZelfSprekend de Verenigde Staten, en Landen als Canada, Japan, Australië en Zuid Korea.

We staan er Gelukkig Niet Alleen Voor in de Wereld. De Oekraïne Crisis toont ons Op Nieuw het Grote Belang van de Trans Atlantische Relatie. Die hebben we Hard Nodig in de Geo Politieke Macht Strijd, die Nu Vol Op aan de Gang is.

Maar de Realiteit is, en ik zeg dat met Spijt, dat Veel Landen onze Blik op de Wereld Steeds Minder Delen. 141 Landen hebben in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Russische Invasie Veroordeeld.

Goed Nieuws, zou je zeggen.  Maar als je Vervolgens onder de Motor Kap kijkt, dan ziet het er Veel Minder Roos Kleurig uit.

Ongeveer de Helft van de Wereld Bevolking woont in Landen, die Rusland Niet Veroordeelden. Bovendien steunen de Meeste Landen de Sancties tegen Rusland Niet.  Vaak om dat zij dit Uiteindelijk toch in de Eerste Plaats als een Regionaal Europees Conflict zien. Omdat ons Morele Appèl op Democratie, Mensen Rechten, en Recht Staat Onvoldoende resoneert.

Fundamenteler, omdat zij vinden, dat hHt Westen ten Principale Te Weinig Oog heeft voor hun Belangen. Ze voelen zich Beter Gehoord en Bediend door onze Geo Politieke rivalen China en Rusland.

Dat vraagt dus om een Sterkere, Assertievere Diplomatieke Inzet. Met Meer Oog voor de belangen van onze Gesprek S Partners. Met de Bereidheid Handel S Akkoorden te sluiten, en Scherper in te zetten op Economische Ontwikkelingen Elders. Ook om Actiever Samen te Werken op het Gebied van Cyber, Klimaat Verandering en Veiligheid.

Daarnaast is het Zaak om het Gesprek Veel Na Drukkelijker te voeren van uit een Noemer, die ons verbindt. Ook de Landen, die ons Perspectief op Democratie en Recht Staat Helaas maar Beperkt Delen, onder schrijven Wel Vaak de Essentie van Stabiliteit.

Van Soevereiniteit. Van het Weder Zijdse belang van Internationaal Recht.

Dat biedt mogelijkheid om Betrekkingen te Intensiveren en het Systeem van Internationale Afspraken en Recht te versterken.  Tenslotte is het een Kwestie van het Substantieel Intensiveren van het Contact. ‘Wat je Aandacht geeft, Groeit‘,’ luidt het Gezegde.

Dat zullen wij moeten toe passen in Alle Regio S, en op Alle Gebieden, waar wij Belangen hebben. Met Intensievere Dialoog en Samen Werking, zowel met Oude als Nieuwe Partners in Afrika, Azië en Zuid Amerika. Want net als die Grote Wereld Bol Hier in de Kerk, heeft de Echte Wereld Ankers Nodig om in Balans te blijven.

Onze Wereld schuift en helt. Daarom zullen wij Oude Ankers Verstevigen, en Nieuwe Ankers Uit Gooien. Met Nationale Vast Beradenheid, Europese Actie Gerichtheid, en Mondiale Assertiviteit.

Beste Studenten,

Aan het Einde van mijn Verhaal richt ik mij Graag in het Bijzonder tot jullie. Ja, als je Er ±o naar luistert en het Nieuws leest, is het een Lange Lijst met Uit Dagingen, waar de Wereld en Nederland mee te Kampen hebben.

Maar laat je er Niet door Intimideren. Iedere Generatie ziet zich Steeds Op Nieuw voor Grote Uitdagingen gesteld. Iedere Generatie heeft Ook Altijd Weer de Antwoorden gevonden op de Grote Vragen van hun Tijd.

Dat zal bij jullie Niet Anders zijn. Wat betreft die Jaren Hier, in Leiden. Probeer Nieuwe Dingen. Ontmoet Nieuwe Mensen. Haal Er uit wat Er in zit.

Het is OK, als je daar bij Af en Toe Onder Uit gaat. Dat hoort er bij.

Zo is het mij ook Talloze Keren vergaan. Je leert Er Van, staat Weer Op en gaat Verder.

Ik wens jullie Hier in Leiden Heel Veel plezier, Succes en Leven S Geluk toe. Ik hoop, dat jullie Later met Net Zo Veel Voldoening en Dankbaarheid op jullie Jaren aan de deze Universiteit zullen terug kijken, als ik dat doe.

Dank jullie wel.

Toespraak door Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken bij de Opening van het Academisch Jaar in Leiden, op 5 september 2022.

Gesproken Woord Geldt.

Live Stream van de Opening S Ceremonie

Rijksoverheid, 5 september 2022

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2022/09/05/toespraak-wopke-hoekstra-opening-academisch-jaar-leiden-2022

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Universiteit+Leiden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Praesidium+Libertatis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executive+Board+Leiden+University
https://robscholtemuseum.nl/?s=Annetje+Ottow
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collegium+Musicum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Academic+Year
https://robscholtemuseum.nl/?s=Minerva
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieterskerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leiden+Research
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leiden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wopke+Hoekstra
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Buitenlands+Zaken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Alumnus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Keynote+Speech
https://robscholtemuseum.nl/?s=Luke+Jerram
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cornelis+van+Vollenhoven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Spaanse+Overheersing
https://robscholtemuseum.nl/?s=Habsburgse+Overheersing
https://robscholtemuseum.nl/?s=Real+Politiek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geo+Politiek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nationaal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Continentaal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mondiaal
https://robscholtemuseum.nl/?s=EU
https://robscholtemuseum.nl/?s=Europese+Unie
https://robscholtemuseum.nl/?s=European+Union
https://robscholtemuseum.nl/?s=Coercion
https://robscholtemuseum.nl/?s=Anti+Coercion+Instrument
https://robscholtemuseum.nl/?s=NAVO
https://robscholtemuseum.nl/?s=Noord+Atlantische+Verdrag+S+Organisatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=NATO
https://robscholtemuseum.nl/?s=North+Atlantic+Treaty+Organisation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verenigde+Staten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koude+Oorlog
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cold+War
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sovjet+Unie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vladimir+Putin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rusland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oekraïne
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ukraine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oekraïne+Crisis
https://robscholtemuseum.nl/?s=China
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oorlog+Moeheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=War+Fatigue
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cyber
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cyber+Aanval
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cyber+Macht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Defensie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Europese+Defensie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vrede
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peace
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Security
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peace+and+Security
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gesproken+Woord+Geldt