Thierry Baudet & Erik De Vlieger – Europese Unie heeft lak aan Geen Peil-referendum: Zowel Oekraïne als de EU voeren het associatieverdrag al uit, terwijl het nog niet geratificeerd is

Met verbijstering zien we hoe de Europese Unie het aankomende referendum negeert. Niet eerder ontstond zulke massale commotie over een voorgenomen uitdijing van de EU: bijna een half miljoen Nederlanders steunden de bijzondere gelegenheidscoalitie van betrokken burgers, websites en denktanks die onder de noemer GeenPeil campagne voerde tegen de onzalige politiek van onder andere Verhofstadt en Van Baalen jegens een buurland. En niet eerder werd zulks zo flagrant weggewuifd als nu. Volgens peilingen zou bijna 75 procent van de stemmers op dit moment nee zeggen.

In een persbericht van 31 december maakte de Commissie echter doodleuk bekend dat het gehele associatieverdrag vanaf de volgende dag van kracht zou worden. ‘Op 1 januari 2016 beginnen de EU en Oekraïne de Diepe en Omvattende Vrijhandels Zone (…) de rest van het associatie-akkoord is al sinds November 2014 van kracht.’

Eerder twitterde Porosjenko, de nieuwe president van Oekraïne, dat ‘het Brusselse parlement het associatie-akkoord heeft geratificeerd. Alle EU-landen hebben het ratificatie-proces nu gecompleteerd’.

Toen de politicus in Nederland was zei hij – terwijl hij samen met Rutte een persconferentie gaf – ‘Het referendum stopt dit associatie-verdrag niet’. De Nederlandse premier ging hier niet tegenin.

Stel dat het een ‘nee’ wordt – hoe kan Nederland dan nog terug?

Maar voor de duidelijkheid: doordat GeenPeil het benodigde aantal handtekeningen verzamelde, heeft Nederland het akkoord niet kunnen ratificeren.

Wij, de burgers van één van de oudste democratieën ter wereld, moeten onze goedkeuring nog geven. Dit is ook bevestigd door de minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, in zijn antwoord op vragen van de Tweede Kamer van 26 oktober 2015. Koenders voegde daaraan toe: ‘Het verdrag kan pas in werking treden als alle partijen het verdrag hebben geratificeerd’.

In weerwil daarvan blijkt nu dat de regering het akkoord gewoonweg voorlopig invoert. Natuurlijk: het referendum is raadgevend – dat wil zeggen, niet-bindend. Desondanks spreekt uit letter en geest van de referendumwet dat de Nederlandse staat een mogelijk afwijzend oordeel in elk geval in serieuze overweging zal moeten kunnen nemen. Door voorlopige toepassing manoeuvreert de regering zich in een positie waarin het feitelijk niet meer mogelijk is om iets te doen met het advies van de bevolking. Stel dat het een ‘nee’ wordt – hoe kan Nederland dan nog terug?

Dit beleid van de overheid is in strijd met alle democratische beginselen. Het is in strijd met het gezond verstand. En het is in strijd met de wet raadgevend referendum, die bovendien bepaalt dat bij het houden van een raadgevend referendum, de inwerkingtredingsbepalingen van de wet waar het referendum over gaat, komen te vervallen.

Dat de Europese trein juist nu, ongehinderd voortraast, maakt genadeloos duidelijk dat de Brusselse instellingen hun democratische wortels slechts nog als museumstukken, of – wranger – als decoratiestukken beschouwen.

Het laatste woord in de Europese besluitvorming berust al lang niet meer bij de burger. De volksraadpleging dreigt op deze manier te verworden tot een theaterstukje, een democratisch schimmenspel, enkel voor de vorm gehouden. Dat kan niet zo zijn.

Daarom eisen wij dat de Nederlandse staat:

1
Per direct alle implementatie van het associatie-akkoord stopzet totdat de Nederlandse bevolking zich erover heeft uitgesproken;

2
Zich als voorzitter van de Raad inspant om de EU en Oekraïne duidelijk te maken dat Nederland het verdrag niet geratificeerd heeft – in weerwil van wat Porosjenko blijkbaar denkt;

3
De EU en Oekraïne formeel verzoekt om, uit respect voor de Nederlandse democratie, implementatie van het associatie-akkoord in afwachting van 6 april stop te zetten;

4
Duidelijk alle juridische en politieke mogelijkheden formuleert voor het geval de bevolking inderdaad ‘nee’ zegt en de Tweede Kamer de regering verzoekt om aan dit nee gevolg te geven.

