Tilasmi Frigge – Slavernij in Nederland

Modern Slave Farm (foto tenor.com)
Nobody is free till everybody is free (foto tenor.com)
De rijken zijn het probleem (foto Giphy)

Slavernij in Nederland

Veel mensen houden het voor vanzelfsprekend, dat je je kind aangeeft bij het gemeentehuis. Burgerplicht, gezond verstand, trots op het Nederlanderschap. Echter velen beseffen niet, dat er een staatsschuld is, waarvoor je je kind zijn hele leven als onderpand geeft. Dat jij en je generatie hebben nagelaten ervoor te zorgen, dat je volksvertegenwoordigers, die schuld niet maken, heeft voor deze schulden slavernij gezorgd.

We konden deze last tot enkele jaren geleden nog redelijk dragen. Maar nu de politieke elite zonder onze toestemming de soevereiniteit van Nederland aan de EU geeft, de grenzen open stelt voor goedkope arbeidskrachten, de banken helpt door schulden aan die banken over te nemen en ze op onze schouders te leggen, en bovenal de zwakkeren ronduit aan het schofferen is, zouden we eens opnieuw kunnen kijken naar dit ‘contract’ .

Een eenzijdig contract is NERGENS ter wereld geldig, dan alleen in een relatie meester en slaaf. Dat de staat een eenzijdig contract afsluit met elk pasgeboren kind, waarbij er op geen enkel moment in het leven van deze mens de gelegenheid wordt gegeven om dit akkoord te ondertekenen duidt op een slaven contract.

Als deze volksvertegenwoordigers, zo noemen zij zich en claimen dat te zijn, ons niet meer vertegenwoordigen, hoe kunnen wij dan onder deze schuld uit, die niet door ons is aangegaan en ons tot een enorme last is geworden?

Het geldstelsel schept geld door schuld. Dat betekent, dat onze regering geldschepping door de banken (ING, ABNAMRO, Rabobank) gedoogd, die dit geld samen met een schuld scheppen, zodra iemand een lening neemt. Centrale banken scheppen geld en lenen dit met rente uit aan banken. De inkomsten van de centrale bank gaan de staatskas in. De rente over geld, gemaakt door de commerciële banken, gaat de zakken in van een elite, die mag bankieren en met veel geld eigenaar is van zo’n bank. 94% van al het geld in omloop word door deze banken gemaakt en een enorme stroom aan geld wordt uit de economie getrokken.

Banken lenen geld uit aan alles en iedereen, zelfs aan de staat! En alles en iedereen moet daar rente over betalen!

Aantal € briefjes juni 2015
305.641.278 x € 500 = € 152.820.639.000
41.332.802 x € 200 = € 8.266.560.400
207.642.882 x € 100 = € 20.764.288.200
392.485.132 x € 50 = € 19.624.256.600
64.235.209 x € 20 = € 1.284.704.180
22.079.229 x € 10 = € 220.792.290
8.486.231 x € 5 = € 42.431.155
___________________________________
Totaal € 203.023.671.825

Commerciële banken hebben dus
€ 203.023.671.825 (circa 203 MILJARD) x 25 in omloop gebracht, en dit is € 5.075.591.795.625 (circa 5 TRILJARD).

1% rente over € 5.075.591.795.625 is € 50.755.917.956,25.
3% rente is dan € 152.267.753.868,75 (152 MILJARD) aan rente inkomsten per jaar! Dit over de gehele Eurozone!
https://www.ecb.europa.eu/stats/euro/circulation/html/index.en.html
http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=bbn4112

Daar komt bovenop, dat de banken rente over rente vragen, wat een sneeuwbal effect heeft op hun inkomsten!

Onderzoek heeft uitgewezen, dat in ELK product ,dat je koopt gemiddeld 45% rentekosten in verwerkt zitten!

