Trudi Martinus-Guda – Het verhaal van St. Eustatius et cetera

Soms vraag ik me af, of de leden van de hedendaagse Nederlandse Koloniale Kamers bekend zijn met de geschiedenis van de ‘overzeese gebiedsdelen’. Want het is bijzonder wrang, dat het eerste eiland, waar de vlag werd gehesen ter erkenning van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten, waar het overigens zwaar voor heeft geboet, (*) wordt geconfronteerd met veronachtzaming van de uitkomst van een beslissend referendum, waarbij de meerderheid van de bevolking niet heeft gekozen om onderdeel te worden van Nederland, maar voor voortzetting van haar positie als onderdeel van de Nederlandse Antillen.

Nederland, dat zelfs voor discussies over een traditie als het Sinterklaas/Zwarte Piet feest hypergevoelig is gebleken, zou zich op zijn minst moeten kunnen inleven in de gevoelens van mensen, die in meerderheid kozen voor voortzetting van hun autonomie binnen Antilliaans verband, maar inlijving in Nederland als ‘bijzondere gemeente’ met alle hierbij horende opvattingen en regels over zich heen zagen komen.

Men kan zich aan deze kant van de oceaan dan ook de opstandige gevoelens en wellicht ook daden van de heer Van Putten, die nu als een soort duivel wordt afgeschilderd, goed voorstellen. Vooral als men bedenkt, dat de huidige vertegenwoordiger van Nederland in dit gebied tot dezelfde partij behoort als de heer Balkenende, die zijn landgenoten niet zo lang geleden nog opriep de VOC mentaliteit te doen herleven (hoewel men vergeefs zal zoeken naar diepgaande verschillen in opvatting en kennis over de Antillen bij de diverse politieke partijen).

Daarom opgelet als onze eilanden van wie de relatieve autonomie binnen het Koninkrijk tot nu toe nog wel wordt gerespecteerd, in Europees verband binnen het takenpakket van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken worden opgenomen. Bedenk, dat het realiseren van het in Nederlandse politieke kringen geliefde Franse Outre-mer model (https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_overzeese_gebieden) niet alleen met bruut optreden, zoals op St. Eustatius, maar ook met slinks politiek manoeuvreren ‘in naam van het welzijn van de bevolking’ kan worden nagestreefd.

(*) zie onder andere de roman De Deserteurs van Frank Martinus Arion
https://www.debezigebij.nl/boeken/de-deserteurs-2/

Knipselkrant Curaçao, 8 maart 2018

http://www.knipselkrant-curacao.com/ingezonden-het-verhaal-van-st-eustatius-et-cetera/

Afbeelding:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cura%C3%A7ao
https://robscholtemuseum.nl/jacob-gelt-dekker-independence/