Trouw – De aanwinst

Strijd, verzet, vrede, geld en macht: het zijn niet de minste thema’s, die Rob Scholte in het meters grote doek over de Vrede van Münster aansnijdt. Het schilderij komt voort uit de wens om een blijvende herinnering te houden aan de vorig jaar gehouden herdenking van de Vrede van Münster, die zoals bekend een eind maakte aan de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).

Oorspronkelijk was het uitgangspunt van de opdracht, die hem door het Comité Herdenking Vrede van Münster was verleend, om zich tot dit historische feit te beperken. Scholte wilde echter een universele blik op de tijd weergeven en koos voor de weergave van een slagveld, dat als theater voor de wereldgeschiedenis moest fungeren. Kleurrijke figuren als Churchill, Josephine Baker, Gandhi, Albert Einstein en Napoleon waden tussen het bloed van reeds gedode soldaten, die zowel in historische als in moderne uniformen zijn gestoken. De meeste aandacht gaat uit naar een antieke strijdwagen, die zo uit de film Ben Hur geplukt lijkt te zijn. Het tweespan wordt gemend door een geharnaste krijger, die het logo van creditcard maatschappij American Express als hoofd heeft. Zijn blik is gericht op een engel, die geflankeerd wordt door Vadertje Tijd met een pas geborene op de arm (als tegenwicht voor de IJzeren Hein, die uiterst links wacht). Zo is elke figuur van belang geworden: Scholte heeft, zoals van hem verwacht mocht worden, een rijke opeenstapeling van symbolen en betekenissen in fel realistische stijl opgeroepen. Het schilderij is vorige week geschonken aan het stedelijk museum Het Prinsenhof in Delft. Dat museum was vorig jaar een van de locaties, waar de Vrede van Münster werd herdacht.

Trouw, 1 april 1999

https://www.trouw.nl/home/de-aanwinst~a0dd0d46/