Indien de Nederlandse regering geen bevredigende reactie biedt op onze eis, zullen wij in een kort geding procedure de Nederlandse staat dagvaarden om alsnog, langs de weg van de rechter, te eisen dat de democratische rechten van de Nederlandse bevolking worden gerespecteerd.

Thierry Baudet is schrijver. Erik de Vlieger is ondernemer. Beiden zijn betrokken bij het initiatief tot het referendum over het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne.

De Volkskrant, 18 januari 2016, 02:00

Reacties:

tanya3670 – maandag 18 januari 19:07
Het is nog erger, Thierry en Erik, de CIA doet onderzoek in de Amerikaanse provincie Nederland naar evt. Russische bemoeienis met jullie referendum. Alles dat niet spoort met de Amerikaans/Brusselse propaganda moet natuurlijk Russische propaganda zijn en alle hindernissen voor de ongeremde uitbreiding van het Amerikaans-Europese Imperium moeten kost wat het kost uit de weg worden geruimd. Intussen dreigt de Nederlandse democratie af te glijden naar een niveau waar de Russen zich voor zouden schamen.

patriotje – maandag 18 januari 18:20
Geen Peil cs is uitsluitend en alleen maar uit op negatieve publiciteit voor Europa. Dit associatieverdrag kwam toevallig zo uit. Hoeveel schade ze anderen berokkenen maakt ze helemaal niets uit. Jan Roos met zijn matrozenmuts, hoe clownesk wil je het hebben ? Volgende keer een onderwerp pakken wat de omroep onderuit haalt….

ir. Hans R. van der Woude – maandag 18 januari 18:08
De Europese Unie heeft beslist geen lak aan dit referendum, zoals ik er ook geen lak aan heb. Er is sprake van een gecompliceerde vertrouwensbreuk dat niet in de mal van een referendum past. Zo wordt ook het faillisement van de RSV, Fokker en V&D niet goedgekeurd of afgekeurd door een referendum. Over de RSV is ooit wel een Parlementaire Enquête gehouden om goed te begrijpen wat er allemaal is voorgevallen. Zelfs die lessen zijn nooit goed begrepen.

PVerhoeven – maandag 18 januari 15:03
Ik heb het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne door geploeterd. Ik snap met de beste wil van de wereld niet wat mensen tegen dit verdrag kunnen hebben. Dit verdrag is voor 90% een doodordinair handelsverdrag. De tekst gaan over technische zaken wat betreft handel: Douane zaken, Procedures voor het oplossen van handelsgeschillen, Copyright etc. Zaken met een hoog “gaap” gehalte dus. De rest zijn wat goede voornemens over afstemming van beleid etc., niets bindends. Het gaat niet over financiële hulp aan Oekraïne, dat Oekraïners hier mogen werken of Oekraïne in de EU.

FilipS – maandag 18 januari 13:54
Andermaal wordt aangetoond dat Baudet cs. dus de inhoud van het verdrag niet kennen en klaarblijkelijk ook niet wensen te kennen. Art. 486, lid 3 en 4 geeft duidelijk aan dat bepaalde onderdelen van het verdrag, die vallen onder de bevoegdheden van de EU, in werking kunnen treden na ratificatie door de UA en de EU. Een gedeelte trad al in werking in november 2014 en op 29 september 2014 publiceerde de raad (dus incl. NL) een besluit dat (een fors gedeelte) van het DCFTA na 31 december 2015 in werking zou treden. Dat Baudet cs. zich desondanks laten verrassen is toch veelzeggend.

sunsmartje – maandag 18 januari 13:40
Sommigen het speelt de Russen in de kaart ? is logisch dat de Russen dit niet willen , er was toen afgesproken dat er een buffer zou zijn tussen de Eu en de Russen ,en dat de Russen de Krim hebben ingepikt doet niet ter zake lijkt mij en gaat nergens over . Als mij iemand kan uitleggen waarom we zaken doen met Turkije wat de persvrijheid aan banden legt en een dictatuur is dan verander ik misschien van mening . En de Eu meet met 2 maten ,wie was het ook alweer die de helft van Cyprus bezet houd en gewoon de helft van dat land heeft ingepikt tot op vandaag ?