Daarnaast betalen we belasting! Met dat geld wordt een totaal inefficiënt ambtenaren apparaat betaald, waaronder de belachelijk hoge inkomens van de Europarlementariërs, die GEEN belasting hoeven te betalen.
Bekijk dit https://www.youtube.com/watch?v=CBVFpYN0iNo)!, maar ook oorlogen financieren tegen landen als Irak en Libië.
Bekijk ook dit https://www.youtube.com/watch?t=221&v=RpMugPQC4ZY, onder valse voorwendselen en met schendingen van de mensenrechten, waar de honden geen brood lusten.

Dat we nu zo diep in de schulden zitten, de banken hebben gered die de huizenzeepbel hebben gecreëerd wat vele van ons tientallen duizenden Euro’s kost, een ingeklapte economie heeft opgeleverd waarbij de kosten op de zwakkere in de samenleving worden afgewenteld, hebben we te danken aan deze volksvertegenwoordigers die in het geheim de politiek gebruik als een draaideur naar het grootbedrijf.

Dan hebben we het kapitalisme. Dit is een systeem waarin met leugen en bedrog producten verkocht mogen worden, bestaande plant en diersoorten gepatenteerd worden, markten gemanipuleerd worden, ten koste van de bewoners van de planeet aarde en de aarde zelf… Dit wordt omarmd door economen die deze waanzin zijn ingewreven vanaf de eerste dag dat zij op de universiteiten binnen lopen. Gevolg hiervan kan je op dit filmpje bekijken. (Bekijk ook dit: https://www.youtube.com/watch?v=uoJthzxpn7A)

Nee, als je nu geen reden genoeg ziet om je gedwongen lidmaatschap van DEMOCRATIE BV op te zeggen weet ik het ook niet meer.

LATEN WE HIER BEGINNEN! Deel dit plaatje en meld je aan. We stappen eruit, HIER EN NU!!!

Bekijk dit
https://www.youtube.com/watch?v=_hDv_JJdNIE

Bekijk dit
Greece fallen victim to economic Hitmen http://www.truth-out.org/news/item/26112-an-economic-hit-man-speaks-out-john-perkins-on-how-greece-has-fallen-victim-to-economic-hit-men

Boete bij niet aangeven geboorte van je kind http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/448.html

Hoogte boete bij niet aangeven kind https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en-maatregelen/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-zijn-de-boetes-in-nederland

Reacties

maup
28 november 2015 at 08:43
Laatste ontwikkeling!
Raak de naam kwijt, het is niet van jou, de naam is eigendom van de staat plus alles wat je registreert geef je weg.
Je bent strafbaar als je je naam gebruikt hebt. Copyright is van de staat en iemand, die je aanzet tot gebruik van de naam is ook strafbaar.
Om eens over na te denken
https://www.youtube.com/watch?v=c0Ik9NABicg.

Bad Karma
24 november 2015 at 23:30
Degene, die willen weten hoe het zit met het verschil tussen mens en persoon, zou ik willen aanraden de volgende docu te kijken. Erg verhelderend. Je maag draait ervan om als je er werkelijk bewust van wordt van wat bankiers, politici, juristen en rechters al jarenlang geheim houden.
Een persoon is een mens met plichten en verplichtingen binnen een maatschappij of samenleving.
Een mens heeft rechten, alle rechten en geen verplichtingen. Geen enkele!
https://www.youtube.com/watch?v=_x3BhZqFewU

Hendrik66
26 augustus 2015 at 14:15
OK, wat wil je dan? Staatloos zijn? Dat kan, voeg je toe bij de IS. Totale anarchie. Mij niet gezien. Je hebt wel gelijk dat er vreemde beslissingen worden gemaakt die de burger mogen betalen, maar om dan maar staatloos te worden?

joost
28 augustus 2015 at 14:54 ·
Ik ben staatloos! Het beste wat me ooit overkomen is. Als er momenteel iets door heersers wordt gestuurd is het wel IS. Geen anarchie daar. Totale anarchie? is dat iets anders als niet totale anarchie?
Maar, ik wens je nog zoete dromen toe.

jolo
14 augustus 2015 at 11:01
@joost Heb je niet gelezen, dat remigranten beter kunnen afzien naar het thuisland te emigreren, omdat de 600 euro niet afdoende is?
Mogelijk zet je dit tot nadenken?
Alhoewel met een beginsalaris zou elke Nederland zonder bijverdienste zich moeten kunnen redden?

