Truthbubbles – Mona Keijzer: 5G voor Crowd Control + Want To Know – Mona Keizer: “5G ook voor Crowd Control“??

Mona Keijzer wil 5G voor Crowd Control. (foto YouTube)

5G 95 GHZ (foto Twitter)

Beams (foto Facebook)

Active Denial System (foto Twitter)

Mona Keijzer: 5G voor Crowd Control

Gepubliceerd 22 apr. 2020

Mona Keizer: “5G ook voor Crowd Control“??

5G Beamer voor Crowd Control (foto Want to Know)

Mona Keijzer liet zich aardig in de kaart kijken donderdag 6 februari jongstleden. De regeringsplannen met 5G werden duidelijk gemaakt aan al die onwetende Tweede Kamerleden. Die allemaal – op een enkele uitzondering ná – natuurlijk zich nog niet écht hebben verdiept in dit technologische hoogstandje, dat van mensen dingen maakt. Één van de 5G toepassingen, die ze daarbij plotseling noemde is Crowd Control. Jawel, de regering laat dus weten, dat via het 5G netwerk, het wapen van het in toom houden van menigten, een ‘fijne optie’ is, die benut kan gaan worden!

Je vraag je toch af, wat voor groter ‘plannetje’ hierachter zit nietwaar? Want ken jij deze optie van ‘Crowd Control’ binnen de 5G toepassingsmogelijkheden? Laten we er even induiken. Allereerst is duidelijk dat de 5G antennes steeds dichterbij woonhuizen worden geplaatst. Het is onduidelijk wie er achter de schermen aan de touwtjes trekken rondom de uitrol van de hard en software van deze techniek.

De strijd tussen de VS, NAVO en China, maakt meer dan duidelijk dat de uitrol van 5G een belangrijk Militair component heeft. En inderdaad is ‘Crowd Control’ via ‘beamforming’ daarvan een gevaarlijke techniek, gewoon dus een potentieel en krachtig wapen. Zolang niet gegarandeerd is, dat hier geen misbruik van kan worden gemaakt is de uitrol hiervan zeer onwenselijk. Maar Mona Keizer ziet het dus wel zitten voor de Nederlandse situatie.

NL naar 5G (foto Want to Know)

Beamforming??

Met Beamforming wordt bedoeld, het gericht kunnen richten van bundels straling op specifieke gebieden. Tot dusver wordt bij de communicatie tussen mobiele telefoon en antenne een groot gebied vervuld van straling. Door de breedte van de bundel, zorgt dit feitelijk veel onnodige straling. Maar met nieuwe antennes kan de straling beperkt worden tot alleen het gebied rondom de beller. Dit is zakelijk efficiënter en beter voor het leefmilieu.

Daarbij werd met het 4G netwerk al gebruik gemaakt van het MIMO Systeem (Massive Input Massive Output). Met 5G wordt dit ‘MassiveMIMO, omdat het aantal connecties sterk wordt vergroot, nodig om het groeiende dataverkeer te verwerken. Deze MIMO wordt momenteel in Nederland getest, en dat kan ook op het netwerk van 4G. Want het gebruik van deze techniek kan los van 5G worden uitgerold. Door de toename van het aantal connecties kunnen allerlei apparaten van het Internet of Things (IoT) aangesloten worden. Massive MIMO maakt het smartgrid mogelijk.


The Internet of Things (foto Want to Know)

De grote hoeveelheid simultane datastromen zorgen voor veel interferentie (elkaar verstorende frequenties of elektro magnetische golven) en daarom wordt tegelijk met massieve MIMO ook Beamforming geïntroduceerd, waarmee het probleem van interferentie opgelost wordt. Alleen is de techniek van Beamforming afkomstig uit de Militaire industrie, waar het wordt aangeduid als ‘Active Denial System’. Bundels straling worden daar ingezet om individuen of groepen mensen te controleren.

