Theo van Ballegooy – Terugblik op de eerste Publicafa

Tijdens de Publicafa 2010, op 3 en 4 november jl., is een stevig fundament gelegd voor een breed gedragen platform. Daarmee kan deze eerste editie over Public Art in the Light of Day als een bijzonder succes worden beschouwd. In het MECC te Maastricht tekende zich een breed draagvlak af bij sprekers, panelleden, workshopleiders en bezoekers, die zich onder leiding van dagvoorzitter Ad ‘s-Gravesande volmondig voor het dynamiseren van het openbaar kunstbezit uitspraken.

Op 4 november 2010 vond in het MECC Maastricht het door Publicafa georganiseerde symposium Public art in the light of day plaats. Publicafa is een nieuw initiatief, dat zich richt op het dynamiseren van openbaar kunstbezit. Het uitgangspunt hierbij is, dat publieke kunst is gemaakt om getoond te worden en deel uit te maken van de samenleving. Publicafa wil daarom bijdragen aan het verlevendigen van openbaar kunstbezit en het activeren van het slapend vermogen van onzichtbare kunstcollecties, in het belang van het publiek en de kunstenaars. Het symposium werd op 3 november, voorafgegaan door een soiree in het statige stadhuis van Maastricht, waar sprekers en deelnemers werden ontvangen door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht. Daar gaven het kunstenaars duo Huub en Adelheid Kortekaas en kunstenaar en architect Daan Roosegaarde inleidingen over hun werk.

Kennisuitwisseling en delen van ervaringen

In deze eerste ontmoeting stond het drieluik ‘uitwisseling van kennis en diensten, het delen van ervaringen en de economische aspecten’ centraal. Middels het symposium en diverse workshops konden deelnemers kennis maken met recente ontwikkelingen op het gebied van openbaar kunstbezit en zich oriënteren op advies en diensten op het gebied van kunstbeleid en beheer. Het eerste onderdeel van het programma bestond uit een vijftal boeiende inleidingen door Evert Rodrigo, adviseur Rijkscollectie bij het Instituut Collectie Nederland, Gerrit Bosch, Conservator van de Provincie Noord-Holland, Jop Ubbens, Chairman en Chief Auctioneer van Christie’s Amsterdam, Rob Scholte, bekend Nederlands kunstenaar en Ranti Tjan, directeur van het Europees Keramisch Centrum. Vervolgens spoorden panelleden Pauline Bieringa (directeur Public Finance BNG), Jean Boumans (consulent beeldende kunst Huis voor de Kunsten Limburg) en Irene Helle (bestuurder Kunst en Podia, beeldende kunst FNV KIEM) een brede discussie aan, waarin sprekers en zaal zich mengden en de gelegenheid hadden vragen te stellen.

Workshops

In het tweede onderdeel werd in workshops gewerkt aan diverse thema’s. De workshops bevestigden de vraag naar een kennis en dienstenplatform, waar instanties zoals provincies en gemeenten terecht kunnen met vragen over behoud, beheer, dynamiseren en ontzamelen. Zo spraken Errol van de Werdt, directeur Collectie en Onderzoek Centraal Museum Utrecht en Frank Welkenhuysen, kunstexpert en taxateur over de problemen, waar men tegen aanloopt bij het beheer en afstoten van collecties. Gerrit Bosch, conservator Provincie Noord Holland onderstreepte het belang om gebruik te maken van externe expertise als de benodigde kennis niet voorhanden is binnen de organisatie. Door Mijke Harst-Van den Berg, teamleider Collectie & Erfgoed van Discovery Center Continium, werden problemen van praktische aard geadresseerd en werd het belang van een centrale databank en de uitwisseling van informatie en ervaring onderstreept. Jop Ubbens stelde vast, dat het erg belangrijk is, dat een collectie geïnventariseerd wordt en dat een economische waarde wordt bepaald, zodat er ook bewustwording optreed bij de (medewerkers van de) organisatie.

Centraal register wenselijk

Draagvlak wordt zeker ook in de context van veilingen belangrijk geacht en het is van belang, dat kunstenaars op de hoogte zijn van de ontwikkelingen betreffende hun werk. Een centrale databank, waarin kunst in openbaar bezit wordt geregistreerd, is dan ook in dit opzicht zeer wenselijk. Niet alleen objecten ‘binnen de muren,’ maar ook de kunst in de openbare ruimte zou geholpen zijn bij een centrale databank. In het proces van samenvoeging en coördinatie en het opzetten van een landelijke centrale databank is een rol weggelegd voor de overheid, maar zou Publicafa in uitvoerende zin ook een belangrijk steentje kunnen bijdragen. Van groot belang is dan ook, dat er in de vorm van Publicafa en dit symposium al een belangrijke eerste stap is genomen in de vorming van een centraal register, dat meer inzicht kan verschaffen in de omvangrijke collecties in het land, zodat vervolgprocessen, zoals afstoting en veiling, makkelijker verlopen. De uitkomsten vormen een goede en brede basis voor de verdere ontwikkeling van de Publicafa, die in 2011 op 14, 15 en 16 september wederom zal plaatsvinden in het MECC Maastricht.

Theo van Ballegooy is een van de oprichters van Publicafa: http://www.publicafa.nl, info@publicafa.nl.

MMNieuws, 14 dec 2010

http://www.mmnieuws.nl/article/terugblik-op-de-eerste-publicafa/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=beheer+collectie
https://robscholtemuseum.nl/?s=afstoten+collectie