Trouw – Bezwaren tegen den geest der eeuw + Isaäc da Costa – Bezwaren tegen den geest der eeuw + Idem (PDF)

Bezwaren tegen den geest der eeuw

Gualtherus Gijsbert Duco baron van Hardenbroek van de Kleine Lindt, laatste telg uit een eeuwenoud geslacht, op zoek naar een vrouw:
Ik ben ertegen, dat de adellijke titel doorgegeven wordt via de vrouwelijke lijn. Dat leidt tot vertroebeling van de betekenis van de titel en tot allerlei azende indringers in de familie.

Jan van der Graaf – secretaris van de Gerformeerde Bond: “Geboorte wordt gemanipuleerd. Wij bepalen hoe, hoe vaak, wanneer en wat. Dat geldt helemaal voor dieren, waar manipulatie verheven is tot een officiële term: genetische manipulatie. Gelukkig zijn we niet zo ver, dat we dat leven zelf kunnen creëren, al wordt daar wel aan gesleuteld in wetenschappelijke kringen.

Aleid Schilder – wedergeboorte van een Afrikaanse neger: “We klampen ons vast aan een vorig leven, zodat we het nu kunnen ontvluchten. We gebruiken Bijbelse teksten, pillen, therapieën en ook reïncarnatie, om te vluchten voor de werkelijkheid en onze verantwoordelijkheid.

Hendrik van Teylingen – schrijver, en vertaler van de Bhagavad-gita: “Wie kinderen krijgt of zelfs ‘neemt’ zonder besef van zijn geestelijke taak als opvoeder namens God, onthoudt zowel aan hen als aan zichzelf een ongekende zege. Het mensenleven is voor een ziel, die door alle levensvormen rond verhuist, een uniek geschenk. Als mens geboren, krijgt ze immers de beschikking over denkvermogen en mensentaal. Mede dankzij die taal kan ze over God horen en toegang krijgen tot het Eeuwig Paradijs.

Joyce van Hooren – moeder van een vijfling: “Tegenwoordig denken wij zo makkelijk over geboorte. Vrouwen pakken hun agenda en plannen op lange termijn in wanneer ze kinderen willen krijgen. Maar geboorte is toch leven, nieuw leven, en dat is heilig. Het is geen brood, dat je koopt.

Jaap Goedegebuure – hoogleraar moderne letterkunde aan de universiteit van Tilburg: “De huidige generatie wordt gekenmerkt door wortelloosheid. Het Letterkundig Museum voedt die wortelloosheid door grote, levende schrijvers als H. C. ten Berge, Willem Brakman en Alfred Kossmann uit de permanente collectie te verwijderen. Hun graven worden geschud nog voor ze dood zijn.

Rob Scholte – schilder: “Ik ben allergisch voor geweld tegen kunst. Zelf ben ik verkracht en verminkt. Geweld is verderfelijk. Kunst is zo kwetsbaar. Ik vind, dat alle kunst, alleen al omdat ze gemaakt wordt, de moeite waard is.

Perswoordvoerster van💈Marco Borsato – zanger: “Geen commentaar. Veel succes met uw programma.

Dirk Kraaijpoel – kunstcriticus: “In de Nederlandse musea voor moderne kunst zie je dingen die iedereen had kunnen bedenken: schilderijen met de blokkwast, amateurfilmpjes, roze geverfde matrassen, beesten op sterk water, in gips afgegoten koppen. Ik hou van kunst die ik niet zelf zou kunnen maken. Zoals je bij een tenniskampioenschap mensen oneindig veel beter ziet tennissen dan je het zelf ooit gedaan hebt.

Huub van der Lubbe – zanger van De Dijk: “Kwaliteit is hopeloos ouderwets geworden. Er is een teveel van kaf én koren, waaruit de consument zelf mag kiezen. Alleen ontbreekt de consument daarvoor de geest. Hij wordt aan zijn gevoel overgelaten en aan de machinaties van de public relations rond een product. De geest van de tijd is geld.

Trouw, 24 december 1997

https://www.trouw.nl/home/bezwaren-tegen-den-geest-der-eeuw~a7a51054/

Bezwaren tegen den geest der eeuw

Bezwaren tegen den geest der eeuw
Isaäc da Costa
L. Herdingh en zoon, 1823
Universiteit Gent
18 feb 2009
Lengte 98 pagina’s

https://books.google.nl/books?id=EVtbAAAAQAAJ&hl=nl&pg=PP5#v=onepage&q&f=false

Idem (PDF)

PDF:
Isaäc da Costa – Bezwaren tegen den geest der eeuw

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Isa%C3%A4c+da+Costa
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaap+Goedegebuure
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marco+Borsato
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dirk+Kraaijpoel