Met een bundel straling kan een groep mensen bijvoorbeeld een pijnimpuls gegeven worden, die hen kan doen ‘bevriezen’ of laat wegrennen. Regelrechte gedragsbeïnvloeding dus, waarbij door middel van. ‘Beamforming’ bundels straling gericht kunnen worden op specifieke gebruikers, daarbij gebruik makend van de speciale antennes, de zogenaamde Phased Array Antennes. Hierdoor wordt straling beter gericht, is er minder interferentie en minder last voor anderen in de omgeving. Dat lijkt mooi, maar is het niet. De techniek is gebaseerd op Militaire patenten.

Mark Hickle – Phased Array Antennas

Gepubliceerd 13 feb. 2015

This video gives a high level overview of the basic operating principles of Phased Aray Antennas, with visual examples of how they operate illustrated with ripples in water.

This is our (Michael Sinanis, Jenna Hickle, and myself) submission for the IMS 2015 YouTube|YouKu video competition.

Reacties
https://youtu.be/vtPPAnvJS6c

Het ‘Active Denial System’ is ontwikkeld door binnen het Military Industrial Complex. Een samenwerkingsverband tussen de technologische industrie en de politieke machthebbers in het Pentagon. Met 5G is dus kort gezegd Mind Control van populatie, individuen en groepen mogelijk geworden. Het volgende filmpje,  gemaakt door de Telecom Defensie industrie, laat zien hoe dit werkt. Daarbij dient ook nog te worden begrepen, dat niet alle zendmasten gebruik zullen maken van deze ‘Beamforming’. Veel masten zullen gewoon op de ouderwetse manier in de rondte blijven stralen.

t3 Wireless Inc – RADWIN 5000 Jet Beamforming Technology

Published 2 jun. 2016

RADWIN 5000 Jet Beamforming Technology

Reacties
https://youtu.be/5iFcS2igi64

Gung Ho Vids – Military Ray Gun • ADS Electromagnetic Radiation Weapon

Gepubliceerd 8 jan. 2015

The Advanced Denial System (ADS) is a focused beam of electromagnetic radiation that heats human skin painfully in order to disperse targeted individuals. The Solid State Active Denial Technology (SS ADT) is a mobile system being developed by the US Army to be deployed on vehicles.

Film Credits
Sergeant Justin Boling, Capelan Clayton Filipowicz, Sergeant Brittany Fogel

Reacties
https://youtu.be/KEhmFp-Gvyc

Maar wellicht is het van belang ook even terug te kijken, zoals in een Rapport van Justitie uit 2008, dat te vinden is onder ‘Justitiële Verkenningen’, specifiek onder Jaargang 34, N° 1, 2008, onder andere bladzijde 8.

“Technologieën die gericht zijn op het beïnvloeden van gedrag en handhaven van de veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn het op afstand blokkeren van rijdende auto’s, of het transcraniaal magnetisch stimuleren van bepaalde hersengebieden. “Wij verwachten dat de volgende toepassingen op het gebied van monitoren en ingrijpen als technische werkelijkheid haalbaar zullen zijn in 2022 (de toelichting korte termijn geeft aan dat we dit al eerder, binnen vijf jaar verwachten)’.

Kijk zelf naar de verklaring van Mona Keizer, inzake de bouw van het 5G netwerk. Dat zóveel voordelen biedt, en  ‘heus niet allemaal voor de fun’! Nee, we begrijpen dat mevrouw Keizer indirect meldt, dat deze Crowd Control wapens voor de overheid als een noodzakelijk verhaal worden gezien! Kijk op 1:40 minuten, Mona Keizer vertelt waarom deze 5G nodig is en dat zij de frequentie banden aan het veilen is. De groei van data communicatie als noodzakelijke factor achter deze uitrol van 5G.

Er is reden tot ongerustheid over 5G.
De vijfde generatie van het mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een supersnel en ideaal alternatief voor 4G. Door 5G & het Internet of Things (IoT) wordt alles met elkaar verbonden. Dat klinkt handig, maar is al die draadloze straling veilig? 268 wetenschappers en  artsen zeggen van niet. Zij roepen op om 5G te stoppen (HIER)!

Mocht je je willen informeren over deze Militaire toepassing van het 5G netwerk, dan kun je verder kijken op deze bronnen. Met dank aan de website https.www.5Gisnietoke.nl HIER.