karel_g_jong – maandag 18 januari 12:28
Het is een illusie te denken dat we in een democratie wonen @Jan Hage. Zegt het begrip ‘corpocratie’ je iets? Ooit gehoord van de grot van Plato wellicht? Wie zich niet informeert leeft eeuwig in een schimmenspel immers…

Doekle Kip – maandag 18 januari 12:25
Dat de Nederlandse regering, noch de EU, zich weinig aantrekt van de mening van de burger is bekend. Vandaar dat het zo belangrijk is om bij dit referendum te stemmen. Het gebrek aan democratie in de EU is stuitend en dit blijft een van de zeer zeldzame momenten dat de burger de gelegenheid heeft zich officieel te uiten. Nederland heeft de democratie allang verlaten, de politiek vult met loze beloften het ene gaatje met het andere op en beschouwt de burger uitsluitend als een nuttige lastpost.

MoHam – maandag 18 januari 12:21
Dwarsliggen helpt niet, echt niet. Hoe vaak in het laatste decennium is gebleken dat democratische rechten in Nederland, maar ook in Europa, met voeten werden getreden? Laten we onszelf niets wijsmaken, de democratie blijkt steeds weer een wassen neus en daarom neemt het stemgedrag in ons land groteske vormen aan. De stembusgang wordt steeds meer gemeden en als mensen al gaan stemmen wordt de stem steeds vaker uitgebracht op een partij die eigenlijk geen partij is omdat het de leden daarvoor niet heeft. Hoeveel bewijs van democratische neergang willen we nog hebben?

jan Hage – maandag 18 januari 12:11
Zolang we nog elke 4 jr stemmen kunnen zijn we een democratie. Niet eens met de invulling, dan kun je na 4 jr dus je mening uiten. Er wordt wel gezegd dat een democratie de beste van alle slechte vormen van regeren is. Nu is dit referendum een slechte keus met hoge kosten en een steun in de rug van alle Rusland protagonisten. Het is nu ook al de 2e kr dat de Krim door de Russen werd ingelijfd en begrijpelijk dat de Ukraïners dat bevechten. Zelfs met zijn “flaws” moet er een samenwerking komen met de Ukraïners. Al mijn kenissen daar zijn voor, land staat nu stil. En corruptie…………

Pixel – maandag 18 januari 12:04
Als de EU het democratisch verlangen van haar onderdanen negeert, wat let ons dan om uit deze ondemocratische unie te stappen?

Leendert Jonker – maandag 18 januari 12:03
Als klopt wat Baudet en de Vlieger schrijven is er inderdaad sprake van een schandaal. Maar het is de vraag of zij wel een juiste voorstelling van zaken geven. Ten uitvoer leggen van een associatieverdrag met de EU kan bij mijn weten alleen na ratificatie. Voorbereiden van die uitvoering is natuurlijk wel mogelijk. De regering zal dus duidelijkheid moeten verschaffen hoe de stand van zaken nu is. De berichtgeving tot nu toe verschaft die duidelijkheid niet.

Arco Vink – maandag 18 januari 11:56
@Herr Baffo: Hier is een goede start WAAROM: https://soundcloud.com/lerrative/van-bommel-sp-veegt-vloer-aan-met-associatieakkoord-oekraine-opvliegersop1 Miljarden euro’s zullen er vloeien naar een corrupte economie plus een van de basisbeginselen van de EU, vrede en veiligheid, wordt in elkaar gebracht. We gaan ons actiever bemoeien met een verscheurd maar ook verdeeld land in burgeroorlog dat deels tegen Rusland en deels tegen Europa aanschuurt. @Rob de Vos: 30 miljoen euro om het failliet van onze democratie zwart op wit te krijgen, duidelijk voor iedere burger. Lijkt mij een koopje.

piekor – maandag 18 januari 11:43
er zijn in Nederland op dit moment bijna 12 miljoen kiesgerechtigden,waarvan een half miljoen deze referendum steunt.Dus 11,5 miljoen steunen het niet, zou dan de conclusie zijn.Kortom,deze referendum gaat op een mislukking uitlopen omdat de meerderheid van de bevolking niet of tegen gaat stemmen,voornamelijk omdat waar de referendum over gaat,volstrekt onbegrijpelijk is.De Ukraine heeft onze steun nodig na alle ellende waar Rusland deze land in gestort heeft.

