Tjebbe van Tijen – IN ‘DE KOOP MAN VAN DEN HELDER’  EIST DE GEMEENTE “EEN POND VLEES” VAN ROB SCHOLTE

IN ‘DE KOOP MAN VAN DEN HELDER‘  EIST DE GEMEENTEEEN POND VLEES” VAN ROB SCHOLTE

De Eind Uitspraak van het Gerechts Hof Amsterdam op 6 december 2022 in de Jaren Slepende RechtsZaak over de Ontruiming van het Voormalige Rob Scholte Museum in Den Helder, waar bij de Gemeente Den Helder haar Betalings Eis van 420.000 Euro voor Ontruiming en Opslag Kosten Definitief Toe Gewezen kreeg, dreef mij er toe een Prent te maken met een Wrang Klassiek ThemaDe Koopman van Den Helder”, naar Analogie van het Toneel Stuk van William Shakespeare dat in een Andere Haven Stad, Venetië, speelt. De Gemeente Den Helder in de Rol van Geldschieter Shylock, die zijn Messen Slijpt om een Uit Staande Schuld te Innen, “Een Pond Vlees” uit het Lichaam van de Schuldenaar Rob Scholte in de Rol van Antonio. 

Zo als Altijd is er Geen Precieze Analogie te maken tussen het Verhaal van een Toneelstuk,uit de 16e Eeuw, en een Heden Daags Drama op het Toneel van de Samen Leving, maar ‘de Plot’ heeft in het Geval vanDe Koopman van Den HelderWel Degelijk een Causaal Verband, zij het met Wat Verschuivingen in de Rollen. Tegen over een Wel Licht Al Te Licht Zinnige Antonio met zijn Kunst Dromen, staat een Shylock met een Onweerlegbaar Contract in de Hand. Het Museum Schip van Rob Scholte slaat Stuk op het Basalt van de Gemeente Pieren van Den Helder en Rob moet Vervolgens zijn Schuld aan de Gemeente Betalen, door Verkoop van zijn in Jaren Op Gebouwde  Kunst Collectie, Vlees uit Eigen Lichaam ()

Nu Rob Scholte heeft Al Eens met zijn Eigen Vlees Betaald bij de Bloedige Auto Bom Aan Slag op 24 november 1994 in de Laurierstraat, Waar bij hij zijn Beide Benen verloor ()

Dat een Individu, zoals Scholte, Van uit het Eigen Rechts Gevoel tot het Uiterste wil Gaan, is Iets van een Andere Orde dan het Gedrag van een Gemeenschaps Instelling alsDe Gemeente Den Helder‘. De Hardheid en Onbuigzaamheid, waar mee deze Bestuurs Eenheid, die Toch Deel uit maakt van ons Democratisch Rechts Bestel, Rob Scholte Cum Suis in het Af Gelopen Decennium Tegemoet Getreden is, gaat Dus Danig Ver, dat de Grenzen van Dat Wat Maatschappelijk ‘Redelijk’ is, Verre worden Over Schreden

Dat de Rechtelijke Macht in Meerdere Instanties ook Niet bij Machte is geweest om de Tegen Stellingen tussen Beide Partijen MiddelsArbitragete Verminderen, hen te Bewegen tot een Op Lossing buiten de Rechts Zaal te komen, die Verder reikt dan Formeel Juridische Gegevenheden, is een Absoluut Falen van dezeRechtelijke Macht‘. Het Laatste, Zo Geheten Definitieve Vonnis is Uiting van Bestuurlijke Onmacht op Alle Fronten.

Hier is Geen Sprake Meer vanHet Beslechten van een Conflict“, maar van ‘Bestuurlijke Wraak’. Scholte wordt Aan de Bedel Staf Gebracht.

DE GEMEENTE DEN HELDER SNIJDT BLOED VLEES

Liefde voor de Kunst was dat wat Rob Scholte dreef bij het Stichten van zijn Museum in Den Helder. Zijn Andere Visie op dat wat KunstOok Nog Kan Zijn’ werd door de Gemeente Den Helder uit Eindelijk Niet Gewaardeerd, in hun Handels Geest had Project Ontwikkeling vanOnroerend Goed’ een Grotere Waarde.

