Trudi Verstegen – De Twee Bandieten van Wees de Weerstand | DEEP STATE UNDERCOVERS + Dierendag 2020 | Waarheid Vermengd met Leugens Dodelijkste Vorm van Misleiding

De Twee Bandieten van Wees de Weerstand | DEEP STATE UNDERCOVERS

Gepubliceerd 15 sep. 2020

https://robscholtemuseum.nl/wees-de-weerstand-kantelpunt-mama-tegen-de-maffia-trudi-verstegen-mama-geterroriseerd-met-hulp-van-rabobank-wees-de-weerstand-volledig-ontmaskerd/

Reacties
https://youtu.be/biuGXkEySxo

Dierendag 2020 | Waarheid Vermengd met Leugens (Wees de Weerstand) Dodelijkste Vorm van Misleiding

Gepubliceerd 22 okt. 2020

In deze opname een passage uit het boek 13 Satanische Bloedlijnen van Robin de Ruiter gekoppeld aan de situatie van NU.

Etherfrequenties werden kort na 9/11 geveild om totale controle te krijgen over de ether, eerlijke media verloren bestaansrecht; alles werd opgeslokt door Mainstream Media. Nieuws werd dezelfde brij van leugens genaamd “ANP“.

Beïnvloeding van Mainstream Media, en ook de alternatieve media zoals Wees de Weerstand: Hans Meijer, Wouter Raatgever en van andere als Willem ‘zwarte’ Engel.

Het echte tegengeluid wordt geweerd, zoals Erik Groenendijk en mijn Facebook en LinkedIn pagina’s, onlangs werden beiden verwijderd. Oftewel ik moet monddood naar de kloten mogen geholpen. Eerder werd ik herhaald geblokkeerd. De waarheid mag niet gezegd. We moeten zonder macht en kracht gehoorzamen aan psychopaten op weg naar de slacht.

Ik eis niet meer gecensureerd te worden noch onafgebroken geterroriseerd en van elk recht en mijn KINDEREN – MIJN ZIEL – te worden onthouden. Als mama wens ik EERLIJKE RECHTSPRAAK en gewoon, dat kinderhandel en machtsmisbruik door verlichte broeders of door wie dan ook stopt! In èlk opzicht. Datzelfde geldt voor volksverlakkerij middels FAKE MEDIA.

Leven in horror.

Narcistisch | incestueus | satanisch misbruik bewerkstelligt onherstelbaar trauma en of psychopathie. Zionistisch offeren wordt in de Pedocratie der Nederlanden DOODNORMAAL GEACHT. Oftewel: SADISME | SATANISME is “LEGAAL
Onder de mensen, die dit “doodnormaal” achten bevinden zich rechters, Officieren van Justitie, DGA’s, juristen, artsen, politiefunctionarissen, CEO’s, topambtenaren, foute elitefamilies en politici. Mensen, die over ónze levens en die van onze kids “beschikken“.

Bij eigen kinderen en deze van bepaalde club, loge, sociëteit en kerkgenoten wordt seksueel (satanistisch) misbruik toegepast op jonge leeftijd. Daarnaast onder andere bij kinderen middels adoptie, pleegzorg, asielzoekerscentra. Als je genoeg geld hebt, mag je gewoon verkrachten en moorden wat je lief is. Enerzijds omdat daders – en hun “vrienden” jou en mij: het volk als vee – Goyim – zien en vrouwen en kinderen als mascottes of gebruiksvoorwerpen. En zij zich wensen te kunnen “goeddoen” aan alles wat rondloopt. Anderzijds staan ouders in bepaalde kringen toe hun kinderen tot dezelfde elite club te laten behoren met alle privileges van dien: anti sociaal kunnen zijn met behulp van gewetenloosheid, psychopathie of een gespleten persoonlijkheid ontwikkelt zich zich bij kinderen als zij op jonge leeftijd misbruikt worden. Daarnaast ontstaat onherstelbaar trauma en of drang tot misbruik.

Ik sprak 34 slachtoffers en getuigen van absurd misbruik, vernam van derden over nog meer en wens, dat deze satanistische hel ACUUT een halt wordt aangeroepen, omdat het ons hele volk en samenleving saboteert. Onze rechtstaat bestaat uit een aantal toppers, die sadisme ontwikkeld hebben en – as we speak – àl onze rechten afnemen ten einde ons allemaal onder de duim te hebben en deels uit te roeien. Omdat hun satanische vrienden een spelletje oorlog tegen de mensheid denken ze dat te kunnen repeteren.

Kinderen liegen niet. Onder en door de elite top en bestuurstop worden kinderen van generatie op generatie seksueel misbruikt vanaf op jonge leeftijd. Om gewetenloos te worden enerzijds en anderzijds tot een exclusieve club te behoren. Ik sprak diverse Nederlandse slachtoffers wie dit als kind en pleegkind moesten meemaken. Deze slachtoffers staan onder andere als vrienden op mijn Facebook. Mij is verteld, dat politiek functionarissen, rechters, hoge politiefunctionarissen, ouderlingen, dominees, pastoors, artsen hieraan meewerkten. Jeugdzorg pakte hun eigen kinderen af om stilzwijgen af te dwingen. Ze leven in een hel op aarde.

Twee locaties in Brabant zijn mij bekend, waar kinderen misbruikt en geofferd baby lijkjes begraven werden, waaronder in Breda, waar de grond onteigend werd van de eigenaresse van het landgoed toen zij het wilde verkopen. Ik heb dit in de Tweede Kamer verteld alsmede aan politie gemeld. De bewijslast er van staat op verschillende tapes, dus mij monddood maken heeft geen zin.

Deze achterlijke gedragingen in hogere kringen, die ik als lager dan laag bestempel, veroorzaken partijdige rechtspraak waarbij vrouwen en kinderen moedwillig benadeeld worden. Omdat ook toppers binnen het OM en RM hiertoe behoren.

Ik wil gewoon mama zijn en mijn kinderen opvoeden als vrije mensen, die niet hoeven vechten te mogen bestaan, noch leren dat misdaad loont. In een wereld zonder narcistisch misbruik en de daders bestraft. Er dient een juridisch precedent te komen, dat verlichte broederschappen verbiedt en hun handelingswijzen alsmede (narcistisch) misbruik strafbaar stelt als poging tot doodslag.

Daarnaast wens ik dat geluidsopnames tijdens rechtszittingen, verhoor et cetera plus gesprekken met Jeugdzorg en andere instanties worden toegestaan om Court Fixing en daarmee mensenrechtenschendingen te voorkomen.

Reacties
https://youtu.be/Z9AWGMfJznE

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Trudi+Verstegen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robin+de+Ruiter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Satanische+Bloedlijnen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vrijmetselaars
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rabobank
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Groenendijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Meijer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wouter+Raatgever
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wees+de+Weerstand
https://robscholtemuseum.nl/?s=DEEP+STATE
https://robscholtemuseum.nl/?s=UNDERCOVER
https://robscholtemuseum.nl/?s=FAKE+MEDIA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Toos+Nijenhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waarheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leugen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeugdzorg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Goyim
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hel+op+aarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pedocratie