Sieuwke de Vries – maandag 18 januari 11:42
Dit artikel laat duidelijk zien dat de Oekraine referendum en discussie niet gaat over de relatie tussen NL and Oekraine maar over de Europese Unie. Slechte zaak!

DonCory – maandag 18 januari 11:41
Eigenlijk gaat alles zoals te verwachten viel. Het referendum, één van de zeer weinige successen waar modepartij D66 na 50 jaar op bogen kan, blijkt niks in te houden en Europa raast voort, mede dankzij Gidsland Nederland. Maar in Duitsland is inmiddels een zo brede afkeer van de Europese illusiepolitiek ontstaan, dat het allemaal niet gladjes meer verlopen gaat. Degenen die Merkel de schuld geven, snappen niet hoe de situatie in Duitsland veranderd is de laatste maanden. Merkel zit er niet lang meer, maar een geloofwaardig alternatief is niet in zicht. Conflict en verwarring zijn zeker.

sunsmartje – maandag 18 januari 11:37
Als het kabinet het referendum negeert ,dan komt Rutte in zeer grote problemen bij de volgende verkiezingen ,hij zal er mee om de oren geslagen worden ,net als alle partijen die het naast zich neerleggen , dit zal worden uitgelegd als minachting van de eigen bevolking ,er zal er maar een garen bij spinnen en dat zal Wilders zijn .

sunsmartje – maandag 18 januari 11:34
Dit soort zaken zal de burger alleen maar meer verwijderen van de Eu en hun leiders ,Rutte zal in een zeer lastig pakket komen als er nee wordt gestemd . Hoe moeten de Burgers nog vertrouwen krijgen als er bij iedere referendum de burger niet serieus genomen wordt .

Johannes stienstra – maandag 18 januari 11:33
Herr.Baflo (09.35): Als u nu had opgelet de laatste maanden, had u hun argumenten zowel kunnen lezen in diverse media als horen!!!

Tim Toure – maandag 18 januari 11:32
@Baffo: Argumenten tegen het associatieverdrag: 1: Economisch is het slecht: Het associatieverdrag heeft geen economisch belang voor de rest van Europa. De komende jaren zullen wij moeten betalen NAAR oekraïne. Minstens 11 miljard in 5 jaar. Inflatieverwachting Oekraïne: 45% dit jaar. 2: Er is oorlog, grotendeels ontstaan door dit gedrag van de EU. Van Baal zei daar namens u en mij “Europe is behind you”. 3: Helt van Oekraïne is pro-europa, maar helft ook pro-rusland. 900k vluchtelingen zijn naar RUSLAND gevlucht. Het is een leugen dat heel Oekraïne op de EU zit te wachten. …

bluebob – maandag 18 januari 11:15
We weten dat Poetin veel geld stopt in politieke partijen en private clubjes in Europa, getuige artikelen daarover in NRC en Trouw. Ik vraag me af of Baudet daar ook bij hoort. Baudet doet echt alles om Poetin te pleasen zonder met argumenten te komen. Nu snap ik dat zijn medestanders daar niet van wakker liggen. Ze grijpen iedere kans aan om hun afkeer van de Europa te ventileren. Ik denk dan ook dat dat de werkelijke reden van dit referendum is. Al of niet gefinancierd van uit Moskou.

Pixel – maandag 18 januari 11:08
@Rob de Vos – Indien dat gebeurt, is bij deze de democratie doodverklaart. 30 miljoen voor de redding van de democratie lijkt veel, maar is een koopje.

frame – maandag 18 januari 11:02
De kop boven het geschrift is juist .. en dat is maar goed ook.

WTJGM – maandag 18 januari 10:49
Herr .Baffo—U vraagt naar de bekende weg; die argumenten zijn al uitentreuren aangevoerd, dat stadium is gepasseerd. De andere functie van dat referendum is zeker zo belangrijk, nl. het democratische gehalte van wat wij democratie plegen te noemen, ofwel de mogelijkheid tot wezenlijke inspraak. De peilloos diepe kloof tussen regenten en bevolking is al talloze malen bewezen, en het referendum legt dit nu tevens in Europees verband bloot. Nogmaals, want ook de EGRondwet deed dit al. De EU blijkt een onsamenhangend, met losse draden bijeengehouden wangedrocht waarin het echec al zit besloten.

lsbz – maandag 18 januari 10:43
Afgaande op de tekst van de Wet raadgevend referendum denk ik dat het bij afwijzing de bedoeling is dat een verdrag achteraf kan worden opgezegd in plaats van dat de implementatie ervan voorafgaand aan het referendum kan worden tegengehouden.