Het Toneel StukDe Koopman van Venetië” wordt Wel “een Tragisch Blij Spel” Genoemd, want uit Eindelijk als de Rechts Zaak dient bij de Hertog van Venetië, is er de Figuur van een als Advocaat Vermomde Mede Stander van Antonio, die in het Pleidooi in gaat op ‘Doel’ en ‘Middel’ bij Rechts Pleging. Contractueel is er het Recht op “een Pond Vlees’, maar Ook Niet Meer dan Dat. In het Contract staat Niet, dat er Daar BijBloed mag Vloeien’ en Vlees uit een Levend Lichaam Snijden zonder Bloed is Niet Mogelijk. De eiser Shylock komt Op het Laatst Toch Nog tot het In Zicht,dat het Onmogelijk is zijn Eis uit te Voeren.

Komt Nu de Gemeente Den Helder Als Nog tot In Zicht, dat zij “Bloed Vlees” op eist van Rob Scholte, dat Dit Té Ver gaat? Is er Ergens Enige boven deze Twee Partijen Staande Autoriteit, die weet In te Grijpen en erkent, dat de Beweeg Tedenen van Rob Scholte Authentiek en Artistiek waren en dat het Niet past zijn Creatief Streven op deze Wijze Af te Straffen? Wie weet deze Tragedie als nog tot een Blij Spel met een Goed Einde te brengen?

VERANDER DEZE TRAGEDIE ALS NOG IN EEN BLIJSPEL

Referentie (1)

Scholte moet meer dan 4 Ton Ontruimings en Opslag Kosten Betalen
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Scholte-moet-meer-dan-4-ton-ontruimings–en-opslagkosten-betalen.aspx

Referentie (2)

Op Web Site Stichting JAS (voor Rechts Gelijkheid) “Advocaat Kunstenaar Woest ’Stads Advocaat geeft Informatie Prijs, die de Gemeente Niet aan Rob Scholte wilde Verstrekken’”
https://www.stichting-jas.nl/2021/04/advocaat-kunstenaar-woest-stadsadvocaat.html

Referentie (3)

Een Pond Vlees EisenUit Leg Begrip
https://www.elfri.be/artikel/een-pond-vlees-eisen

Referentie (4)

Oproep voor Publieks Actie Rob Scholte” van George Knight op zijn Blog
https://georgeknightlang.wordpress.com/2022/12/08/oproep-voor-publieksactie-rob-scholte/?fbclid=IwAR2gP8YPgdcCKPt07m8O2YsOTVI-fTEPcykrQdLlXa883cX7hck_viTg1zk

Referentie (5)

Gelanceerd in 2015 deze Actie voor het Rob Scholte Museum, met 3122 met Naam en Toe Naam Onder Tekenaars, waar onder Velen uit het Nederlandse Museum Wezen.

OPEN BRIEF AAN HET COLLEGE VAN B&W DEN HELDER OVER HET ROB SCHOLTE MUSEUM

Om voor buitenstaanders onbegrijpelijke lokale politieke redenen dreigt een jong Museum ten onder te gaan, een Museum, waarvoor intussen een breed plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal draagvlak is ontstaan.
Want het Rob Scholte Museum in Den Helder is uniek, één van de allerlaatste plekken, die fungeren als Museum EN vrijplaats.
Het is een bruisend Kunst Museum met een vrijplaats mentaliteit, waar verrassingen te zien zijn en waar nieuwe collecties ontstaan, d
ie al langs andere gerenommeerde Musea door het land trekken.

https://robscholtemuseum.nl/open-brief-aan-het-college-van-b-w-den-helder-over-het-rob-scholte-museum/

OPEN BRIEF AAN HET COLLEGE VAN B&W DEN HELDER OVER HET ROB SCHOLTE MUSEUM

Vrij Nederland – De Koop Man van Venetië + William Shakespeare – The Merchant of Venice (2004)

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tjebbe+van+Tijen
https://robscholtemuseum.nl/?s=KOOP+MAN+VAN+DEN+HELDER
https://robscholtemuseum.nl/?s=KOOP+MAN+VAN+VENETIË