Uitnodiging directeur Ralph Keuning van Museum De Fundatie aan College van B & W en Leden van Gemeenteraad Den Helder, 30 mei 2016

Gespreksbevestiging van het Secretariaat van Museum De Fundatie aan Gemeente Den Helder

Museum de Fundatie > Patty den Hartigh
<P.denHartigh@museumdefundatie.nl>
15-6-2016 9:31

Geachte mevrouw Bakker,

In vervolg op ons telefoongesprek treft u bijgaand kopie van onze brief van 30 mei jl.

Ik wacht, zoals besproken, uw bericht af.

Met vriendelijke groeten,
Best regards,

Patty den Hartigh
Directieassistent/projectcoördinator
Directors’ office assistant /projectcoordinator
Museum de Fundatie
T +31 (0)572 38 81 88
M +31 (0)6 20 70 11 87

MUSEUMLOCATIES / MUSEUMLOCATIONS
Museum de Fundatie – Blijmarkt 20 – 8011 NE Zwolle, The Netherlands
Museum de Fundatie – Kasteel het Nijenhuis en Beeldentuin – ’t Nijenhuis 10 – 8131 RD Heino/Wijhe, The Netherlands

KANTOOR / OFFICE
Museum de Fundatie
’t Nijenhuis 10
8131 RD HEINO/WIJHE
The Netherlands

——————————————————————————————————

Antwoord van Gemeente Den Helder

Van: Griffie Den Helder [mailto:griffie@denhelder.nl]
Verzonden: donderdag 16 juni 2016 15:16
Aan: Museum de Fundatie > Patty den Hartigh <P.denHartigh@museumdefundatie.nl>
Onderwerp: Doorgest kopie brief uitnodiging Museum de Fundatie

Geachte mevrouw Den Hartigh,

Zoals gebruikelijk hebben wij de uitnodiging direct na ontvangst ter kennisname gebracht van de raadsleden. Het is aan de raadsleden zelf te bepalen of zij hiernaar toe willen gaan.

Met vriendelijke groet,

Christine Bakker
griffiemedewerkster
gemeente Den Helder

telefoon: (0223) 67 8105 (aanwezig:maandag, woensdag, donderdag)
e-mail: mckansen@denhelder
bezoekadres: Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder
postadres: Postbus 36, 1780 AA Den Helder
website: http://gemeenteraad.denhelder.nl

1 Comment

  1. De Koninklijke Marine is al voor twee derde wegbezuinigd. Wie zijn oor in politiek Den Haag te luisteren legt, krijgt te horen, dat het er zelfs voor het laatste restje van onze vloot niet best uitziet. Toerisme is dan ook de enige overlevingskans voor Den Helder. Het Rob Scholtemuseum is een soort defibrillator om deze stad te reanimeren. Prioriteit I. Een persoonlijke uitnodiging aan de gemeenteraad van de directeur van Museum de Fundatie om te laten zien wat een tentoonstelling van Rob Scholte kan doen voor een stad als Scholte daar niet gesaboteerd wordt, is dus van zeer groot belang. Hoe het gehakketak rond de uitnodiging nou precies zit, is me niet duidelijk, maar ik weet wel dat er geen enkel raadslid op de uitnodiging is ingegaan. Daarom moet minimaal een van de twee volgende conclusies juist zijn: 1) De gemeenteraad van Den Helder bestaat uit infantiele meelopers. 2) Schuiling cs hebben de uitnodiging gesaboteerd. Dat laatste past geheel in hun beleid om het museum via de grofste leugens met de grond gelijk te maken omdat Scholte kritisch is. Kritiek is de hoogste vorm van vriendschap, maar in Den Helder is vriendschap niet verder ontwikkeld dan vriendjespolitiek binnen een kleine clan die elkaar bewierookt en de bal toespeelt. Doe je daar niet aan mee, dan word je museum gesloopt.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.