Andrej Rubljev – maandag 18 januari 10:41
30 miljoen verspild aan referendum?? Er zijn nu al miljarden (IMF-)geld naar de corrupte schatrijke Oekraïense oligarchen gegaan. Er komen nog tientallen miljarden van de EU bij als Porosjenko’s wens vervuld wordt: lid van de EU. En het verdrag bepaalt verregaande militaire samenwerking. Terwijl ze in (burger-)oorlog met Rusland zijn. Wat gaat een oorlog met Rusland ons kosten? Plus de visumveranderingen voor Oekraïeners, waardoor er nog meer zwartewerkers en schilderijendieven komen.

Triskull – maandag 18 januari 10:37
@Herr Baffo Dit hele verhaal is enkel geraas en getier vanuit het volk geweest, nergens op gebaseerd. Bovendien is het geld- en tijdverspilling van onze toch al overwerkte ambtenaren.Geenstijl wilde publiciteit, niet iets bereiken. En dat is ze gelukt over al onzer ruggen.

Jokers – maandag 18 januari 10:24
De opkomst van de EU- verkiezingen 2014 was EU- gemiddeld 42,5 %. In Nederland 37%. Per saldo betekent een opkomst onder de 50% nauwelijks legitimiteit voor een gekozen bestuur. Dat geldt ook voor een referendum. Dit vertaald zich in nauwelijks draagvlak voor uitvoering van besluiten. Per saldo geeft dit aan dat een meerderheid van de burgers nauwelijks geïnteresseerd is en geen mening heeft in deze complexe materie en in de EU- politiek.

Sander40 – maandag 18 januari 10:22
@Baffo, argumenten zijn al vaak genoemd. Het is een gevaarlijk verdrag, want rept al in art 2 over de integriteit van grenzen van een land in (burger)oorlog. ¿De bevordering van respect voor de beginselen van soevereiniteit en territoriale integriteit, onschendbaarheid van de grenzen en onafhankelijkheid (¿) vormen essentiële elementen van deze Overeenkomst.¿ Het verdrag rept tevens over financiele bijstand, en over visumvrije open grenzen met Oekraine.

K. Minnema – maandag 18 januari 10:19
Dit soort referenda zorgen voor het ophouden van onze economie, ik heb nog geen goed tegen-argument over het referendum gehoort dus ga er vanuit dat het een positief besluit is van de EU. Als wij voor elk besluit een referendum moeten houden, komt er nooit iets voor elkaar in dit land, dat is het probleem van onze democratie.

Roosmerel – maandag 18 januari 10:11
Is het mogelijk om de uitslag af te wachten? Natuurlijk wordt het moeilijk nu blijkt dat steeds meer mensen na uitleg kiezen voor dit verdrag.

Vic van Velzen – maandag 18 januari 10:08
Het stuk maakt duidelijk dat bij Baudet de paniek is toegeslagen. Dat is nooit een goed teken. Het is enigszins triest dat iemand denkt een serieuze zaak te hebben als hij een half miljoen steunbetuigingen via GeenStijl krijgt. De EU mag best ter discussie worden gesteld, maar dit referendum is iets waar Nederland zich voor moet schamen. Oekraïne, hoe corrupt ook, is slachtoffer van de grofste schending van het internationale recht in Europa sinds 1945. Dan speel je geen Chamberlain.

frank87 – maandag 18 januari 09:49
@Bert Nijhof Daar is natuurlijk rekening mee gehouden. Raad moet altijd voor de behandeling gegeven worden: de wet wordt opnieuw behandeld als hij weggestemd wordt. Tot het referendum of tweede stemming in de kamer blijft het dus een niet geratificeerd verdrag (afhankelijk van de uitslag).

Herr .Baffo – maandag 18 januari 09:35
In plaats van dit stukje: Kom nou eens met een aantal argumenten WAAROM het niet goed is om een associatieverdrag met dat lland te hebben gesloten. Dan kan er normaal gediscussieerd worden. NU is het afgezakt tot een volks getier en geraas.

