Top Bí Ẩn News – Trump dance + Trump as superman

Super Trump (foto tenor.com)
Riding the turtle (foto tenor.com)CNN beneath Hulk Trump (foto tenor.com)Super Trump Billboard (foto tenor.com)
Super Trump Billboard (foto tenor.com)Donald Trump the Gladiator (foto tenor.com)Donald Trump kicks Barack Obama in the Bottomless Pitt (foto tenor.com)
Super Trump (foto tenor.com)Trump contra Hillary Duck (foto tenor.com) Hillary Clinton dancing (foto tenor)Chasing Hillary in the Desert (foto tenor.com)Rising from Death (foto tenor.com)
Super Trump Flying the Flag (foto tenor.com)

Trump dance

Gepubliceerd op 26 mrt. 2019

#Peshwa #Warrior #Trump #WarriorTrump

Peshwa Warrior Trump
If you see it, please subscribe to the channel to see the latest videos
Lưu ý TOP BÍ ẨN NEWS không sở hữu tất cả tư liệu được sử dụng trong video này. Mọi thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ

Email zacksimpson.channel@gmail.com

Video có thể có sử dụng chứa bản quyền dựa trên luật sử dụng hợp lý

Fair Use
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/

Reacties
https://youtu.be/89cXytBQngk

Trump as superman

Published on 25 mrt. 2019

#trump #superman

Khi Tổng thống Trump hóa thành superman
Video chỉ mang tính chất giải trí.
Trump as superman

hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất nhé
If you see it, please subscribe to the channel to see the latest videos
cảm ơn các bạn đã xem !

Film
Superman II The Richard Donner Cut

Reacties
https://youtu.be/Czi-1P_KwTI

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Donald+Trump
https://robscholtemuseum.nl/?s=Superman