joost
28 augustus 2015 at 14:49 ·
ik heb geen idee, waar je op doelt, voor mij is 600 euro een klein fortuin.

roeptoeterumaar
11 augustus 2015 at 14:06
Je begint met een schuld van 300.000 euro zo gauw je geboren wordt!
Mogelijk is dit bedrag tot de macht vermenigvuldigd, als je de aarde verlaat?

tao
3 augustus 2015 at 16:50
INDERDAAD.
NL BV.
Iedere “ingezetene” staat met geboortecertificaat garant voor NL BV voor ongeveer een half miljoen per persoon (dat zullen wel geraamde inkomsten zijn wat betreft  belastingen, boetes, verplichte aanvragen van allerlei overheidsdocumenten et cetera).
Wel eens wat gelezen op Lose the name of Verlies de naam?
https://verliesdenaam.wordpress.com/
Let’s wake up!
Ennuhh, verbeter de wereld begin bij jezelf.
http://www.gnosticteachings.org

Johan Bosman (werktuigkundige)
3 augustus 2015 at 01:04
Behalve het opgelegde evenredige deel van de vaderlandse staatsschuld raakt iedere nieuwkomer ook nog iets heel fundamenteels kwijt: zijn of haar natuurlijke recht.
En krijgt daarvoor in de plaats het recht van ons Ministerie van Justitie. Een ministerie, waarvan wetenschappelijk onderzoek heeft aan getoont, dat het ten gevolge van de aanname van het “Pikmeerarrest” de Nederlandse overheid tot de grootste bedreiging van de Nederlandse samenleving heeft weten te maken. En dan wordt elke nieuwkomer, die ondanks – of juist dóór! – ons onderwijs de Nederlandse overheid toch niet helemaal vertrouwd ook nog eens “een verward mens” genoemd.
Ze hebben ons dus wel echt “bij de ballen”.
Bedankt redactie voor dit verhelderende artikel!

Cees Intveld
2 augustus 2015 at 11:18
Helemaal eens! Politici hebben maar één doel, een belastingvrij topinkomen in de EU, niet ons belang. Ze hebben ons zonder enige inspraak gemanoeuvreerd in een situatie, waarin we zonder enige democratische inspraak gigantische schulden en verplichtingen hebben. Allemaal aanklagen en opsluiten die criminelen, die gespeend zijn van enig gezond verstand en alleen maar hun top EU inkomen najagen!
60 jaar geleden was Nederland het voordeligste land van Europa met veel lagere belastingen. Onze zakkenvullende politici hebben we onze welvaart verkwanseld aan Europa.

joost
2 augustus 2015 at 08:07
Beste Tilasmi,
Hoe heb jij je gedwongen lidmaatschap van DEMOCRATIE BV opgezegd?

Tilasmi
3 augustus 2015 at 17:14 ·
Ik ben uitgeschreven uit Nederland. Mijn bedrijf is opgeheven en ik ben uit mijn stichting gezet. Ik heb geen bezit. Ik gebruik geen bank. Ik genereer mijn eigen inkomsten. Ik erken de staat niet dan als criminele organisatie.

joost
3 augustus 2015 at 17:24 ·
OK, klinkt goed. ik ben ook uitgeschreven, maar wel verhuisd, ook weer aan een bankrekening begonnen, omdat ik een huis kocht elders in Europa. en meteen dus ook weer bezit. (ten waarde van van 4000 pleuries). Maar erg blij met de keuze, ik betaal nul belasting, af en toe een klein beetje indirecte belastingen, die zijn moeilijk helemaal uit te bannen. sta op het punt een onderneming te starten, maar hier hoef je geen BTW af te dragen tot een bepaalde omzet (die ik nooit ga en wil halen).

http://ommekeer-nederland.nl/tilasmi-frigge-1/

http://ommekeer-nederland.nl/slavernij-in-nederland/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tilasmi+Frigge
https://robscholtemuseum.nl/?s=slavernij+Nederland

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image