Rob de Vos – maandag 18 januari 09:26
Denkt Thierry Baudet nou echt, dat het associatieverdrag door het houden van een referendum niet doorgaat? Het enige wat door hem is bereikt, dat er ruim 30 miljoen euro zinloos wordt uitgegeven. Daarvoor bedankt meneer Baudet, dat geld had beter in de ouderenzorg worden gestopt. Wedden dat het associatieverdrag gewoon doorgaat ook al stemt 75% Nee.

Eduaars – maandag 18 januari 09:18
Een raadgevend referendum is een belangrijk onderdeel van het democratische proces in de statelijke besluitvorming. Belangrijker nog dan het recht van de oppositie in het parlement om te worden gehoord en opvattingen te geven over hangende wetten. De opvattingen en stem van de oppositie mogen worden genegeerd. Logisch, zij hebben geen meerderheid in het parlement. In het geval van 50% +1 versus 50% – 1, weet de meerderheid dat het machtsoverwicht precair is. Het reeds voorafgaande aan de volksraadpleging uitvoeren van het Verdrag legt de bijl aan de wortel van de democratisch rechtstaat.

Victor 23A – maandag 18 januari 08:54
Wie durft Nederland nog democratisch te noemen? Ja Wjager en zijn kompanen maar die nemen we toch niet meer serieus. Dat het Nederlandse volk weinig tot niets in de melk te brokkelen heeft is al jaren duidelijk. Tijdens verkiezingen wordt het volk van alles beloofd, maar na die verkiezingen verdwijnen al die beloftes weer in de prullenbak. Oekraïne wordt bij de EU getrokken vanwege de geopolitieke oorlog die het westen tegen Rusland voert. Er wordt alles op alles gezet om te voorkomen dat ooit weer de Sovjet Unie in ere wordt hersteld en daar moet het Ned. volk voor bloeden!

jefcooper – maandag 18 januari 08:44
Het is toch al jaren lang duidelijk dat Brussel doet wat Brussel uitkomt ? Misschien moet ik zeggen ‘wat Merkel uitkomt’. Blijft de vraag wat Merkel eigenlijk wil. Varoufakis is van mening dat Duitsland bewust de euro crisis in stand houdt om de baas te kunnen blijven in Brussel. Toch is me niet duidelijk wat een machtswellustige Merkel denkt te bereiken met de migranten tsunami. Je moet wel zeer machiavellistisch zijn om daar een verklaring voor te bedenken.

JPHR – maandag 18 januari 08:29
Voor wat betreft buitenlandse politiek heeft de EU geen mandaat als supranationale organisatie en blijft de EU afhankelijk van de instemming van alle lidstaten zoals gebruikelijk bij een intergouvermentele organisatie. Het NEE IN 2005 heeft echter geleerd dat onze politieke leiding vrolijk zoiets negeert en omzeilt met het verdrag van Lissabon. Terecht dat alle middelen worden aangegrepen om dat dit keer te voorkomen. De verkiezingen in 2017 blijven voor de kiezer het middel om haar (on)tevredenheid hierover tot uitdrukking te brengen.

Roland Horvath – maandag 18 januari 07:50
Geen Peil is het begin van een andere ordening in de EU. Bvb door: 1/Een referendum over de EU staatkundige structuur. De 3 EU bestuursinstellingen moeten genormaliseerd: Werken zoals dezelfde instellingen in de lidstaten. De Raad, 4 rechtstreeks verkozenen per lidstaat. De Commissie komt voort uit een ideologische meerderheid in Parlement en Raad. 2/Ieder jaar in NL een vertrouwensvotum over het EU beleid. Als er geen meerderheid is voor het beleid, dan volgen er verkiezingen voor Parlement en Raad. Andere lidstaten zullen deze praktijk volgen. Het begint altijd klein. Geen Peil kan het.

BertNijhof – maandag 18 januari 07:50
Volgens mij hebben we het over een raadgevend referendum, dus de regering heeft het recht het resultaat naast zich neer te leggen, dus heeft het ook het recht om alvast met de implementatie van het verdrag te beginnen. Ik voorspel, dat de regering het referendum naast zich neer legt, omdat het daartoe gedwongen wordt door een paar grote EU landen en de VS. Zoiets heet machtspolitiek. Griekenland heeft al ondervonden, dat er geen ruimte voor democratie is in de EU en nu is NL aan de beurt.

http://www.volkskrant.nl/opinie/-europese-unie-heeft-lak-aan-geen-peil-referendum~a4226146/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image